Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
8

Ditloholo tsa Benjamine

81Benjamine a itsibola ka Bela, wa bobedi ya eba Ashebele, wa boraro ya eba Ahara, 2wa bone ya eba Noha, wa bohlano ya eba Rafa. 3Bara ba Bela e ne e le Adare, le Gera, le Abihude, 4le Abishua, le Naamane, le Ahowake, 5le Gera, le Shefufane, le Hurame. 6Bana ke bara ba Ehude, e leng bona dihlooho tsa malapa a ba neng ba ahile Geba, ba ileng ba fallisetswa Manahate. 7Bara bao ba Ehude e ne e le Naamane, le Ahiya, le Gera. Ke Gera, ntata Usa le Ahihude ya ileng a ba fallisetsa Manahate. 8Hoba Shaharaime a hlale Hushime le Baara, basadi ba hae, o ile a tswala bana ha a le naheng ya Moabe. 9Bara bao Hodeshe, mosadi wa hae, a ileng a mo tswalla bona, e ne e le Jobabe, le Sebiya, le Mesha, le Malekame, 10le Jeuse, le Shakiya, le Mirema. Bara bana ba hae e ne e le dihlooho tsa malapa abo bona. 11Hushime o ne a ile a mo tswalla bara bana: Abitube le Elepaale. 12Bara ba Elepaale e ne e le Ebere, le Mishame, le Shemede. Ke Shemede ya ileng a haha motse wa Ono le Lode, le metsana ya yona.

Ba morabe wa Benjamine ba neng ba ahile Gate le Aiyalone

13Beria le Shema, bara ba Elepaale, ba neng ba leleke baahi ba Gate, e ne e le bona dihlooho tsa malapa a ba neng ba ahile Aiyalone. 14Bara ba bang ba Elepaale e ne e le Ako, le Shashake, le Jeremote, 15le Sebadiya, le Arada, le Etere, 16le Mikaele, le Jishepa, le Joha, e leng bara ba Beria, 17le Sebadiya, le Meshulame, le Hisiki, le Hebere, 18le Jishemerai, le Jiseleya, le Jobabe, e leng bara ba Elepaale. 19Bara ba Shimei e ne e le Jakime, le Sikeri, le Sabedi, 20le Eleenai, le Siletai, le Eleele, 21le Adaya, le Beraya, le Shimerate. 22Bara ba Shashake e ne e le Jishepane, le Ebere, le Eleele, 23le Abadone, le Sikeri, le Hanane, 24le Hananiya, le Elame, le Anetotiya, 25le Jifediya, le Penuele. 26Bara ba Jerohame e ne e le Shamesherai, le Shehariya, le Ataleya, 27le Jaareshiya, le Elia, le Sikeri.

28Bana e ne e le bona dihlooho tsa malapa abo bona, kamoo a ngotsweng kateng bukeng ya leloko. Ba ne ba ahile Jerusalema.

Ba morabe wa Benjamine ba Gibeone le Jerusalema

(1 Dik. 9:35-44)

29Jeiele, mothei wa Gibeone, o ne a ahile Gibeone. Lebitso la mosadi wa hae e ne e le Maaka. 30A itsibola ka Abadone, Abadone a hlahlangwa ke Sure, le Kishe, le Baale, le Nadabe, 31le Gedore, le Ako, le Sakere, 32le Mikelote, ya ileng a tswala Shima. Le bona bana ba ne ba ahile Jerusalema, pela bana babo bona.

Ba lelapa la Saule

33Nere a tswala Kishe, Kishe a tswala Saule, Saule a tswala Jonathane, le Malekishuwa, le Abinadabe, le Eshebaale. 34Mora wa Jonathane e ne e le Meriba-Baale. Meriba-Baale a tswala Mmika. 35Bara ba Mmika e ne e le Pitone, le Meleke, le Tarea, le Akase. 36Akase a tswala Jehowada, Jehowada a tswala Alemete, le Asemafete, le Simeri. Simeri a tswala Mosa. 37Mosa a tswala Bina, Bina a tswala Rafa, Rafa a tswala Eleasa, Eleasa a tswala Asele. 38Asele o ne a ena le bara ba tsheletseng. Mabitso a bona ke ana: Asarikama, le Bokeru, le Ishemaele, le Sheariya, le Obadiya, le Hanane. Bana bohle e ne e le bara ba Asele. 39Bara ba ngwanabo Esheke e ne e le Ulame, letsibolo la hae, a hlahlangwa ke Jeushe, le Elefelede. 40Bara ba Ulame e ne e le bahale ba tsebang ho fula ka metsu. Ba ne ba ena le bara ba bangata, le ditloholo tse ngata. Palo ya bone e ne e le lekgolo le mashome a mahlano.

Bana bohle ke ditloholo tsa Benjamine.

9

Batho ba ileng ba kgutla bothopuweng

(Neh. 11:1-24)

91Baiseraele bohle ba balwa ho ya ka meloko ya bona, mme ba ngolwa Bukeng ya Dikgosi tsa Iseraele, le tsa Juda. Ka baka la ditshito tsa bona, ba thopuwa, ba iswa Babilona.

2Ba pele ba ileng ba kgutla ho ya aha naheng ya bona le metseng ya bona e bile Baiseraele, le baprista, le Balevi, le bahlanka ba sebeletsang ka Tempeleng.

3Ba morabe wa Juda, le ba morabe wa Benjamine, le ba morabe wa Efraime, le ba morabe wa Manase ba ileng ba aha Jerusalema ke bana:

9:2,3 —
Esr. 2:27
Neh. 7:73
4Utai, mora wa Amihude, setloholo sa Omeri, setloholwana sa Imeri, setlohotloholwana sa Bani ya tswetsweng ke Perese, mora wa Juda. 5Ho bara ba Shilo ya eba letsibolo la hae Asaya le bara ba hae; 6ho bara ba Sera ya eba Jeuele le bana babo, ba le makgolo a tsheletseng le mashome a robong; 7ho bara ba Benjamine ya eba Salo, mora wa Meshulame, setloholo sa Hodafiya, setloholwana sa Hasenuwa, 8le Jibeneya, mora wa Jerohame, le Ela, mora wa Usi, setloholo sa Mikeri, le Meshulame, mora wa Shefatiya, setloholo sa Reuele, setloholwana sa Jibeneya. 9Bana babo bona, ho ya ka meloko ya bona, ba ne ba le makgolo a robong le mashome a mahlano a metso e tsheletseng. Banna bana bohle e ne e le dihlooho tsa malapa abo bona.

Baprista ba neng ba ahile Jerusalema

10Baprista ba neng ba ahile Jerusalema ke bana: Jedaya, le Jehoyaribe, le Jakine, 11le Asariya, mora wa Hilekiya, eo baholoholo ba hae e neng e le bo-Meshulame, le Sadoke, le Meraote, le Ahitube, eo e neng e le mookamedi wa Tempele ya Modimo, 12le Adaya, mora wa Jerohame, eo baholoholo ba hae e neng e le bo-Pashahure, le Malakiya, le Maasai, le Adiele, le Jahesera, le Meshulame, le Meshilemite, le Imere. 13Bana babo bona bao e neng e le dihlooho tsa malapa abo bona, ba ne ba le sekete le makgolo a supileng le mashome a tsheletseng. E ne e le banna ba tsebang ho sebeletsa ka Tempeleng ya Modimo.

Balevi ba neng ba ahile Jerusalema

14Balevi ba neng ba ahile Jerusalema ke bana: Shemaya, mora wa Hashube, setloholo sa Asarikama, setloholwana sa Hashabiya, e mong wa bara ba Merari, 15le Bakabakare, le Hereshe, le Galale, le Mataneya, mora wa Mmika, setloholo sa Sikeri, setloholwana sa Asafo, 16le Obadiya, mora wa Shemaya, setloholo sa Galale, setloholwana sa Jedutune, le Berekiya, mora wa Asa, setloholo sa Elekana ya neng a ahile metseng ya Banetofa.

Balebedi ba Tempele ba neng ba ahile Jerusalema

17Balebedi ba menyako ya Tempele e ne e le Shalome, le Akube, le Talamone, le Ahimane, le bana babo bona. Mookamedi wa bona e ne e le Shalome. 18Pele ho mona, ba ne ba lebela kgoro ya kgosi e ka botjhabela, e le bona ba lebelang kgoro ya diahelo tsa Balevi. 19Shalome, mora wa Kore, setloholo sa Abiasafo, setloholwana sa Kora, le bana babo, ba lelapa la Kora, e ne e le baokamedi ba mosebetsi oo, e le balebedi ba menyako ya Tente ya Morena, jwalokaha bo-ntata bona ba ne ba okametse lebotho le lebelang menyako ya Tente ya Morena. 20Mehleng ya pele, Finease, mora wa Eleasare, e ne e le mookamedi wa bona, mme Morena a ena le yena. 21Sekariya, mora wa Meshelemiya, e ne e le molebedi wa monyako wa Tente ya Morena.

22Bohle ba ileng ba kgethelwa hore e be balebedi ba menyako ba ne ba le makgolo a mabedi le leshome le metso e mmedi. Ba ne ba badilwe ho ya ka meloko ya bona, metseng ya habo bona. Bo-Davida le moporofeta Samuele ke bona ba neng ba hlomamise banna bana mosebetsing ona wa bona, o nang le boikarabelo. 23Ka baka leo, banna bao le bara ba bona, ba ne ba lebela menyako ya Tempele ya Morena, e leng Tente ya Morena. 24Balebedi ba menyako ba ne ba lebela mahlakore a mane, ke ho re ka botjhabela, le ka bophirimela, le ka leboya, le ka borwa. 25Bana babo bona, ba metseng ya bona, ba ne ba etla ka nako le nako, kamora matsatsi a supileng, ho tla ba phomotsa. 26Balebedi ba menyako ba bane, ba baholo, bao e neng e le Balevi, ba ne ba hlokomela dikamore, le matlole a Tempele ya Modimo. 27Ba ne ba qeta bosiu ba potapotile Tempele ya Modimo, hobane ba ne ba laetswe ho e lebela, le ho e bula hoseng ho hong le ho hong.

Balevi ba bang

28Balevi ba bang ba ne ba hlokomela thepa e sebeletsang, ba e bale ha ba e tlisa ka Tempeleng, leha ba e kgutlisetsa polokelong. 29Ba bang ba ne ba hlokomela dintho tsohle tsa Sehalalelo, le phofo e thumisehileng, le veine, le ole, le mokubetso, le dinoko.Phal. 25:6
30Ba bang ba bara ba baprista ba ne ba etsa ditlolo ka dinoko.Phal. 30:23-29

31Matiteya, e mong wa Balevi, e leng letsibolo la Shalome, wa morabe wa Kora, o ne a hlokomela tsohle tse phehwang ka dipane. 32Bana babo bona ba bang, e leng bara ba Kohate, ba ne ba hlokomela bohobe bo halalelang, ba bo bea tafoleng ka letsatsi le leng le le leng la Sabatha.

33Bao e neng e le dibini le dihlooho tsa malapa a Balevi, ba ne ba dula ka dikamoreng tsa Tempele, ba sa sebetse mesebetsi e meng, hobane bona ba ne ba sebetsa motsheare le bosiu.

34Bana e ne e le dihlooho tsa malapa a Balevi, e le dihlooho tsa meloko yohle ya bona, mme ba ahile Jerusalema.

Leloko la Saule

(1 Dik. 8:29-40)

35Jeiele, mothei wa Gibeone, o ne a ahile Gibeone. Lebitso la mosadi wa hae e ne e le Maaka. 36Mora wa hae wa matsibolo e ne e le Abadone, a hlahlangwa ke Sure, le Kishe, le Baale, le Nere, le Nadabe, 37le Gedore, le Ako, le Sekariya, le Mikelote. 38Mikelote a tswala Shimeame. Le bona ba ne ba ahile Jerusalema, haufi le bana babo bona.

39Nere a tswala Kishe, Kishe a tswala Saule, Saule a tswala Jonathane le Malekishuwa, le Abinadabe, le Eshebaale.

40Mora wa Jonathane e ne e le Meriba-Baale; Meriba-Baale a tswala Mmika. 41Bana ba Mmika e ne e le Pitone, le Meleke, le Taherea, le Akase.

42Akase a tswala Jara, Jara a tswala Alemete, le Asemafete, le Simeri, mme Simeri a tswala Mosa.

43Mosa a tswala Bina, Bina a tswala Refaya, Refaya a tswala Eleasa, Eleasa a tswala Asele. 44Asele o ne a ena le bara ba tsheletseng. Mabitso a bona ke ana: Asarikama, le Bokeru, le Ishemaele, le Sheariya, le Obadiya, le Hanane. Bana e ne e le bara ba Asele.

10

Lefu la Saule le bara ba hae

(1 Sam. 31:1-13)

101Bafilesita ba lwantsha Baiseraele. Banna ba Iseraele ba ba baleha, ba wa mofela hodima thaba ya Gileboa. 2Bafilesita ba bea Saule le bara ba hae merebele, ba bolaya Jonathane, le Abinadabe, le Malekishuwa, bara ba Saule. 3Ntwa ya imela Saule. Banna ba diqha ba fula Saule ka metsu, mme a tswa kotsi e mpe.

4Yaba Saule o re ho mojari wa dihlomo tsa hae: “Nka sabole ya hao, o ntlhabe, esere maqai ana a fihla a nqetela, mme ka tlontloloha.”

Empa mojari wa dihlomo tsa hae a hana, hobane o ne a tshohile haholo. Ka baka leo, Saule a nka sabole ya hae, a itihela hodima yona. 5Ha mojari wa dihlomo tsa hae a bona hore Saule o shwele, le yena a itihela hodima sabole ya hae, a shwa. 6Saule a shwa hammoho le bara ba hae ba bararo, le ba lelapa la hae bohle.

7Ha Baiseraele bohle ba neng ba le ka kgohlong ba bona hore bahlabani ba a baleha, le hore Saule le bara ba hae ba se ba bolailwe, ba siya metse ya bona, ba baleha. Yaba Bafilesita ba a tla, ba ikgahela ho yona.

8Ka le hlahlamang, ha Bafilesita ba tlilo hlobodisa ba bolailweng, ba fumana Saule le bara ba hae ba bolaetswe thabeng ya Gileboa. 9Ha ba se ba hlobodisitse Saule, ba nka hlooho ya hae, le seaparo sa hae sa ntwa, ba romela maqosa hohle naheng ya Bafilesita ho phatlalatsa taba ena e thabisang ho medimo ya bona ya bohata, le ho setjhaba sohle. 10Ba bea seaparo sa Saule sa ntwa ka tempeleng ya medimo ya bona ya bohata, hlooho ya hae yona ba e fanyeha ka tempeleng ya Dagone.

11Ha baahi bohle ba Jabeshe-Gileade ba utlwa seo Bafilesita ba se entseng Saule, 12banna bohle ba bahale ba phalla, ba nka setopo sa Saule, le ditopo tsa bara ba hae, ba di isa Jabeshe. Ba epela masapo a bona tlasa sefate sa eike se Jabeshe, mme ba itima dijo ka matsatsi a supileng.

13Yaba Saule o shwa ka baka la ditshito tsa hae, tseo a ileng a sitelwa Morena ka tsona, e leng ho se boloke ditaelo tsa Morena, le ho batla dikeletso ho mathuela.Mee. 19:31
20:6
1 Sam. 13:8-14
15:1-24
28:7,8
14O ne a sa ka a botsa Morena, mme ka baka leo, Morena o ile a mmolaya, mmuso wa hae a o nea Davida, mora wa Jese.