Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
5

Ho lokisetswa ho hahwa ha Tempele

(2 Dik. 2:1-18)

51Hoba Hirame, kgosi ya Tire, a utlwe hore Solomone o tlotseditswe ho ba kgosi sebakeng sa ntatae, a roma bahlanka ba hae ho Solomone, hobane yena le Davida e ne e le metswalle ka nako yohle ya ho phela ha Davida.

2Solomone a romela molaetsa ho Hirame, a re: 3“O a tseba hore Davida, ntate, o ile a sitwa ho hahela Morena Modimo wa hae ntlo, ka baka la dira tse neng di mo futuhela kamahohle, ho fihlela ha Morena a entse hore a hlole dira tseo. 4Jwale Morena Modimo wa ka, o mphile kgotso kahohle; ha ho sera, ha ho tsietsi. 5Ka baka leo, ke hopola ho hahela Morena Modimo wa ka ntlo, jwalokaha Morena a ile a bua ho Davida, ntate, a re: ‘Mora wa hao, eo ke tla mmea teroneng ya hao ho o hlahlama, ke yena ya tla nkgahela ntlo.’2 Sam. 7:12,13
1 Dik. 17:11,12

6“Ka hona ako laele hore ke romelwe difate tsa dikedare tsa Lebanone. Bahlanka ba ka ba tla sebetsa le ba hao. Ke tla lefa bahlanka ba hao kamoo wena o tla bolela kateng. O a tseba hore hara batho ba ka ha ho le ya mong ya ka remang difate hantle jwaloka batho ba Sidone.”

7Ha Hirame a utlwa mantswe ana a Solomone, a thaba haholo, a ba a re: “Kajeno ho bokwe Morena, yena ya neileng Davida mora ya bohlale, hore a buse setjhabahadi sena.”

8Yaba Hirame o romela molaetsa ho Solomone, o re: “Ke utlwile molaetsa wa hao; ke tla etsa kamoo o lakatsang kateng, ke o romele difate tsa dikedare le tsa modutu. 9Bahlanka ba ka ba tla di theola Lebanone, ba di ise lewatle, mme nna ke tla di tlamahanya, ke di akgele lewatleng, di sike le lebopo di phaphametse, di be di yo fihla moo o tla re di iswe teng. Ha di fihla teng di tla tlamollwa, ebe o a di thotha. Wena ha o ka fepa lelapa la ka, ke tla kgotsofala.”

10Yaba Hirame o nea Solomone difate tsa dikedare le tsa modutu, ho ya kamoo Solomone a neng a laetse kateng. 11Ka selemo se seng le se seng Solomone a nea Hirame dikilo tse ka bang dimilione tse pedi tsa koro, le dilethara tse ka bang dikete tse makgolo a mane tsa ole e hlwekileng ya mohlwaare, ho fepa lelapa la hae. 12Morena a nea Solomone bohlale, jwalokaha a ne a mo tshepisitse. Ha eba le kgotso pakeng tsa Hirame le Solomone, ba ba ba etsa selekane.

13Kgosi Solomone a bokella makgoba a dikete tse mashome a mararo naheng yohle ya Iseraele. 14Ka kgwedi a romela makgoba a dikete tse leshome Lebanone. A ne a ye a qete kgwedi Lebanone, tse pedi a di qete a le hae. Adonirame e ne e le yena mookamedi wa makgoba ana.1 Dikg. 12:18
15Solomone o ne a ena le makgoba a dikete tse mashome a supileng a neng a thotha thepa, le a dikete tse mashome a robedi a neng a betlela majwe kwaring. 16Ho ne ho bile ho ena le balebedi ba dikete tse tharo le makgolo a mararo, ba neng ba beilwe ke Solomone ho hlokomela mesebetsi e fapakaneng, mme ba okametse basebetsi. 17Kgosi ya laela hore ho tjhekwe majwe a maholo, a bohlokwa a betlwe ka makgethe, ho tla etsa motheo wa Tempele. 18Dihahi tsa Solomone, le tsa Hirame, mmoho le Bagebale, tsa thua majwe, tsa betla mapolanka le majwe a ho haha Tempele.

6

Solomone o haha Tempele

61Ka selemo sa makgolo a mane le mashome a robedi bana ba Iseraele ba tswile Egepeta, ka kgwedi ya Motsheanong,Motsheanong: Ka Seheberu ke kgwedi ya Sif. e leng kgwedi ya bobedi selemong sa bone Solomone a busa naha ya Iseraele, Solomone a qala ho haha Tempele ya Morena.

2Bolelele ba Tempele eo kgosi Solomone a neng a e hahela Morena e ne e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e supileng, bophara e le dimethara tse robong, bophahamo e le dimethara tse leshome le metso e meraro le halofo. 3Bolelele ba lethule le kapele ho Tempele e ne e le dimethara tse nne le halofo, bophara ba lona e le dimethara tse robong, ho lekana le bophara ba Sehalalelo. 4Tempele ena a e etsetsa difesetere tse nang le lesira la mapolanka.

5Kantle ho Tempele a haha dikamore tse nang le disolloro tse tharo, tse hlomathisitsweng marakong a Tempele ho e potapota. 6Bophara ba solloro e katlasetlase e ne e le dimethara tse ka bang pedi le halofo, bophara ba e hare e le dimethara tse ka bang tharo, mme bophara ba e kahodimodimo e le dimethara tse ka bang nne. Bophara ba lerako la Tempele bo ne bo sesefala ha lerako le ntse le eya hodimo, kaha le ne le siile dikgetshe tse tla tshehetsa difate tsa solloro, hore di se ke tsa hahellwa lerakong la Tempele.

7Tempele e ne e hahilwe ka majwe a ileng a betlelwa moo a tjhekilweng teng, e le hore ho se be lerata la noto, kapa la tjhesele, kapa la tshepe efe le efe le ka utlwahalang ka Tempeleng ha e ntse e hahuwa.

8Monyako wa solloro e katlasetlase o ne o le ka letsohong le letona la Tempele. Batho ba ne ba nyoloha ka mehato e itswapang ho ya kena sollorong ya bobedi, mme ba tswe ho eo ya bobedi, ba yo kena ho ya boraro. 9Ha Solomone a se a qetile ho haha lerako la Tempele, a e fera ka difate, a e rulela ka mapolanka a kedare. 10Jwale a hlomathisa disolloro, tsa hahellwa lerakong la Tempele, ho e potapota; bophahamo ba e nngwe le e nngwe ya disolloro e le dimethara tse ka bang tharo, mme disolloro tsa kopanngwa le lerako ka difate tsa kedare.

11Yaba lentswe la Morena le fihla ho Solomone, le re: 12“Ha e le mona o haha Tempele ena, tseba hore haeba o ka tsamaya ho ya ka ditsela tsa ka, wa phethahatsa dikahlolo tsa ka, wa boloka melao ya ka, wa tsamaya ka yona, nna ke tla phethahatsa tshepiso ya ka ho wena, eo ke neng ke e etsetse Davida, ntatao. 13Ke tla phela hara bana ba Iseraele, mme nke ke ka furalla setjhaba sa ka sa Iseraele.”

14Yaba Solomone o haha Tempele, o a e qeta.

Mekgabiso e kahare ya Tempele

(2 Dik. 3:8-14)

15Ho tloha moralong wa Tempele, ho ya fihla marulelong a yona, mabota a manehwa mapolanka a kedare, mme fatshe ho Tempele teng ha kokotellwa mapolanka a sefate sa modutu. 16Motsheo ho Tempele a haha motero ka mapolanka a kedare, a o haha ho tloha fatshe ho ya fihla marulelong. Bophahamo ba wona e ne e le dimethara tse robong, o sireleditse Sehalalelo le Sehalalelo se halalelang ka ho fetisisa.Phal. 26:33,34
17Bolelele ba Tempele, bo ka kwano ho motero, e ne e le dimethara tse leshome le metso e robedi. 18Mapolanka a kedare, a maboteng a kahare, a ne a betlilwe, ho entswe ditholwa le dithunthung. Mabota a ne a kwahetswe ka kedare, ho se na lejwe le bonahalang.

19Motsheotsheo ho Tempele a haha Sehalalelo, kamoo ho tla bolokwa areka ya selekane sa Morena kateng. 20Bolelele ba Sehalalelo sena e ne e le dimethara tse robong, bophara e le dimethara tse robong, bophahamo e le dimethara tse robong, mme se manehilwe kgauta e hlwekileng. Le aletare ya mapolanka a kedare a e maneha kgauta. 21Solomone a maneha bokahare ba Tempele ka kgauta e hlwekileng; monyakong o kenang ka Sehalalelong se halalelang ka ho fitisisa, se neng se manehilwe kgauta le sona, a etsa lesira ka diketane tsa kgauta. 22Bokahare bohle ba Tempele a bo maneha kgauta ho fihlela mabota wohle a kwahelehile. Le aletare yohle, e neng e le pela Sehalalelo, a e maneha kgauta.Phal. 30:1-3

Dikerubime

23Ka Sehalalelong a etsa dikerubime tse pedi ka sefate sa mohlwaare, bophahamo ba kerubime ka nngwe bo fetafeta dimethara tse nne. 24Bolelele ba lepheo ka leng la kerubime ya pele bo ne bo fetafeta dimethara tse pedi, mme bolelele ba ho tloha ntlheng ya lepheo le leng ho isa ntlheng ya lepheo le leng bo fetafeta dimethara tse nne. 25Le bolelele ba kerubime ya bobedi bo ne bo fetafeta dimethara tse nne. Dikerubime tsena tse pedi di ne di lekana ka boholo, di tshwana le ka sebopeho. 26Bophahamo ba kerubime e nngwe le e nngwe bo ne bo fetafeta dimethara tse nne. 27Dikerubime tsena a di bea bohareng ba Sehalalelo se halalelang ka ho fetisisa, mapheo a tsona a thathaletse, hoo ntlha ya lepheo la kerubime e nngwe e neng e thetsitse lebota le leng, le ntlha ya lepheo la kerubime ya bobedi e thetsitse lebota le leng, mme dintlha tsa mapheo a mang di kopane bohareng ba Sehalalelo se halalelang ka ho fetisisa. 28Dikerubime tsena a di maneha kgauta.

6:23-28 —
Phal. 25:18-20

29Maboteng wohle a Tempele le a Sehalalelo, ho a potapota, a betla ditshwantsho tsa dikerubime, le tsa difate tsa dipalema, le tsa dithunthung. 30Fatshe ho Tempele le ho Sehalalelo a maneha kgauta.

Mamati a seotlwana

31Monyako wa Sehalalelo wa etsetswa mamati a mabedi ka sefate sa mohlwaare; dikosene di ne di entse dihuku tse hlano. 32Mamati a mabedi ao le wona a ne a entswe ka sefate sa mohlwaare; hodima wona Solomone a betla ditshwantsho tsa dikerubime, le tsa difate tsa dipalema, le tsa dithunthung. Hodima mamati ao, le hodima ditshwantsho tsa dikerubime le tsa difate tsa dipalema, a maneha kgauta. 33Lemati la monyako wa Tempele le lona a le etsetsa dikosene tsa sefate sa mohlwaare tse mahlakore a mane. 34Mamati ao a mabedi a ne a entswe ka sefate sa modutu; le leng le le leng le ena le dikarolo tse pedi, tse menahanang ha le bulwa. 35Hodima wona Solomone a betla ditshwantsho tsa dikerubime, le tsa dipalema, le tsa dithunthung, mme ditshwantsho tseo a di maneha kgauta.

36Solomone a etsa seotlwana se kahare ke mela e meraro ya majwe a betlilweng, le ka mola o le mong wa ditshiya tsa kedare.

37Motheo wa Tempele o ne o ile wa ralwa ka selemo sa bone sa puso ya Solomone, ka kgwedi ya Motsheanong.Motsheanong: Sheba 1 Dikg. 6:1. 38Ka selemo sa leshome le motso o mong, ka kgwedi ya Pudungwana,Pulungoana: Ka Seheberu ke kgwedi ya Bul. e leng kgwedi ya borobedi, Tempele ya phethwa kahohlehohle, ho ya ka moralo wa yona. Solomone o ne a qete dilemo tse supileng a ntse a haha Tempele.

7

Solomone o ikgahela ntlo

71Solomone a boela a nka dilemo tse leshome le metso e meraro a ntse a haha ntlo ya hae, ho fihlela a ba a e qeta kahohlehohle.

2A haha le ntlo e bitswang Moru wa Lebanone. Bolelele ba yona e ne e le dimethara tse mashome a mane a metso e mene, bophara e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mmedi, bophahamo e le dimethara tse leshome le metso e meraro le halofo. E ne e ena le mela e mene ya ditshiya tsa kedare, mme hodima ditshiya tseo ho beilwe maballo a kedare. 3E ne e ruletswe ka mapolanka a kedare, a le hodima maballo a tsheheditsweng ke ditshiya. Maballo ana a ne a le mashome a mane a metso e mehlano, mola ka mong o ena le maballo a leshome le metso e mehlano. 4Maboteng a mabedi a shebaneng, ho ne ho ena le mela e meraro ya difesetere leboteng le leng le le leng. Difesetere tseo di ne di tobane hantle. 5Dikosene tsa mamati wohle, le tsa difesetere, di ne di le dihuku di nne, mme mela e meraro ya difesetere e tobane hantle.

6A etsa lethule ka ditshiya; bolelele ba lona e le dimethara tse mashome a mabedi a metso e mmedi, bophara e le dimethara tse leshome le metso e meraro le halofo.

7A etsetsa terone ya hae lethule, e leng lethule la dinyewe, moo a tla ahlolela teng. Fatshe ho ne ho kokoteletswe mapolanka a kedare.

8Ntlo eo a neng a phela ho yona e ne e le ka lethuleng le leng, e hahilwe jwaloka lethule la dinyewe. Solomone a hahela moradi wa Faro, eo a neng a mo nyetse, ntlo e jwaloka lethule lena.1 Dikg. 3:1

9Ho tloha motheong, ho ya fihla pheletsong ya lerako, le lethuleng le leholo, matlo ana wohle a ne a hahilwe ka majwe a betlilweng ka makgethe, ho ya ka ditekanyetso tsa teng; a kwetlisitsweng kantle le kahare ka ditjhesele tse meno. 10Motheo o ne o entswe ka majwe a makgethe, a melelemahadi; bolelele ba a mang e le dimethara tse tharo le halofo, a mang e le dimethara tse nne. 11Hodima ao ho ne ho ena le majwe a mang a betlilweng ka makgethe, ho ya ka ditekanyetso tsa teng, ho bile ho ena le difate tsa kedare. 12Lebala le leholo la ntlo ya kgosi, le lebala le kahare la Tempele, le lebala la monyako wa Tempele, kaofela a ne a potapotilwe ke lerako la majwe, le nang le mela e meraro, mme hodima lona ho hlomilwe ditshiya tsa difate tsa kedare.

Ho latwa Hirame

13Kgosi Solomone a roma maqosa Tire, ho ya lata Hirame. 14Hirame e ne e le mora wa mosadi wa mohlolohadi wa morabe wa Nafthali. Ntatae e ne e le moahi wa Tire, e le sethudi sa lethose. Le yena Hirame o ne a hlalefile, a ena le kutlwisiso, le masene a ho etsa mesebetsi yohle e etswang ka lethose. Yaba o tla ho kgosi Solomone, mme a etsa mosebetsi wohle wa kgosi.

Ditshiya tse pedi tsa lethose

(2 Dik. 3:15-17)

15Hirame a bopa ditshiya tse pedi tsa lethose; bolelele ba e nngwe le e nngwe e le dimethara tse robedi, botenya e le dimethara tse ka bang hlano le halofo. 16Ka lethose le qhibidisitsweng a bopa dikotola tse pedi, tse tla bewa hodima ditshiya. Bolelele ba kotola e nngwe le e nngwe e ne e le dimethara tse ka bang pedi le halofo. 17Dikotola tse kahodima ditshiya tsa etsetswa mekgabiso e mmedi e lohilweng jwaloka letlowa, le meqhaka e lohilweng jwaloka ketane. Kotola e nngwe le e nngwe ya etsetswa mekgabiso e supileng. 18A boela a etsa mela e mmedi ya dikgarenate hodima mokgabiso o mong le o mong o kang letlowa; mela eo ya potoloha dikotola tse hodima ditshiya, ho di kgabisa.

19Dikotola tse hodima ditshiya tse lethuleng di ne di tshwana le dikgahla, bolelele ba tsona e le dimethara tse ka bang pedi. 20Kotola e nngwe le e nngwe e hodima tshiya, e ne e kgabisitswe ka dikgarenate tse makgolo a mabedi, di entse mela e mmedi, e potolohang mpeng ya kotola e nngwe le e nngwe.

21Hirame a hloma ditshiya lethuleng la Tempele. Tshiya e ka letsohong le letona a e bitsa Jakine, e ka letsohong le letshehadi a e bitsa Boase. 22Dikotola tse hodima ditshiya tsa etsetswa mekgabiso e tshwanang le dikgahla, mme yaba jwale mosebetsi wa ho etsa ditshiya o phethehile.

Tanka ya lethose

(2 Dik. 4:2-5)

23Jwale Hirame a etsa tanka e tjhitja ka lethose le qhibidisitsweng. Botebo ba yona e ne e le dimethara tse ka bang pedi le halofo, bolelele ba boahlamo ba yona e le dimethara tse nne le halofo, bolelele ba ho e potapota e le dimethara tse ka bang leshome le metso e meraro le halofo. 24Katlase ho molomo wa yona, ho o potapota, ho ne ho ena le ditholwa tse mela e mmedi, tse bopeletsweng le tanka ha e etswa, halofo e nngwe le e nngwe ya methara e ena le ditholwa tse leshome.

25Tanka e ne e eme hodima mekokotlo ya dipholo tse leshome le metso e mmedi, tse tharo di tadimile leboya, tse tharo di tadimile bophirimela, tse tharo di tadimile borwa, tse tharo di tadimile botjhabela. Tanka e ne e beilwe hodima mekokotlo ya tsona, di furallane. 26Morumo wa tanka e ne e le dimilemethara tse mashome a supileng a metso e mehlano, molomo wa yona o ahlame jwaloka wa komiki, o ena le dithunthung tsa dikgahla. E ne e tshela dilethara tse ka bang mashome a mane a dikete.

Kariki ya lethose

27Hirame a etsa dikariki tse leshome tsa lethose; bolelele ba kariki ka nngwe e le dimethara tse ka bang pedi, bophara e le dimethara tse ka bang pedi, bophahamo e le methara le halofo. 28Dikariki di ne di entswe ka mokgwa ona: Mahlakoreng di ne di ena le mamatjana a fapilweng ka dikosene. 29Mamatjana ana a fapilweng ka dikosene a ne a kgabisitswe ka ditshwantsho tsa ditau, le tsa dipholo, le tsa dikerubime; le dikosene di ne di kgabisitswe jwalo. Dikoseneng tse kahodimo le tse katlase ho ditshwantsho tsa ditau le tsa dipholo, ho ne ho ena le mekgabiso e folletsweng. 30Kariki e nngwe le e nngwe e ne e ena le mabidi a mane a lethose, le diase tsa lethose. Huku e nngwe le e nngwe ya dihuku tse nne, e ne e ena le setshehetso sa lethose, se tshehetsang sekotlolo. Ditshehetso di ne di kgabisitswe ka meqhaka e folletsweng. 31Molomo wa sekotlolo o ne o le motjhitja, mme bophahamo ba wona ho tloha kahare e le disenthimethara tse mashome a mane a metso e mehlano, le disenthimethara tse leshome le metso e robedi ho ya tlase ho kariki. Ho ne ho betlilwe ditshwantsho ho se potapota. 32Kariki e ne e ena le mabidi a mane, bophahamo ba wona e le disenthimethara tse mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng, a le katlasa mamatjana, diase tsa wona di kopane katlase. 33Mabidi a ne a entswe jwaloka mabidi a kariki. Diase tsa wona, le dinafo tsa wona, le mabanta a wona, le dipeke tsa wona, di ne di entswe ka lethose.

34E nngwe le e nngwe ya dihuku tse nne tsa kariki e ne e ena le setshehetso, mme ditshehetso tsena di bopeletswe mmoho le kariki. 35Kahodimo ho kariki ho ne ho ena le lebanta le letjhitja, bophahamo ba lona e le disenthimethara tse mashome a mabedi a metso e mmedi; ho bile ho ena le ditshehetso. Ditshehetso le mamatjana di ne di bopeletswe mmoho le kariki. 36Mamatjaneng le ditshehetsong ho ne ho betlilwe ditshwantsho tsa dikerubime, le tsa ditau, le tsa difate tsa dipalema, hohle moo sebaka se neng se le teng, mme ha potapotiswa le mekgabiso e folletsweng. 37Hirame a etsa dikariki tseo tse leshome ka wona mokgwa ona, mme kaofela di ne di lekana ka boholo, di tshwana le ka sebopeho.

38Jwale Hirame a etsa dikotlolo tse leshome tsa lethose. Sekotlolo ka seng se ne se tshela dilethara tse ka bang makgolo a robedi; bolelele ba boahlamo ba sona e le dimethara tse ka bang pedi. E nngwe le e nngwe ya dikariki tse leshome e ne e ena le sekotlolo sa yona.Phal. 30:17-21
39A bea dikariki tse hlano ka lehlakoreng le letona la Tempele, le tse ding tse hlano ka lehlakoreng le letshehadi la Tempele. Tanka yona a e bea ka borwa bo ka botjhabela ho Tempele.

Kakaretso ya mekgabiso ya Tempele

(2 Dik. 4:11 — 5:1)

40Hirame a bopa dipitsa, a etsa le dikgarafu, le dikotlolo, yaba o qeta mosebetsi wohle wa Tempele ya Morena, oo a neng a o etsetsa kgosi Solomone. 41E ne e le dintho tsena: ditshiya tse pedi, le dikotola tse pedi tse neng di le hodima ditshiya; matlowa a mabedi a kwahelang dikotola tse pedi, tse neng di le hodima ditshiya; 42dikgarenate tse makgolo a mane tsa lethose tse kgabisitseng matlowa a mabedi. Letlowa ka leng le ne le ena le mela e mmedi ya dikgarenate, mola ka mong o ena le dikgarenate tse makgolo a mabedi, tse kgabisang dikotola tse pedi tse neng di le hodima ditshiya; 43dikariki tse leshome le dikotlolo tse leshome, tse hodima tsona; 44tanka e le nngwe le dipholo tse leshome le metso e mmedi, tse neng di e jere, 45le dipitsa, le dikgarafu, le dikotlolo.

Dintho tsena tsohle tsa Tempele ya Morena, tseo Hirame a ileng a di etsetsa kgosi Solomone, di ne di entswe ka lethose le hadimang. 46Kgosi ya etsetsa dintho tsena phuleng ya Jorodane, e sethulelong se pakeng tsa Sukote le Saretane. 47Dintho tsena tsohle Solomone a se ke a di bea sekaleng, hobane di ne di le ngata haholo; le boima ba lethose bo ne bo sa tsejwe.

48Solomone a etsa thepa yohle ya Tempele ya Morena: aletare ya kgauta, le tafole ya kgauta, moo ho neng ho bewa bohobe bo halalelang,Phal. 25:23-30
30:1-3
49le didulwana tsa mabone tsa kgauta e hlwekileng, tse beilweng kapele ho Sehalalelo; tse hlano tsa didulwana di le ka letsohong le letona, tse hlano ka ho le letshehadi; le dipalesa, le mabone, le matlao a kgauta;Phal. 25:31-40
50le dikotlolo, le ditimamabone, le matlao, le dikgaba, le dipitsana tsa mokubetso tsa kgauta e hlwekileng, le dihokelo tsa kgauta tsa mamati a Sehahalelo sa halalelang ka ho fetisisa, le tsa mamati a ntlo, e leng Tempele.

51Yaba mosebetsi wohle, oo kgosi Solomone a neng a o etsetsa Tempele ya Morena, o a phethwa. Jwale Solomone a kenya dintho tsohle tseo ntatae Davida a neng a di abetse Morena: silefera, le kgauta, le dijana, mme tsena a di bea hara matlotlo a Tempele ya Morena.2 Sam. 8:11
1 Dik. 18:11