Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
3

Basebeletsi ba Modimo

31Bana beso, nna ke sitilwe ho bua le lona jwalokaha ke ne nka bua le batho ba nang le Moya o Halalelang, empa ke buile le lona jwalokaha le le ba lefatshe, jwaloka masea ho Kreste. 2Ke le fepile ka lebese e seng ka dijo tse thata, hobane di ne di ka le sita. Esita le jwale di ntse di ka le sita,Bah. 5:12,13
3hobane le ntse le le ba lefatshe. Ha e le mona le sa na le mohono le diqabang hara lona, na hoo ha ho supe hore le ba lefatshe, mme le laolwa ke tsa botho? 4Ha e mong a re: “Nna ke wa Paulosi,” mme e mong a re: “Nna ke wa Apolosi,” na ha le ye ka tsa botho?1 Bakr. 1:12

5Hantlentle Apolosi ke eng? Paulose yena ke eng? Ke basebeletsi feela bao le dumetseng ka baka la bona, ba sebeditseng ho ya kamoo Morena a abetseng e mong le e mong wa bona kateng. 6Nna ke ile ka lema, Apolosi yena a nwesetsa, empa ke Modimo ya medisitseng.Dik. 18:4-11,24,28
7Ka hona ya lemang hase letho, le ya nwesetsang hase letho, empa eo e leng letho ke Modimo ya medisang. 8Ya lemang le ya nwesetsang ba a tshwana, mme e mong le e mong o tla amohela moputso ho ya ka mosebetsi wa hae. 9Rona re sebetsa mmoho le Modimo; lona le tshimo ya Modimo, le mohaho wa Modimo.

10Ka mohau oo Modimo a nketseditseng wona ke ile ka etsa motheo jwaloka sehahi se bohlale; e mong a haha hodima wona. Empa e mong le e mong a hlokomele hore na o haha jwang. 11Ha ho ya ka etsang motheo o mong kantle ho o seng o le teng, e leng Jesu Kreste. 12Ha ba bang, ba hahang hodima motheo ona, ba ka sebedisa kgauta, kapa silefera, kapa majwe a bohlokwa, ba bang lehong, kapa jwang, kapa lehlaka, 13mosebetsi wa e mong le e mong wa bona o tla pepeseha. Letsatsi la Kreste le tla o hlahatsa. Le tla tla ka mollo, mme mollo oo o tla hlahloba boleng ba mosebetsi wa e mong le e mong. 14Haeba mosebetsi wa e mong ya hahileng hodima motheo o sa senyehe, o tla amohela moputso. 15Haeba mosebetsi wa e mong o etjha, o tla mo senyehela, empa yena o tla pholoswa, jwaloka ya fetileng hara mollo.

16Na ha le tsebe hore le tempele ya Modimo, le hore Moya wa Modimo o ahile ka ho lona?1 Bakr. 6:19
2 Bakr. 6:16
17Ha motho a heletsa tempele ya Modimo, Modimo o tla mo timetsa, hobane tempele ya Modimo e a halalela, mme tempele eo ke lona.

18Ho se be ya ithetsang. Ha e mong hara lona a ikgopola hore o na le bohlale ba lefatshe lena, a ke a fetohe sethoto, e le hore a tle a hlalefe. 19Bohlale ba lefatshe lena ke bothoto mahlong a Modimo. Etswe Mangolo a re:

“Modimo o tshwasa ba bohlale

maqhekeng a bona.”Jobo 5:13

20Hape ho thwe:

“Morena o tseba hore mehopolo

ya ba bohlale ke lefeela.”Pes. 94:11

21Kahoo ho se be ya ithorisang ka batho. Tsohle ke tsa lona, 22e ka ba Paulosi, kapa Apolosi, kapa Kefase, kapa lefatshe lena, kapa bophelo, kapa lefu, kapa tse teng, esita le tse tlang. Tsena tsohle ke tsa lona, 23lona le ba Kreste, mme Kreste ke wa Modimo.

4

Tshebetso ya baapostola

41Re ke re tadingwe re le basebeletsi ba Kreste le baokamedi ba sebetsanang le diphiri tsa Modimo. 2Ho batlehang ke hore mookamedi ka mong a fumanwe a tshepahala. 3Ho nna ha ho na taba ha ke ahlolwa ke lona kapa ke lekgotla la lefatshe; esita le nna ha ke ikahlole. 4Ha ke ipone molato wa letho, empa hona ha ho bolele hore ha ke na molato. Ya nkahlolang ke Morena. 5Ka baka leo, le se ke la ahlola e eso be nako, Morena a eso kgutle, e leng yena ya tla senola tse lefifing, a pepese merero ya dipelo tsa batho. Ke moo e mong le e mong a tla fumana thoriso e mo lokelang ho Modimo.

6Jwale, bana beso, ke tshwantshitse tsena ka rona le Apolosi ka baka la lona, e le hore le tle le ithute ka rona ho se feteletse se ngotsweng. Ho se be ya itjang ka e mong, empa a nyedisa e mong. 7Ana wena ke mang ya o nkelang hodimo? Ke eng eo o nang le yona, eo o sa e fuwang ke Modimo? Jwale haeba o e filwe, o ithorisetsang jwalokaha e ka ha o a e fuwa?

8Le se le ena le tsohle! Le se le ruile! Le renne le le bang! Hoja le fela le rena, le rona re tle re rene le lona! 9Ke bona e ka rona baapostola, Modimo o re entse ba ho qetela, jwaloka ba ahloletsweng lefu. Re fetohile sebonwang-se-bonwa-ke-bohle ho lefatshe, ho mangeloi le ho batho. 10Rona re dithoto ka baka la Kreste, empa lona le bohlale ka ho ba ho Kreste. Rona re a fokola, empa lona le matla. Lona le a hlomphuwa, empa rona re a hlomphollwa. 11Ho fihlela jwale re a lapa, re a nyorwa, re hlobotse, re a hlekefetswa, mme re a shota. 12Re sebetsa ka thata ka matsoho a rona. Ha ba re hlapaola, re a ba hlohonolofatsa; ha ba re hlorisa, re a mamella;Dik. 18:3
13ha ba re senya mabitso, re phaphatha kgotso. Re fetohile dithole ho lefatshe lohle, le manyala ho bohle, ho fihlela jwale.

14Ha ke le ngolle tsena ho le hlabisa dihlong, empa ke le ngolla ho le laya le le bana ba ka ba ratehang. 15Leha le ka ba le bahlokomedi ba diketekete ba le rutileng tsa Kreste, empa le na le ntate a le mong. Ho Kreste Jesu, ke nna ya le tswetseng ka molaetsa o molemo. 16Ka baka leo, ke le kgothaletsa hore le latele mohlala wa ka.1 Bakr. 11:1
Baf. 3:17
17Ke kahoo ke le rometseng Timothea, e leng ngwana wa ka ya ratehang, ya tshepahalang ho Morena. O tla le hopotsa kamoo ke phelang kateng ka ho latela Kreste Jesu, le kamoo ke rutang tsa bophelo bona kateng kahohle, kerekeng e nngwe le e nngwe.

18Ba bang ba ikgohomosa jwalokaha e ka ha ke sa tla le etela. 19Empa ke tla le etela haufinyane, ha Morena a rata, mme ke tla iphumanela hore na matla a baikgohomosi bao a makae, ho fapana le puo tsa molomo, 20hobane Mmuso wa Modimo hase wa puo ya molomo, ke wa diketso. 21Jwale le ikgethelang? Hore ke tle ho lona ka thupa, kapa ka lerato le ka mosa?

5

Ho nyatswa bohlola

51Ha e le nnete, ho utlwahala hore bohlola bo teng hara lona. Ke bohlola ba mofuta o ke keng wa eba teng le hara bahedene, e leng ba motho ya kenelang mohatsa ntatae.Dipo. 22:30
2Empa le a ikgohomosa, athe le ne le tshwanetse ho itshwabela, mme ya entseng ketso ena ebe o tlositswe hara lona. 3Ha e le nna, leha ke le siyo hara lona ka nama, ke teng ka moya. Jwaloka hoja ke teng, ya entseng ketso e jwalo ke se ke mo ahlotse 4ka lebitso la Morena Jesu. Mohla le phuthehang, mme le nna ke le teng ka moya, re ena le matla a Morena wa rona Jesu, 5motho eo a neelwe Satane, ho timetswe mmele wa hae, e le hore moya wona o tle o pholoswe ka Letsatsi la ho tla ha Morena.

6Boithoriso ba lona ha bo a loka. Na ha le tsebe hore tomoso e seng kae e lomosa hlama kaofela?Bag. 5:9
7Lahlelang tomoso ya kgale kantle, hore le tle le be hlama e ntjha, kaha le le bohobe bo sa lomoswang ba Paseka; ebile le Kreste, Konyana ya rona ya Paseka, o hlabilwe.Phal. 12:5
8Ka hona a re etseng mokete ka bohobe bo sa lomoswang ba botshepehi le nnete, e seng ka tomoso yane ya kgale, tomoso ya bobe le bokgopo.Phal. 13:7
Dipo. 16:3

9Lengolong la ka ke ile ka re le se ke la tlwaelana le dihlola. 10Ho hang ke ne ke sa bolele dihlola tsohle tsa lefatshe lena, kapa ditlofa, kapa dinokwane, kapa basebeletsi ba medimo ya bohata, hobane hoo ho ka le tlama ho falla lefatsheng lena. 11Empa seo ke neng ke se bolela ke hore le se ke la tlwaelana le motho ya ipitsang modumedi, feela e le sehlola, kapa setlofa, kapa mosebeletsi wa medimo ya bohata, kapa motho ya ditlhapa, kapa letahwa, kapa senokwane. Le se ke la ba la ja le wa mofuta oo.

12Na ho ahlola batho ba kantle e ka ba taba ya ka? Na bao lona le ba ahlolang, hase badumedi? 13Ha e le ba kantle, ke Modimo ya tla ba ahlola. “Tlosang ya kgopo kahara lona.”Dipo. 13:5
17:7
19:19
22:21,24
24:7