Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
12

Dineo tsa Moya

121Bana beso, tabeng ya dineo tsa Moya ke rata ha le ka ba le tsebo. 2Le a tseba hore ha le ne le sa le bahedene le ne le latela medimo ya bohata, e semumu, ho ya kamoo e neng e le hohela kateng. 3Ke ka baka leo, ke le tsebisang hore ha ho motho ya nang le Moya o Halalelang ya ka reng: “Jesu o rohakehile;” ebile ha ho motho ya ka reng: “Jesu ke Morena,” ha a se na Moya o Halalelang.

4Ho na le dineo tse fapaneng, empa Moya o fanang ka tsona o mong. 5Ho na le mekgwa e fapaneng ya ho sebeletsa, empa Morena ya sebeletswang o mong. 6Ho na le mesebetsi e fapaneng, empa Modimo ya sebetsang tsohle ho bohle o mong.

7E mong le e mong o amohetse neo ya ho bonahatsa Moya hore bohle ba fumane molemo. 8Moya o nea e mong ho bua ka bohlale, athe wona Moya oo o nea e mong ho bua ka tsebo. 9Moya o nea e mong tumelo, athe wona Moya oo o nea e mong neo ya ho fodisa. 10Moya o nea e mong matla a ho etsa mehlolo, e mong ho porofeta, e mong ho kgetholla meya; Moya o nea e mong neo ya ho bua ka maleme asele, athe e mong o mo nea ho a hlalosa. 11Tsena tsohle di etswa ke wona Moya oo o le mong feela, mme o abela e mong le e mong kamoo o ratang kateng.Bar. 12:6-8

Ditho di ngata, mmele o mong

12Jwalokaha mmele o le mong o ena le ditho tse ngata, mme ditho tsohle tsa mmele, leha di le ngata, e le tsa mmele o le mong, le yena Kreste o jwalo.Bar. 12:4,5
13Bohle re kolobeleditswe ho ba mmele o le mong, ka Moya o le mong; leha re ka ba Bajuda kapa Bagerike, makgoba kapa balokolohi, re amohetse Moya o le mong.

14Efela mmele hase setho se le seng, empa ke ditho tse ngata. 15Haeba leoto le ka re: “Erekaha ke se letsoho, ha ke karolo ya mmele,” ho rialo ho ke ke ha etsa hore le kgaotse ho ba karolo ya mmele. 16Haeba tsebe e ka re: “Erekaha ke se leihlo, ha ke karolo ya mmele,” ho rialo ho ke ke ha etsa hore le kgaotse ho ba karolo ya mmele. 17Haeba mmele wohle e ne e le leihlo, ho ne ho tla utluwa kang? Haeba mmele wohle e ne e le tsebe, ho ne ho tla fofonelwa kang? 18Empa Modimo o hlophile ditho tsa mmele, se seng le se seng, kamoo a ratang kateng. 19Haeba ditho tsohle e ne e le setho se le seng, mmele o ka be o le kae? 20Jwale ditho di ngata, empa mmele o mong.

21Leihlo le ke ke la re ho letsoho: “Ha ke o hloke;” le hlooho e ke ke ya re ho maoto: “Ha ke le hloke.” 22Esita le ditho tsa mmele tseo e kang di fokola haholo, ke tsa bohlokwa. 23Ditho tsa mmele tseo re hopolang hore ha di hlomphehe haholo, re di hlompha ho feta; ditho tsa rona tseo re leng dihlong ka tsona, re di apesa ka hlompho e fetisisang; 24e leng seo ditho tsa rona tseo re seng dihlong ka tsona di sa se hlokeng. Empa Modimo o bopile mmele, a nea ditho tse eisehang hlompho e fetisisang, 25e le hore ho se be twantshano mmeleng, ditho di hlokomelane. 26Haeba setho se seng se utlwa bohloko, ditho tse ding tsohle di utlwa bohloko le sona; kapa ha se seng se roriswa, tse ding tsohle di thaba le sona.

27Lona le mmele wa Kreste. E mong le e mong wa lona ke setho sa wona. 28Bao Modimo a ba beileng kerekeng ke bana: ba pele ke baapostola, ba bobedi ke baporofeta, ba boraro ke baruti; ho nto latela ba etsang mehlolo, le ba dineo tsa ho fodisa kapa ho thusa ba bang, kapa ho busa, kapa ho bua ka maleme asele.Bae. 4:11
29Na bohle ke baapostola? Kapa bohle ke baporofeta? Kapa bohle ke baruti? Kapa bohle ke ba etsang mehlolo? 30Na bohle ba na le neo ya ho fodisa? Kapa bohle ke ba buang ka maleme asele? Kapa bohle ke ba hlalosang maleme ao? 31Labalabelang dineo tsa bohlokwa.

Lerato la Sekreste

Jwale ke tla le bontsha tsela e ntle ka ho fetisisa.