Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
3

Bara ba Davida

(2 Sam. 3:2-5; 5:14-16; 1 Dik. 14:3-7)

31Bana ke bara bao Davida a ileng a ba tswala ha a le Heborone. Mora wa hae wa matsibolo ke Amanone, ya tswetsweng ke Ahinoame wa Mojesereele; wa bobedi ke Daniele, ya tswetsweng ke Abikaele wa Mokaramele; 2wa boraro ya eba Abosalome, mora wa Maaka, moradi wa Talamai, kgosi ya Gesure; wa bone ya eba Adoniya, mora wa Hagite; 3wa bohlano ya eba Shefatiya, mora wa Abitale; wa botshelela ya eba Jitereame, wa mosadi wa hae ya bitswang Egela. 4Bana ba tsheletseng ba ile ba tswallwa Heborone, moo Davida a ileng a busa a le hona teng ka dilemo tse supileng le dikgwedi tse tsheletseng. A busa ka dilemo tse mashome a mararo a metso e meraro a le Jerusalema.2 Sam. 5:4,5
1 Dikg. 2:11
1 Dik. 29:27
5Bana ba ile ba tswalwa ha a se a le Jerusalema: Shima, le Shobabe, le Nathane, le Solomone. Bana ba bane ba ile ba tswalwa ke Batesheba, moradi wa Amiele.2 Sam. 11:3
6Ba bang e ne e le bo-Jibehare, le Eleshua, le Elipelete, 7le Noga, le Nefege, le Jafia, 8le Eleshama, le Eleada, le Elefelede, mme bona ba le robong. 9Bana kaofela e ne e le bara ba Davida, kantle ho bara bao a ba tswaletsweng ke basadi ba hae ba mafielo. Kgaitsedi ya bona e ne e le Tamare.

Ditloholo tsa kgosi Solomone

10Mora wa Solomone e ne e le Rehoboame. Rehoboame a tswala Abiya, Abiya a tswala Asa, Asa a tswala Jehoshafate, 11Jehoshafate a tswala Jehorame, Jehorame a tswala Akasiya, Akasiya, a tswala Jowashe, 12Jowashe a tswala Amasiya, Amasiya a tswala Asariya, Asariya a tswala Jotame, 13Jotame a tswala Akase, Akase a tswala Hesekiya, Hesekiya a tswala Manase, 14Manase a tswala Amona, Amona a tswala Josiya. 15Bara ba Josiya ke: Johanane, letsibolo la hae, wa bobedi ya eba Jehoyakime, wa boraro ya eba Sedekiya, wa bone ya eba Shalome. 16Bara ba Jehoyakime e ne e le Jekoneya le Sedekiya.

Leloko la kgosi Jekoneya

17Bara ba Jekoneya, ya ileng a thopuwa, a iswa Babilona, e ne e le Shealetiele, 18le Malakirame, le Pedaya, le Shenasara, le Jekameya, le Hoshama, le Nedabiya. 19Bara ba Pedaya ke Serubabele, le Shimei. Bara ba Serubabele ke Meshulame, le Hananiya; kgaitsedi ya bona ke Shelomite. 20Bara ba bang ba hae ba bahlano ke Hashuba, le Ohele, le Berekiya, le Hasadiya, le Jushabe-Heseda. 21Bara ba Hananiya ke Pelatiya, le Jeshaya. Jeshaya a tswala Refaya, Refaya a tswala Arenane, Arenane a tswala Obadiya, Obadiya a tswala Shekaniya, 22Shekaniya a tswala Shemaya, le Hatushe, le Jigale, le Baria, le Neareya, le Shafate. Kaofela ba ne ba tsheletse. 23Bara ba Neareya ke Eleunai, le Hesekiya, le Asarikama. Ba ne ba le bararo. 24Bara ba Eleunai ba ne ba supile, e le Hodafiya, le Eleashibe, le Pelaya, le Akube, le Johanane, le Delaya, le Anani.

4

Leloko la Juda

41Bana ke bara ba Juda: Perese, le Heserone, le Karimi, le Hure, le Shobale. 2Reaya, mora wa Shobale, a tswala Jahate, Jahate a tswala Ahumai le Lahade. Ena ke yona merabe ya Basora. 3Bana ke bara ba Etame: Jesereele, le Jishema, le Jidebashe. Lebitso la kgaitsedi ya bona ke Haseleleponi. 4Penuele a tswala Gedore. Esere a tswala Husha. Bana ke bona bara ba Hure, letsibolo la Eferata, ya ileng a thea Betlelehema.

5Ashehure ya ileng a thea Tekowa, o ne a ena le basadi ba babedi, e leng Hela le Naara. 6Naara a mo tswalla Ahusame, le Hefere, le Temeni, le Hahashatari. Bana ke bara ba Naara. 7Bara ba Hela ke Serete, le Sohare, le Etenane, 8le Kose, ya ileng a tswala Anube, le Hasobeba, le ba morabe wa Aharahele, mora wa Harume.

9Hasobeba o ne a hlompheha ho feta bana babo. Mmae o ne a ile a mo rea lebitso la Jabese, hobane o ne a re: “Ke ile ka mmeleha ka mahlaba a maholo.”

10Jabese a ipiletsa ho Modimo wa Iseraele, a re: “Ke a o rapela: O ke o ntlohohonolofatse, o nkekeletse naha, o mpaballe, o ntshireletse, mme ke se ke ka hlokofatswa.” Modimo a mo nea seo a se kopileng.

Meloko e meng

11Kelobe, ngwanabo Shuha, a tswala Mehire, Mehire a tswala Eshetone, 12Eshetone a tswala Bete-Rafa, le Paseya, le Tehina, Tehina a tswala Ire-Nahashe. Bana ke bona baahi ba Reka.

13Bana ke bara ba Kenase: Oteniele, le Seraya. Bara ba Oteniele ke Hatate le Meonotai. 14Meonotai a tswala Ofera. Seraya a tswala Joabe. Joabe a thea motse o bitswang Kgohlo ya Ditsebi, hobane baahi ba wona e ne e le ditsebi tsa mesebetsi ya matsoho.

15Bana ke bara ba Kalebe, mora wa Jefune: Iru, le Ela, le Naame. Mora wa Ela ke Kenase. 16Bana ke bara ba Jehalelele: Sife, le Sifa, le Tiriya, le Asarele. 17Bana ke bara ba Esera: Jetere, le Merede, le Efere, le Jalone, Merede a nyala Bitiya, moradi wa Faro, mme a mo tswalla moradi ya bitswang Meriama, le bara ba babedi, Shamai le Jisheba. Jisheba ke yena mothei wa Eshetemoa. 18Mosadi wa hae wa Mojuda a tswala Jerede ya ileng a thea Gedore, le Hebere ya ileng a thea Soko, le Jekutiele ya ileng a thea Sanowa. 19Bara ba mosadi wa hae Hodiya, kgaitsedi ya Nahama, ke Keila wa Mogarimi, le Eshetemoa wa Maaka. 20Bara ba Shimone ke Amanone, le Rina, le Bene-Hanane, le Tilone. Bara ba Ishi ke Sohete, le Bene-Sohete.

Leloko la Shela

21Bana ke bara ba Shela, mora wa Juda: Ere ya ileng a thea Leka, le Lada ya ileng a thea Maresha, le ba merabe ya ba neng ba etsa masela a lene, mane Bete-Ashebea, 22le Jokime, le baahi ba Koseba, le Jowashe, le Sarafa, e leng ba neng ba busa Moabe le Jashobi-Leheme. Tsena di tswa dingodilweng tsa boholoholo. 23Bana e ne e le dibopi tse neng di ahile Netaime le Kedera, di sebeletsa kgosi.

Leloko la Simeone

24Bana ke bara ba Simeone: Nemuele, le Jamine, le Jaribe, le Sera, le Shaule.Tshim. 46:10
Phal. 6:15
Dipa. 26:12,13
25Shaule a tswala Shalome, Shalome a tswala Mibesame, Mibesame a tswala Mishema. 26Bara ba Mishema ke Hamuele, Hamuele a tswala Sakure, Sakure a tswala Shimei.

27Shimei o ne a ena le bara ba leshome le metso e tsheletseng, le baradi ba tsheletseng, empa bana babo ba ne ba se na bana; ka lebaka lena morabe wa bona wa se ke wa ata jwaloka morabe wa Juda.

28Ba ne ba ahile Beeresheba le Molada, le Hasere-Shuale, 29le Bileha, le Eseme, le Tolada, 30le Bethuele, le Horema, le Sikelage, 31le Bete-Marakabote, le Hasere-Susime, le Bete-Biri, le Shaaraime. Ena e bile metse ya bona ho fihlela pusong ya Davida. 32Metsana e ba potapotileng e ne e le Etame, le Aine, le Rimone, le Tokene, le Ashane, e ne e le metsana e mehlano, 33le metsana yohle e neng e potapotile metse eo, ho ya fihla Baalate. Ena ke yona metse eo ba neng ba phela ho yona.

4:28-33 —
Josh. 19:2-8

34Lenane la tlhatlhamano ya bona ke lena: Meshobabe, le Jameleke, le Josha, mora wa Amasiya, 35le Joele, le Jehu, mora wa Joshibiya, setloholo sa Seraya, setloholwana sa Asiele; 36le Eleunai, le Jaakoba, le Jeshohaya, le Asaya, le Adiele, le Jesimiele, le Benaya, 37le Sisa, mora wa Shifi, setloholo sa Alone, ya tswetsweng ke Jedaya, Jedaya yha tswetsweng ke Shimeri, Shimeri ya tswetsweng ke Shemaya.

38Banna bana ba boletsweng kahodimo e ne e le mahosana a merabe yabo bona. Malapa abo bona a ata. 39Ba nna ba tsamaya ho ya fihla kantle ho meedi ya Gedore, le ho ya fihla botjhabela ho kgohlo, ba ntse ba batlela mehlape ya bona makgulo. 40Ba fumana makgulo a matle, a nonneng, le naha e namileng, e nang le kgotso, e kgutsitseng. Baahi ba yona ba pele e ne e le Bahame.

41Banna bana ba boletsweng ka mabitso ba ne ba fihle mehleng ya Hesekiya, kgosi ya Juda. Ba futuhela diahelo tsa Bahame le tsa Bameune ba neng ba ahile moo, ba ba ripitla ho hang, jwalokaha ho ntse ho bonahala le kajeno-ya-bokajeno. Jwale ba aha naheng eo ya bona, hobane mehlape ya bona e ne e fumane makgulo. 42Banna ba ka bang makgolo a mahlano, ba morabe ona wa Simeone, ba futuhela Thaba ya Seire ba eteletswe pele ke Pelatiya, le Neareya, le Refaya, le Usiele, bara ba Ishi. 43Ba bolaya masalla a Baamaleke a ileng a phonyoha, mme ba aha naheng eo ya bona ho fihlela kajeno-ya-bokajeno.

5

Leloko la Rubene

51Rubene ke yena letsibolo la Iseraele. Empa ka lebaka la ho silafatsa diphate tsa ntatae, tokelo tsa hae tsa boholo di ile tsa newa bara ba Josefa, mora wa Iseraele; ka hona ha a yo lenaneng, ho latela tswalo ya hae.Tshim. 35:22
49:3,4
2Le hoja Juda a ne a le matla ho feta bana babo, mme mmusi a ile a hlaha lapeng la hae, ditokelo tsa boholo e ile ya eba tsa Josefa.Tshim. 49:8-10
3Bara ba Rubene, letsibolo la Iseraele, ke bana: Hanoke, le Palo, le Heserone, le Karimi. 4Bara ba Joele ke Shemaya ya tswetseng Gogo, Gogo ya tswetseng Shimei. 5Shimei yena a tswala Mmika, Mmika a tswala Reaya, Reaya a tswala Baala, 6Baala a tswala Beera, eo Tigelate-Pilesere, kgosi ya Asiria, a ileng a mo thopa. E ne e le yena kgosana ya ba morabe wa Rubene.2 Dikg. 15:29

7Lenaneng la bana babo, ho ya ka malapa abo bona, ke kgosana Jeiele, le Sekariya, 8le Bela ya tswetsweng ke Asase, Asase ya tswetsweng ke Shema, Shema ya tswetsweng ke Joele. Naha ya bona, e ne e tloha Arowere, ho ya fihla Nebo, le Baale-Meone. 9Ka botjhabela ba aha ho tloha qetheng ya lehwatata le ilo fihla nokeng ya Euferatese, hobane mehlape ya bona e ne e ile ya ata ha ba le Gileade.

10Nakong ya puso ya Saule ba futuhela Bahagare, mme ba ba hlola. Yaba ba se ba kena ditenteng tsa Bahagare, naheng yohle e ka botjhabela ho Gileade.

Ditloholo tsa Gade

11Ba morabe wa Gade ba ne ba ahile naheng ya Bashane, ho ya fihla Saleka. 12Moo Bashane, Joele e ne e le kgosana ya bona, Shafame a mo hlahlama, e ntano ba Janai, le Shafate. 13Bang ka bona, ho ya ka malapa abo bona, e ne e le Mikaele, le Meshulame, le Sheba, le Jorai, le Jakane, le Sia, le Ebere. Ba ne ba supile. 14Bana ke bona bara ba Abihaele, mora wa Huri, ya tswetsweng ke Jarowa, Jarowa wa Gileade, Gileade wa Mikaele, Mikaele wa Jeshishai, Jeshishai wa Jahedo, Jahedo wa Buse. 15Ahi, mora wa Abadiele, setloholo sa Guni, e ne e le yena kgosana ya malapa ana.

16Ba morabe wa Gade ba ne ba ahile Gileade e Bashane, le metsaneng ya yona, le makgulong wohle a naha ya Sharone, ho ya fihla moo e fellang teng.

17Tsena tsohle di ile tsa ngolwa lenaneng la ditaba tsa bona mehleng ya ha Jotame e le kgosi ya Juda, Jeroboame yena e le kgosi ya Iseraele.

Mabotho a merabe ya botjhabela

18Ba morabe wa Rubene le ba morabe wa Gade, le halofo ya ba morabe wa Manase, ba ne ba ena le bahale ba tsebang ho lwana ka thebe le sabole, ba tsebang le ho fula ka metsu, ba kwetliseditsweng ntwa. Palo ya bona e ne e le dikete tse mashome a mane a metso e mene le makgolo a supileng le mashome a tsheletseng. 19Ba futuhela Bahagare, le Bajeture, le Banafishe, le Banodabe. 20Ba ile ba ipiletsa ho Modimo ha ba le ntweng, a mamela dithapelo tsa bona, hobane ba ne ba mo tshepa, mme a neelana ka Bahagare le bathusi bohle ba bona matsohong a bona. 21Ba hapa mehlape ya bona, e le dikamele tse dikete tse mashome a mahlano, le dinku tse dikete tse makgolo a mabedi le mashome a mahlano, le ditonki tse dikete tse pedi. Ba thopa le bahlabani ba dikete tse lekgolo. 22Ba bolaya ba bangata, hobane e ne e le Modimo ya ba lwanelang. Ba aha naheng eo, ho fihlela ha ba thopuwa.

Setjhaba sa ba morabe wa Manase

23Halofo ya setjhaba sa ba morabe wa Manase e ne e atile haholo, kahoo ya aha naheng eo, ho tloha Bashane ho ya fihla Baale-Heremone, le Senire, le thabeng ya Heremone.

24Dihlooho tsa malapa abo bona ke tsena: Efere, le Ishi, le Eleele, le Asariele, le Jeremia, le Hodafiya, le Jahediele. E ne e le bahale ba tumileng, e bile e le dihlooho tsa malapa abo bona.

25Empa ba sitelwa Modimo wa bontata bona, ba kgumamela medimo ya ditjhaba tsa naha eo, tseo Modimo a ileng a di fedisa kapele ho bona. 26Ka baka leo, Modimo wa Iseraele a hlohleletsa Pule, kgosi ya Asiria, e leng Tigelate-Pilesere, hore a thope ba morabe wa Rubene, le ba morabe wa Gade, le halofo ya setjhaba sa ba morabe wa Manase, a ba ise Hala, le Habore, le Hara, le nokeng ya Gosane, moo ba ntseng ba ahile teng le kajeno-ya-bokajeno.2 Dikg. 15:19,29
17:6