Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
7

Ditloholo tsa Isakare

71Bara ba Isakare e ne e le Tola, le Pua, le Jashobe, le Shimerone. Kaofela ba ne ba le bane.

2Bara ba Tola e ne e le Usi, le Refaya, le Jeriele, le Jahemai, le Jibesame, le Samuele. E ne e le dihlooho tsa malapa a ntata bona Tola, e bile e le bahale. Mehleng ya Davida palo ya ditloholo tsa Tola e ne e le dikete tse mashome a mabedi a metso e mmedi le makgolo a tsheletseng. 3Mora wa Usi e ne e le Jiserahiya, bara ba Jiserahiya e le Mikaele, le Obadiya, le Joele, le Jishiya. Ba ne ba le bahlano. Kaofela ha bona e ne e le dihlooho tsa malapa abo bona. 4Ho ya ka ho hlahlamana ha malapa abo bona, ba ne ba ena le bahlabani ba dikete tse mashome a mararo a metso e tsheletseng, kaha ba ne ba nyetse sethepu, mme ba ena le bana ba bangata. 5Bang ka bona, e leng ba leloko lohle la Isakare, e ne e le bahlabani ba dikete tse mashome a robedi a metso e supileng.

Ditloholo tsa Benjamine

6Bara ba Benjamine e ne e le Bela, le Bekere, le Jediaele. Ba ne ba le bararo. 7Bara ba Bela bona e ne e le Esebone, le Usi, le Usiele, le Jerimote, le Iri. Ba ne ba le bahlano. E ne e le dihlooho tsa malapa abo bona, e bile e le bahale. Bukeng eo ba ngotsweng ho yona, ba ne ba le dikete tse mashome a mabedi a metso e mmedi, le mashome a mararo a metso e mene. 8Bara ba Bekere bona e ne e le Semira, le Jowashe, le Eleesere, le Eleunai, le Omeri, le Jeremote, le Abiya le Anatotiya, le Alemete. Bana kaofela e ne e le bara ba Bekere. 9Buka eo ba ngotsweng ho yona ho ya ka malapa abo bona, e hlahisa dihlooho tsa malapa, le bahlabani ba dikete tse mashome a mabedi le makgolo a mabedi. 10Mora wa Jediaele e ne e le Bilehane; bara ba Bilehane e le Jeushe, le Benjamine, le Ehude, le Kenaneya, le Setane, le Tarashishe, le Ahishahare. 11Bana kaofela e ne e le ditloholo tsa Jediaele, e le dihlooho tsa malapa abo bona, e bile e le bahale. Ba ne ba le dikete tse leshome le metso e supileng le makgolo a mabedi, mme e le malalaalaotswe. 12Bara ba Ire e ne e le Shupime, le Hupime; mora wa Ahere e le Hushime.

Ditloholo tsa Nafthali

13Bara ba Nafthali e ne e le Jaheseele, le Guni, le Jesere, le Shalome. E ne e le ditloholo tsa Bileha.

Ditloholo tsa Manase

14Bara ba Manase, bao a ba tswaletsweng ke mosadi wa hae wa lefielo, wa Moarame, e ne e le Aserele le Makiri, ntata Gileade. 15Yaba Makiri o nyala kgaitsedi ya Hupime le Shupime, eo lebitso la yona e neng e le Maaka. Mora wa bobedi wa Manase e ne e le Selofehade, ya ileng a ba le baradi feela.

16Maaka, mohatsa Makiri, a tswala mora, mme a mo rea lebitso la Pereshe; moena wa hae e le Shereshe. Bara ba Pereshe e ne e le Ulame, le Rakema. 17Mora wa Ulame e ne e le Bedane. Bana e ne e le bona ditloholo tsa Gileade, mora wa Makiri, setloholo sa Manase. 18Kgaitsedi ya Gileade, Hamolekete, a tswala Ishe-Hode, le Abiesere, le Mahala. 19Bara ba Shemida e ne e le Akiane, le Shekeme, le Lekehi, le Aniame.

Ditloholo tsa Efraime

20Mora wa Efraime e ne e le Shutela. Shutela a tswala Berede, Berede a tswala Elada, Elada a tswala Tahate, 21Tahate a tswala Sabada, Sabada a tswala Shutela. Efraime o ne a ena le bara ba bang ba babedi, e leng Esere le Elade, ba neng ba bolawe ke banna ba matswallwa a Gate, ha ba ne ba ilo hapa mehlape ya bona. 22Ntata bona Efraime a ba llela ka nako e telele, mme bana babo ba tla ho tla mo tshedisa.

23Efraime a boela a kena dikobong tsa mosadi wa hae. Mosadi eo wa hae a ithwala, mme a tswala mora. Efraime a mo rea lebitso le Beria, hobane lelapa la hae le ne le hlahetswe ke bomadimabe. 24Moradi wa Efraime e ne e le Sheera ya ileng a haha Bete-Horone e tlase, le e hodimo, le Usene-Sheera. 25Mora e mong wa Efraime e ne e le Refa. Refa a tswala Reshefe, Reshefe a tswala Tela, Tela a tswala Tahane, 26Tahane a tswala Ladane, Ladane a tswala Amihude, Amihude a tswala Eleshama, 27Eleshama a tswala Nune, Nune a tswala Joshua.

28Naha ya bona, eo ba neng ba ahile ho yona, e ne e le Bethele le metsana ya yona. Ka botjhabela e le Naarane, ka bophirimela e le Gesere le metsana ya yona, le Shekeme le metsana ya yona, le ho ya fihla Aya le metsaneng ya yona. 29Meeding ya ba morabe wa Manase e le Bete-Sheane le metsana ya yona, le Taanake le metsana ya yona, le Megido le metsana ya yona, le Dore le metsana ya yona. Bara ba Josefa, mora wa Iseraele, ba ne ba ahile metseng ena.

Ditloholo tsa Ashere

30Bara ba Ashere e ne e le Jimena, le Jishefa, le Jishefi, le Beria, kgaitsedi ya bona e le Sera. 31Bara ba Beria e ne e le Hebere, le Malekiele, ntata Biresaite. 32Hebere a tswala Jafelete, le Shomere, le Hotame, le kgaitsedi ya bona Shua. 33Bara ba Jafelete e ne e le Pasaka, le Bimehale, le Ashefate. 34Bara ba Shemere e ne e le Ahi, le Rohega, le Jehuba, le Arame. 35Bara ba ngwanabo Heleme e ne e le Sofa, le Jimena, le Sheleshe, le Amale. 36Bara ba Sofa e ne e le Shua, le Harenefere, le Shuale, le Beri, le Jimera, 37le Besere, le Hode, le Shamma, le Shilesha, le Jiterane, le Beera. 38Bara ba Jetere e ne e le Jefune, le Pisepa, le Ara. 39Bara ba Ula e ne e le Arake, le Haniele, le Riseya.

40Bana bohle e ne e le ditloholo tsa Ashere, e le dihlooho tsa malapa abo bona. E ne e le mokgetho wa bahale, e bile e le baokamedi ba mahosana. Ba ngotsweng bukeng ya leloko e ne e le bahlabani ba dikete tse mashome a mabedi a metso e tsheletseng.

8

Ditloholo tsa Benjamine

81Benjamine a itsibola ka Bela, wa bobedi ya eba Ashebele, wa boraro ya eba Ahara, 2wa bone ya eba Noha, wa bohlano ya eba Rafa. 3Bara ba Bela e ne e le Adare, le Gera, le Abihude, 4le Abishua, le Naamane, le Ahowake, 5le Gera, le Shefufane, le Hurame. 6Bana ke bara ba Ehude, e leng bona dihlooho tsa malapa a ba neng ba ahile Geba, ba ileng ba fallisetswa Manahate. 7Bara bao ba Ehude e ne e le Naamane, le Ahiya, le Gera. Ke Gera, ntata Usa le Ahihude ya ileng a ba fallisetsa Manahate. 8Hoba Shaharaime a hlale Hushime le Baara, basadi ba hae, o ile a tswala bana ha a le naheng ya Moabe. 9Bara bao Hodeshe, mosadi wa hae, a ileng a mo tswalla bona, e ne e le Jobabe, le Sebiya, le Mesha, le Malekame, 10le Jeuse, le Shakiya, le Mirema. Bara bana ba hae e ne e le dihlooho tsa malapa abo bona. 11Hushime o ne a ile a mo tswalla bara bana: Abitube le Elepaale. 12Bara ba Elepaale e ne e le Ebere, le Mishame, le Shemede. Ke Shemede ya ileng a haha motse wa Ono le Lode, le metsana ya yona.

Ba morabe wa Benjamine ba neng ba ahile Gate le Aiyalone

13Beria le Shema, bara ba Elepaale, ba neng ba leleke baahi ba Gate, e ne e le bona dihlooho tsa malapa a ba neng ba ahile Aiyalone. 14Bara ba bang ba Elepaale e ne e le Ako, le Shashake, le Jeremote, 15le Sebadiya, le Arada, le Etere, 16le Mikaele, le Jishepa, le Joha, e leng bara ba Beria, 17le Sebadiya, le Meshulame, le Hisiki, le Hebere, 18le Jishemerai, le Jiseleya, le Jobabe, e leng bara ba Elepaale. 19Bara ba Shimei e ne e le Jakime, le Sikeri, le Sabedi, 20le Eleenai, le Siletai, le Eleele, 21le Adaya, le Beraya, le Shimerate. 22Bara ba Shashake e ne e le Jishepane, le Ebere, le Eleele, 23le Abadone, le Sikeri, le Hanane, 24le Hananiya, le Elame, le Anetotiya, 25le Jifediya, le Penuele. 26Bara ba Jerohame e ne e le Shamesherai, le Shehariya, le Ataleya, 27le Jaareshiya, le Elia, le Sikeri.

28Bana e ne e le bona dihlooho tsa malapa abo bona, kamoo a ngotsweng kateng bukeng ya leloko. Ba ne ba ahile Jerusalema.

Ba morabe wa Benjamine ba Gibeone le Jerusalema

(1 Dik. 9:35-44)

29Jeiele, mothei wa Gibeone, o ne a ahile Gibeone. Lebitso la mosadi wa hae e ne e le Maaka. 30A itsibola ka Abadone, Abadone a hlahlangwa ke Sure, le Kishe, le Baale, le Nadabe, 31le Gedore, le Ako, le Sakere, 32le Mikelote, ya ileng a tswala Shima. Le bona bana ba ne ba ahile Jerusalema, pela bana babo bona.

Ba lelapa la Saule

33Nere a tswala Kishe, Kishe a tswala Saule, Saule a tswala Jonathane, le Malekishuwa, le Abinadabe, le Eshebaale. 34Mora wa Jonathane e ne e le Meriba-Baale. Meriba-Baale a tswala Mmika. 35Bara ba Mmika e ne e le Pitone, le Meleke, le Tarea, le Akase. 36Akase a tswala Jehowada, Jehowada a tswala Alemete, le Asemafete, le Simeri. Simeri a tswala Mosa. 37Mosa a tswala Bina, Bina a tswala Rafa, Rafa a tswala Eleasa, Eleasa a tswala Asele. 38Asele o ne a ena le bara ba tsheletseng. Mabitso a bona ke ana: Asarikama, le Bokeru, le Ishemaele, le Sheariya, le Obadiya, le Hanane. Bana bohle e ne e le bara ba Asele. 39Bara ba ngwanabo Esheke e ne e le Ulame, letsibolo la hae, a hlahlangwa ke Jeushe, le Elefelede. 40Bara ba Ulame e ne e le bahale ba tsebang ho fula ka metsu. Ba ne ba ena le bara ba bangata, le ditloholo tse ngata. Palo ya bone e ne e le lekgolo le mashome a mahlano.

Bana bohle ke ditloholo tsa Benjamine.

9

Batho ba ileng ba kgutla bothopuweng

(Neh. 11:1-24)

91Baiseraele bohle ba balwa ho ya ka meloko ya bona, mme ba ngolwa Bukeng ya Dikgosi tsa Iseraele, le tsa Juda. Ka baka la ditshito tsa bona, ba thopuwa, ba iswa Babilona.

2Ba pele ba ileng ba kgutla ho ya aha naheng ya bona le metseng ya bona e bile Baiseraele, le baprista, le Balevi, le bahlanka ba sebeletsang ka Tempeleng.

3Ba morabe wa Juda, le ba morabe wa Benjamine, le ba morabe wa Efraime, le ba morabe wa Manase ba ileng ba aha Jerusalema ke bana:

9:2,3 —
Esr. 2:27
Neh. 7:73
4Utai, mora wa Amihude, setloholo sa Omeri, setloholwana sa Imeri, setlohotloholwana sa Bani ya tswetsweng ke Perese, mora wa Juda. 5Ho bara ba Shilo ya eba letsibolo la hae Asaya le bara ba hae; 6ho bara ba Sera ya eba Jeuele le bana babo, ba le makgolo a tsheletseng le mashome a robong; 7ho bara ba Benjamine ya eba Salo, mora wa Meshulame, setloholo sa Hodafiya, setloholwana sa Hasenuwa, 8le Jibeneya, mora wa Jerohame, le Ela, mora wa Usi, setloholo sa Mikeri, le Meshulame, mora wa Shefatiya, setloholo sa Reuele, setloholwana sa Jibeneya. 9Bana babo bona, ho ya ka meloko ya bona, ba ne ba le makgolo a robong le mashome a mahlano a metso e tsheletseng. Banna bana bohle e ne e le dihlooho tsa malapa abo bona.

Baprista ba neng ba ahile Jerusalema

10Baprista ba neng ba ahile Jerusalema ke bana: Jedaya, le Jehoyaribe, le Jakine, 11le Asariya, mora wa Hilekiya, eo baholoholo ba hae e neng e le bo-Meshulame, le Sadoke, le Meraote, le Ahitube, eo e neng e le mookamedi wa Tempele ya Modimo, 12le Adaya, mora wa Jerohame, eo baholoholo ba hae e neng e le bo-Pashahure, le Malakiya, le Maasai, le Adiele, le Jahesera, le Meshulame, le Meshilemite, le Imere. 13Bana babo bona bao e neng e le dihlooho tsa malapa abo bona, ba ne ba le sekete le makgolo a supileng le mashome a tsheletseng. E ne e le banna ba tsebang ho sebeletsa ka Tempeleng ya Modimo.

Balevi ba neng ba ahile Jerusalema

14Balevi ba neng ba ahile Jerusalema ke bana: Shemaya, mora wa Hashube, setloholo sa Asarikama, setloholwana sa Hashabiya, e mong wa bara ba Merari, 15le Bakabakare, le Hereshe, le Galale, le Mataneya, mora wa Mmika, setloholo sa Sikeri, setloholwana sa Asafo, 16le Obadiya, mora wa Shemaya, setloholo sa Galale, setloholwana sa Jedutune, le Berekiya, mora wa Asa, setloholo sa Elekana ya neng a ahile metseng ya Banetofa.

Balebedi ba Tempele ba neng ba ahile Jerusalema

17Balebedi ba menyako ya Tempele e ne e le Shalome, le Akube, le Talamone, le Ahimane, le bana babo bona. Mookamedi wa bona e ne e le Shalome. 18Pele ho mona, ba ne ba lebela kgoro ya kgosi e ka botjhabela, e le bona ba lebelang kgoro ya diahelo tsa Balevi. 19Shalome, mora wa Kore, setloholo sa Abiasafo, setloholwana sa Kora, le bana babo, ba lelapa la Kora, e ne e le baokamedi ba mosebetsi oo, e le balebedi ba menyako ya Tente ya Morena, jwalokaha bo-ntata bona ba ne ba okametse lebotho le lebelang menyako ya Tente ya Morena. 20Mehleng ya pele, Finease, mora wa Eleasare, e ne e le mookamedi wa bona, mme Morena a ena le yena. 21Sekariya, mora wa Meshelemiya, e ne e le molebedi wa monyako wa Tente ya Morena.

22Bohle ba ileng ba kgethelwa hore e be balebedi ba menyako ba ne ba le makgolo a mabedi le leshome le metso e mmedi. Ba ne ba badilwe ho ya ka meloko ya bona, metseng ya habo bona. Bo-Davida le moporofeta Samuele ke bona ba neng ba hlomamise banna bana mosebetsing ona wa bona, o nang le boikarabelo. 23Ka baka leo, banna bao le bara ba bona, ba ne ba lebela menyako ya Tempele ya Morena, e leng Tente ya Morena. 24Balebedi ba menyako ba ne ba lebela mahlakore a mane, ke ho re ka botjhabela, le ka bophirimela, le ka leboya, le ka borwa. 25Bana babo bona, ba metseng ya bona, ba ne ba etla ka nako le nako, kamora matsatsi a supileng, ho tla ba phomotsa. 26Balebedi ba menyako ba bane, ba baholo, bao e neng e le Balevi, ba ne ba hlokomela dikamore, le matlole a Tempele ya Modimo. 27Ba ne ba qeta bosiu ba potapotile Tempele ya Modimo, hobane ba ne ba laetswe ho e lebela, le ho e bula hoseng ho hong le ho hong.

Balevi ba bang

28Balevi ba bang ba ne ba hlokomela thepa e sebeletsang, ba e bale ha ba e tlisa ka Tempeleng, leha ba e kgutlisetsa polokelong. 29Ba bang ba ne ba hlokomela dintho tsohle tsa Sehalalelo, le phofo e thumisehileng, le veine, le ole, le mokubetso, le dinoko.Phal. 25:6
30Ba bang ba bara ba baprista ba ne ba etsa ditlolo ka dinoko.Phal. 30:23-29

31Matiteya, e mong wa Balevi, e leng letsibolo la Shalome, wa morabe wa Kora, o ne a hlokomela tsohle tse phehwang ka dipane. 32Bana babo bona ba bang, e leng bara ba Kohate, ba ne ba hlokomela bohobe bo halalelang, ba bo bea tafoleng ka letsatsi le leng le le leng la Sabatha.

33Bao e neng e le dibini le dihlooho tsa malapa a Balevi, ba ne ba dula ka dikamoreng tsa Tempele, ba sa sebetse mesebetsi e meng, hobane bona ba ne ba sebetsa motsheare le bosiu.

34Bana e ne e le dihlooho tsa malapa a Balevi, e le dihlooho tsa meloko yohle ya bona, mme ba ahile Jerusalema.

Leloko la Saule

(1 Dik. 8:29-40)

35Jeiele, mothei wa Gibeone, o ne a ahile Gibeone. Lebitso la mosadi wa hae e ne e le Maaka. 36Mora wa hae wa matsibolo e ne e le Abadone, a hlahlangwa ke Sure, le Kishe, le Baale, le Nere, le Nadabe, 37le Gedore, le Ako, le Sekariya, le Mikelote. 38Mikelote a tswala Shimeame. Le bona ba ne ba ahile Jerusalema, haufi le bana babo bona.

39Nere a tswala Kishe, Kishe a tswala Saule, Saule a tswala Jonathane le Malekishuwa, le Abinadabe, le Eshebaale.

40Mora wa Jonathane e ne e le Meriba-Baale; Meriba-Baale a tswala Mmika. 41Bana ba Mmika e ne e le Pitone, le Meleke, le Taherea, le Akase.

42Akase a tswala Jara, Jara a tswala Alemete, le Asemafete, le Simeri, mme Simeri a tswala Mosa.

43Mosa a tswala Bina, Bina a tswala Refaya, Refaya a tswala Eleasa, Eleasa a tswala Asele. 44Asele o ne a ena le bara ba tsheletseng. Mabitso a bona ke ana: Asarikama, le Bokeru, le Ishemaele, le Sheariya, le Obadiya, le Hanane. Bana e ne e le bara ba Asele.