Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
5

Leloko la Rubene

51Rubene ke yena letsibolo la Iseraele. Empa ka lebaka la ho silafatsa diphate tsa ntatae, tokelo tsa hae tsa boholo di ile tsa newa bara ba Josefa, mora wa Iseraele; ka hona ha a yo lenaneng, ho latela tswalo ya hae.Tshim. 35:22
49:3,4
2Le hoja Juda a ne a le matla ho feta bana babo, mme mmusi a ile a hlaha lapeng la hae, ditokelo tsa boholo e ile ya eba tsa Josefa.Tshim. 49:8-10
3Bara ba Rubene, letsibolo la Iseraele, ke bana: Hanoke, le Palo, le Heserone, le Karimi. 4Bara ba Joele ke Shemaya ya tswetseng Gogo, Gogo ya tswetseng Shimei. 5Shimei yena a tswala Mmika, Mmika a tswala Reaya, Reaya a tswala Baala, 6Baala a tswala Beera, eo Tigelate-Pilesere, kgosi ya Asiria, a ileng a mo thopa. E ne e le yena kgosana ya ba morabe wa Rubene.2 Dikg. 15:29

7Lenaneng la bana babo, ho ya ka malapa abo bona, ke kgosana Jeiele, le Sekariya, 8le Bela ya tswetsweng ke Asase, Asase ya tswetsweng ke Shema, Shema ya tswetsweng ke Joele. Naha ya bona, e ne e tloha Arowere, ho ya fihla Nebo, le Baale-Meone. 9Ka botjhabela ba aha ho tloha qetheng ya lehwatata le ilo fihla nokeng ya Euferatese, hobane mehlape ya bona e ne e ile ya ata ha ba le Gileade.

10Nakong ya puso ya Saule ba futuhela Bahagare, mme ba ba hlola. Yaba ba se ba kena ditenteng tsa Bahagare, naheng yohle e ka botjhabela ho Gileade.

Ditloholo tsa Gade

11Ba morabe wa Gade ba ne ba ahile naheng ya Bashane, ho ya fihla Saleka. 12Moo Bashane, Joele e ne e le kgosana ya bona, Shafame a mo hlahlama, e ntano ba Janai, le Shafate. 13Bang ka bona, ho ya ka malapa abo bona, e ne e le Mikaele, le Meshulame, le Sheba, le Jorai, le Jakane, le Sia, le Ebere. Ba ne ba supile. 14Bana ke bona bara ba Abihaele, mora wa Huri, ya tswetsweng ke Jarowa, Jarowa wa Gileade, Gileade wa Mikaele, Mikaele wa Jeshishai, Jeshishai wa Jahedo, Jahedo wa Buse. 15Ahi, mora wa Abadiele, setloholo sa Guni, e ne e le yena kgosana ya malapa ana.

16Ba morabe wa Gade ba ne ba ahile Gileade e Bashane, le metsaneng ya yona, le makgulong wohle a naha ya Sharone, ho ya fihla moo e fellang teng.

17Tsena tsohle di ile tsa ngolwa lenaneng la ditaba tsa bona mehleng ya ha Jotame e le kgosi ya Juda, Jeroboame yena e le kgosi ya Iseraele.

Mabotho a merabe ya botjhabela

18Ba morabe wa Rubene le ba morabe wa Gade, le halofo ya ba morabe wa Manase, ba ne ba ena le bahale ba tsebang ho lwana ka thebe le sabole, ba tsebang le ho fula ka metsu, ba kwetliseditsweng ntwa. Palo ya bona e ne e le dikete tse mashome a mane a metso e mene le makgolo a supileng le mashome a tsheletseng. 19Ba futuhela Bahagare, le Bajeture, le Banafishe, le Banodabe. 20Ba ile ba ipiletsa ho Modimo ha ba le ntweng, a mamela dithapelo tsa bona, hobane ba ne ba mo tshepa, mme a neelana ka Bahagare le bathusi bohle ba bona matsohong a bona. 21Ba hapa mehlape ya bona, e le dikamele tse dikete tse mashome a mahlano, le dinku tse dikete tse makgolo a mabedi le mashome a mahlano, le ditonki tse dikete tse pedi. Ba thopa le bahlabani ba dikete tse lekgolo. 22Ba bolaya ba bangata, hobane e ne e le Modimo ya ba lwanelang. Ba aha naheng eo, ho fihlela ha ba thopuwa.

Setjhaba sa ba morabe wa Manase

23Halofo ya setjhaba sa ba morabe wa Manase e ne e atile haholo, kahoo ya aha naheng eo, ho tloha Bashane ho ya fihla Baale-Heremone, le Senire, le thabeng ya Heremone.

24Dihlooho tsa malapa abo bona ke tsena: Efere, le Ishi, le Eleele, le Asariele, le Jeremia, le Hodafiya, le Jahediele. E ne e le bahale ba tumileng, e bile e le dihlooho tsa malapa abo bona.

25Empa ba sitelwa Modimo wa bontata bona, ba kgumamela medimo ya ditjhaba tsa naha eo, tseo Modimo a ileng a di fedisa kapele ho bona. 26Ka baka leo, Modimo wa Iseraele a hlohleletsa Pule, kgosi ya Asiria, e leng Tigelate-Pilesere, hore a thope ba morabe wa Rubene, le ba morabe wa Gade, le halofo ya setjhaba sa ba morabe wa Manase, a ba ise Hala, le Habore, le Hara, le nokeng ya Gosane, moo ba ntseng ba ahile teng le kajeno-ya-bokajeno.2 Dikg. 15:19,29
17:6

6

Bara ba Levi

61Bana ke bara ba Levi: Gereshone, le Kohate, le Merari. 2Bara ba Kohate ke Amorame, le Isihare, le Heborone, le Usiele. 3Bana ba Amorame ke Arone, le Moshe, le Meriama; bara ba Arone ke Nadabe, le Abidu, le Eleasare, le Itamare.

4Eleasare a tswala Finease, Finease a tswala Abishua, 5Abishua a tswala Buki, Buki a tswala Usi, 6Usi a tswala Seraya, Seraya a tswala Meraote, 7Meraote a tswala Amariya, Amariya a tswala Ahitube, 8Ahitube a tswala Sadoke, Sadoke a tswala Ahimase, 9Ahimase a tswala Asariya, Asariya a tswala Johanane; 10Johanane a tswala Asariya. Enwa ke yena ya neng a sebeletsa ka Tempeleng eo Solomone a ileng a e haha Jerusalema.

11Asariya a tswala Amariya, Amariya a tswala Ahitube, 12Ahitube a tswala Sadoke, Sadoke a tswala Shalome, 13Shalome a tswala Hilekiya, Hilekiya a tswala Asariya, 14Asariya a tswala Seraya, Seraya a tswala Jehosadaka. 15Jehosadaka ya eba mothopuwa ha Morena a etsa hore Nebukadenesare a thope Juda le Jerusalema.

16Bana ke bara ba Levi: Gereshone, le Kohate, le Merari. 17Ana ke mabitso a bara ba Gereshone: Lebeni, le Shimei. 18Bana ke bara ba Kohate: Amorame, le Isihare, le Heborone, le Usiele. 19Bana ke bara ba Merari: Mahele le Mushi. Ana ke wona malapa a morabe wa Levi, ho ya ka bo-ntata bona.

6:16-19 —
Phal. 6:16-19

20Ba lelapa la Gereshone: Gereshone a tswala Lebeni, Lebeni a tswala Johate, Johate a tswala Simma, 21Simma a tswala Jowa, Jowa a tswala Ido, Ido a tswala Sera, Sera a tswala Jeaterai. 22Bara ba Kohate: Kohate a tswala Aminadabe, Aminadabe a tswala Kora, Kora a tswala Asire, 23Asire a tswala Elekana, Elekana a tswala Abiasafo, Abiasafo a tswala Asire, 24Asire a tswala Tahate, Tahate a tswala Uriele, Uriele a tswala Usiya, Usiya a tswala Shaule. 25Bara ba Elekana ke Amasai le Ahimote; 26Ahimote a tswala Elekana, Elekana a tswala Sofai, Sofai a tswala Nahate, 27Nahate a tswala Eliabe, Eliabe a tswala Jerohame, Jerohame a tswala Elekana, Elekana a tswala Samuele. 28Bara ba Samuele: Joele ke letsibolo la hae, a hlahlangwa ke Abiya. 29Bara ba Merari: Merari a tswala Mahele, Mahele a tswala Lebeni, Lebeni a tswala Shimei, Shimei a tswala Usa, 30Usa a tswala Shima, Shima a tswala Hagiya, Hagiya a tswala Asaya.

Dibini tsa Tempele

31Bana ke banna bao Davida a ileng a ba kgetha ho tsamaisa mmino ka Tempeleng ya Morena, kamora hoba areka e fihle Jerusalema. 32Ha Solomone a eso ka a haha Tempele ya Morena, Jerusalema, ba ne ba ye ba binele kapele ho areka, ka Tenteng ya Morena. Ba ne ba bina ka ho hlahlamana, ho latela lenane le neng le hlophisitswe.

33Bana ke bona banna ba neng ba sebeletsa, hammoho le bara ba bona: Ba morabe wa Kohate: Hemane wa kgeleke ke mora wa Joele, setloholo sa Samuele, 34Samuele mora wa Elekana, Elekana mora wa Jerohame, Jerohame mora wa Eleele, Eleele mora wa Towa, 35Towa mora wa Sufe, Sufe mora wa Elekana, Elekana mora wa Mahate, Mahate mora wa Amasai, 36Amasai mora wa Elekana, Elekana mora wa Joele, Joele mora wa Asariya, Asariya mora wa Sofonea, 37Sofonea mora wa Tahate, Tahate mora wa Asire, Asire mora wa Abiasafo, Abiasafo mora wa Kora, 38Kora mora wa Isihare, Isihare mora wa Kohate, Kohate mora wa Levi, Levi mora wa Iseraele.

39Ya neng a bina a eme ka letsohong le letona le Hemane, ke Asafo: Asafo mora wa Berekiya, Berekiya mora wa Shima, 40Shima mora wa Mikaele, Mikaele mora wa Baaseya, Baaseya mora wa Malakiya, 41Malakiya mora wa Eteni, Eteni mora wa Sera, Sera mora wa Adaya, 42Adaya mora wa Etane, Etane mora wa Simma, Simma mora wa Shimei, 43Shimei mora wa Johate, Johate mora wa Gereshone, Gereshone mora wa Levi.

44Bana babo bona, e leng bara ba Merari, ba neng ba bina ba le ka letsohong la hae le letshehadi ke Etane mora wa Kishi, Kishi mora wa Abade, Abade mora wa Maloke, 45Maloke mora wa Hashabiya, Hashabiya mora wa Amasiya, Amasiya mora wa Hilekiya, 46Hilekiya mora wa Amasi, Amasi mora wa Bani, Bani mora wa Shemere, 47Shemere mora wa Mahele, Mahele mora wa Mushi, Mushi mora wa Merari, Merari mora wa Levi.

48Balevi ba bang ba ne ba abetswe mesebetsi e meng yohle ka Tenteng ya Morena.

Ditloholo tsa Arone

49Bo-Arone le ditloholo tsa hae e ne e le bona ba etsetsang nyehelo ya setjheso hodima aletare ya mahlabelo, ba tjhesetsang le mokubetso hodima aletare ya mokubetso. Ba ne ba bile ba etsa tsohle tse neng di etswa ka Sehalalelong se halalelang ka ho fetisisa, ba etsetsa Iseraele tefelo ya dibe, ho latela tsohle tseo Moshe, mohlanka wa Modimo, a neng a di laetse.

50Bana ke bara ba Arone: Arone a tswala Eleasare, Eleasare a tswala Finease, Finease a tswala Abishua, 51Abishua a tswala Buki, Buki a tswala Usi, Usi a tswala Seraya, 52Seraya a tswala Meraote, Meraote a tswala Amariya, Amariya a tswala Ahitube, 53Ahitube a tswala Sadoke, Sadoke a tswala Ahimase.

Dibaka tsa Balevi

(Josh. 21:1-42)

54Ena ke meedi ya dibaka tseo ba morabe wa Kohate, e leng ditloholo tsa Arone, ba ileng ba di abelwa ka lotho, mme ba haha ho tsona.

55Ba ile ba abelwa Heborone e naheng ya Juda, le makgulo a e potapotileng. 56Empa ha e le masimo a motse le metsana ya yona, a ile a abelwa Kalebe, mora wa Jefune.

57Bara ba Arone ba newa metse ena e naheng ya Juda: Heborone, motse oo ho tshabelwang ho wona, le Lebena le makgulo a yona, le Jatire le makgulo a yona, le Eshetemoa le makgulo a yona, 58le Hilene le makgulo a yona, le Debiri le makgulo a yona, 59le Ashane le makgulo a yona, le Bete-Shemeshe le makgulo a yona. 60Naheng ya ba morabe wa Benjamine ba abelwa Geba le makgulo a yona, le Alemete le makgulo a yona, le Anatote le makgulo a yona.

Kaofela metse ya bona, ho ya ka malapa abo bona, e ne le leshome le metso e meraro.

61Ba bang ba morabe wa Kohate ba abelwa ka lotho metse e leshome naheng e abetsweng karolo ya ba morabe wa Manase.

62Ditloholo tsa Gereshone, ho ya ka malapa abo tsona, tsa abelwa metse e leshome le metso e meraro naheng ya ba morabe wa Isakare, le ho ya ba morabe wa Ashere, le ho ya ba morabe wa Nafthali, le ho ya ba morabe wa Manase, ba ahileng Bashane.

63Ditloholo tsa Merari, ho ya ka malapa abo tsona, tsa abelwa metse e leshome le metso e mmedi naheng ya ba morabe wa Rubene, le wa Gade, le wa Sebulone, tsa e abelwa ka lotho.

64Bana ba Iseraele ba abela Balevi metse ena le makgulo a yona. 65Metse ena e seng e boletswe ka mabitso, e neng e le ya ba morabe wa Juda, le wa Simeone, le wa Benjamine, ba e abelwa ka lotho.

66Ba bang ba morabe wa Kohate ba abelwa metse naheng ya ba morabe wa Efraime.

67Ba abelwa metse eo ho tshabelwang ho yona, e leng Shekeme e naheng e maralla ya Efraime, le makgulo a yona, le Gesere le makgulo a yona, 68le Jokomeame le makgulo a yona, le Bete-Horone le makgulo a yona; 69le Aiyalone le makgulo a yona, le Gate-Rimone le makgulo a yona.

70Naheng e abetsweng karolo ya ba morabe wa Manase ba abelwa Anere le makgulo a yona, le Bileame le makgulo a yona. Metse ena ya abelwa malapa a setseng a ba morabe wa Kohate.

71Ba morabe wa Gereshone ba abelwa metse ena: Naheng e abetsweng karolo ya ba morabe wa Manase ba abelwa Golane e Bashane le makgulo a yona, le Ashetorate le makgulo a yona. 72Naheng e abetsweng ba morabe wa Isakare ba abelwa Kedeshe le makgulo a yona, le Daberate le makgulo a yona, 73le Rama le makgulo a yona, le Anema le makgulo a yona. 74Naheng e abetsweng ba morabe wa Ashere ba abelwa Mashala le makgulo a yona, le Abadone le makgulo a yona, 75le Hukoke le makgulo a yona, le Rehobe le makgulo a yona. 76Naheng e abetsweng ba morabe wa Nafthali ba abelwa Kedeshe e Galelea le makgulo a yona, le Hamone le makgulo a yona, le Kiriataime le makgulo a yona.

77Naheng ya ba morabe wa Sebulone, karolo e setseng ya ba morabe wa Merari ya abelwa Rimone le makgulo a yona, le Tabore le makgulo a yona. 78Mose wane ho Jorodane, ka botjhabela ho Jeriko, naheng ya ba morabe wa Rubene, ba abelwa Besere e lehwatateng le makgulo a yona, le Jahasa le makgulo a yona, 79le Kedemote le makgulo a yona, le Mefaata le makgulo a yona. 80Naheng ya ba morabe wa Gade ba abelwa Rama e Gileade le makgulo a yona, le Mahanaime le makgulo a yona, 81le Heshebone le makgulo a yona, le Jasere le makgulo a yona.

7

Ditloholo tsa Isakare

71Bara ba Isakare e ne e le Tola, le Pua, le Jashobe, le Shimerone. Kaofela ba ne ba le bane.

2Bara ba Tola e ne e le Usi, le Refaya, le Jeriele, le Jahemai, le Jibesame, le Samuele. E ne e le dihlooho tsa malapa a ntata bona Tola, e bile e le bahale. Mehleng ya Davida palo ya ditloholo tsa Tola e ne e le dikete tse mashome a mabedi a metso e mmedi le makgolo a tsheletseng. 3Mora wa Usi e ne e le Jiserahiya, bara ba Jiserahiya e le Mikaele, le Obadiya, le Joele, le Jishiya. Ba ne ba le bahlano. Kaofela ha bona e ne e le dihlooho tsa malapa abo bona. 4Ho ya ka ho hlahlamana ha malapa abo bona, ba ne ba ena le bahlabani ba dikete tse mashome a mararo a metso e tsheletseng, kaha ba ne ba nyetse sethepu, mme ba ena le bana ba bangata. 5Bang ka bona, e leng ba leloko lohle la Isakare, e ne e le bahlabani ba dikete tse mashome a robedi a metso e supileng.

Ditloholo tsa Benjamine

6Bara ba Benjamine e ne e le Bela, le Bekere, le Jediaele. Ba ne ba le bararo. 7Bara ba Bela bona e ne e le Esebone, le Usi, le Usiele, le Jerimote, le Iri. Ba ne ba le bahlano. E ne e le dihlooho tsa malapa abo bona, e bile e le bahale. Bukeng eo ba ngotsweng ho yona, ba ne ba le dikete tse mashome a mabedi a metso e mmedi, le mashome a mararo a metso e mene. 8Bara ba Bekere bona e ne e le Semira, le Jowashe, le Eleesere, le Eleunai, le Omeri, le Jeremote, le Abiya le Anatotiya, le Alemete. Bana kaofela e ne e le bara ba Bekere. 9Buka eo ba ngotsweng ho yona ho ya ka malapa abo bona, e hlahisa dihlooho tsa malapa, le bahlabani ba dikete tse mashome a mabedi le makgolo a mabedi. 10Mora wa Jediaele e ne e le Bilehane; bara ba Bilehane e le Jeushe, le Benjamine, le Ehude, le Kenaneya, le Setane, le Tarashishe, le Ahishahare. 11Bana kaofela e ne e le ditloholo tsa Jediaele, e le dihlooho tsa malapa abo bona, e bile e le bahale. Ba ne ba le dikete tse leshome le metso e supileng le makgolo a mabedi, mme e le malalaalaotswe. 12Bara ba Ire e ne e le Shupime, le Hupime; mora wa Ahere e le Hushime.

Ditloholo tsa Nafthali

13Bara ba Nafthali e ne e le Jaheseele, le Guni, le Jesere, le Shalome. E ne e le ditloholo tsa Bileha.

Ditloholo tsa Manase

14Bara ba Manase, bao a ba tswaletsweng ke mosadi wa hae wa lefielo, wa Moarame, e ne e le Aserele le Makiri, ntata Gileade. 15Yaba Makiri o nyala kgaitsedi ya Hupime le Shupime, eo lebitso la yona e neng e le Maaka. Mora wa bobedi wa Manase e ne e le Selofehade, ya ileng a ba le baradi feela.

16Maaka, mohatsa Makiri, a tswala mora, mme a mo rea lebitso la Pereshe; moena wa hae e le Shereshe. Bara ba Pereshe e ne e le Ulame, le Rakema. 17Mora wa Ulame e ne e le Bedane. Bana e ne e le bona ditloholo tsa Gileade, mora wa Makiri, setloholo sa Manase. 18Kgaitsedi ya Gileade, Hamolekete, a tswala Ishe-Hode, le Abiesere, le Mahala. 19Bara ba Shemida e ne e le Akiane, le Shekeme, le Lekehi, le Aniame.

Ditloholo tsa Efraime

20Mora wa Efraime e ne e le Shutela. Shutela a tswala Berede, Berede a tswala Elada, Elada a tswala Tahate, 21Tahate a tswala Sabada, Sabada a tswala Shutela. Efraime o ne a ena le bara ba bang ba babedi, e leng Esere le Elade, ba neng ba bolawe ke banna ba matswallwa a Gate, ha ba ne ba ilo hapa mehlape ya bona. 22Ntata bona Efraime a ba llela ka nako e telele, mme bana babo ba tla ho tla mo tshedisa.

23Efraime a boela a kena dikobong tsa mosadi wa hae. Mosadi eo wa hae a ithwala, mme a tswala mora. Efraime a mo rea lebitso le Beria, hobane lelapa la hae le ne le hlahetswe ke bomadimabe. 24Moradi wa Efraime e ne e le Sheera ya ileng a haha Bete-Horone e tlase, le e hodimo, le Usene-Sheera. 25Mora e mong wa Efraime e ne e le Refa. Refa a tswala Reshefe, Reshefe a tswala Tela, Tela a tswala Tahane, 26Tahane a tswala Ladane, Ladane a tswala Amihude, Amihude a tswala Eleshama, 27Eleshama a tswala Nune, Nune a tswala Joshua.

28Naha ya bona, eo ba neng ba ahile ho yona, e ne e le Bethele le metsana ya yona. Ka botjhabela e le Naarane, ka bophirimela e le Gesere le metsana ya yona, le Shekeme le metsana ya yona, le ho ya fihla Aya le metsaneng ya yona. 29Meeding ya ba morabe wa Manase e le Bete-Sheane le metsana ya yona, le Taanake le metsana ya yona, le Megido le metsana ya yona, le Dore le metsana ya yona. Bara ba Josefa, mora wa Iseraele, ba ne ba ahile metseng ena.

Ditloholo tsa Ashere

30Bara ba Ashere e ne e le Jimena, le Jishefa, le Jishefi, le Beria, kgaitsedi ya bona e le Sera. 31Bara ba Beria e ne e le Hebere, le Malekiele, ntata Biresaite. 32Hebere a tswala Jafelete, le Shomere, le Hotame, le kgaitsedi ya bona Shua. 33Bara ba Jafelete e ne e le Pasaka, le Bimehale, le Ashefate. 34Bara ba Shemere e ne e le Ahi, le Rohega, le Jehuba, le Arame. 35Bara ba ngwanabo Heleme e ne e le Sofa, le Jimena, le Sheleshe, le Amale. 36Bara ba Sofa e ne e le Shua, le Harenefere, le Shuale, le Beri, le Jimera, 37le Besere, le Hode, le Shamma, le Shilesha, le Jiterane, le Beera. 38Bara ba Jetere e ne e le Jefune, le Pisepa, le Ara. 39Bara ba Ula e ne e le Arake, le Haniele, le Riseya.

40Bana bohle e ne e le ditloholo tsa Ashere, e le dihlooho tsa malapa abo bona. E ne e le mokgetho wa bahale, e bile e le baokamedi ba mahosana. Ba ngotsweng bukeng ya leloko e ne e le bahlabani ba dikete tse mashome a mabedi a metso e tsheletseng.