Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2

Ditloholo tsa Juda

21Bana ke bara ba Iseraele: Rubene, le Simeone, le Levi, le Juda, le Isakare, le Sebulone, 2le Dane, le Josefa, le Benjamine, le Nafthali, le Gade, le Ashere.

3Bana ke bara ba Juda: Ere, le Onane, le Shela. Bana ba bararo o ile a ba tswallwa ke moradi wa Shua wa Mokanana. Ere, letsibolo la hae, o ne a le kgopo mahlong a Morena, mme Morena a mmolaya. 4Tamare, ngwetsi ya Juda, a tswalla Juda Perese le Sera. Kaofela bara ba Juda ba ne ba le bahlano.

5Bara ba Perese ke Heserone, le Hamule. 6Bara ba Sera ke Simeri, le Etane, le Hemane, le Kalekole, le Dara. Kaofela ba ne ba le bahlano. 7Bara ba Karimi ke Akare, ya ileng a kenya Baiseraele tshotso dinaleng, ka ho inkela dintho tse rohakehileng.Josh. 7:1
8Mora wa Etane ke Asariya.

Leloko la kgosi Davida

9Heserone a tswallwa bara bana: Jerahemeele, le Rama, le Kalebe. 10Rama a tswala Aminadabe, Aminadabe a tswala Naheshone, e leng yena kgosana ya bana ba Juda. 11Naheshone a tswala Salemone, Salemone a tswala Boase. 12Boase a tswala Obede, Obede a tswala Jese. 13Mora wa Jese wa letsibolo ke Eliabe, wa bobedi ke Abinadabe, wa boraro ka Shima, 14wa bone ke Netanele, wa bohlano ke Radai, 15wa botshelela ke Oseme, wa bosupa ke Davida. 16Dikgaitsedi tsa bona e ne e le Seruya le Abikaele. Bara ba Seruya ba ne ba le bararo, e le Abishai, le Joabe, le Asaele. 17Abikaele a tswala Amasa, eo ntatae e neng e le Jetere wa Moishemaele.

18Asuba a tswalla Kalebe, mora wa Heserone, moradi ya bitswang Jeriote. A mo tswalla le bara bana: Jeshere, le Shobabe, le Aradone. 19Hoba Asuba a shwe, Kalebe a nyala Eferata, ya ileng a mo tswalla Hure. 20Hure a tswala Uri, Uri a tswala Besalele.

21Ha Heserone a ena le dilemo tse mashome a tsheletseng, a nyala moradi wa Makiri, ntata Gileade. Mosadi eo a mo tswalla mora ya bitswang Segube. 22Segube a tswala Jaire, ya ileng a ba le metse e mashome a mabedi a metso e meraro naheng ya Gileade. 23Gesure, le Arame ba hapa Metse ya Jaire, le Kenate le metsana ya yona. E ne e le metsana e mashome a tsheletseng. Bana bohle ke ditloholo tsa Makiri, ntata Gileade. 24Hoba Heserone a shwe, Kalebe, mora wa hae, a kenela Eferata, mohatsa ntatae, mme eo a mo tswalla Ashehure, ya ileng a thea Tekowa.

Leloko la Jerahemeele

25Bana ke bara ba Jerahemeele, letsibolo la Heserone: Rama ke yena letsibolo, e nto ba Buna, le Orene, le Oseme, le Ahiya. 26Jerahemeele o ne a ena le mosadi e mong ya bitswang Atara; Atara a tswala Oname. 27Bara ba Rama, letsibolo la Jerahemeele, ke bana: Maase, le Jamine, le Ekere. 28Bara ba Oname ke Shamai le Jada. Bara ba Shamai ke Nadabe le Abishure. 29Lebitso la mosadi wa Abishure e ne e le Abihaele, ya ileng a mo tswalla Akabane, le Molede. 30Bara ba Nadabe ke Selede, le Apaime. Selede a shwa a se na bana. 31Apaime a tswala Ishi, Ishi a tswala Sheshane, Sheshane a tswala Akalai.

32Bana ke bara ba Jada, ngwanabo Shamai: Jetere le Jonathane. Jetere a shwa a se na bana. 33Bara ba Jonathane ke Pelete le Sasa. Bana kaofela ke bona ditloholo tsa Jerahemeele.

34Sheshane o ne a se na bara, a ena le baradi feela. O ne a ena le mohlanka wa Moegepeta ya bitswang Jareha. 35Sheshane a nea mohlanka eo wa hae, Jareha, moradi wa hae, mme moradi eo a mo tswalla Atai. 36Atai a tswala Nathane, Nathane a tswala Sabada, 37Sabada a tswala Efalale, Efalale a tswala Obede. 38Obede a tswala Jehu, mme Jehu a tswala Asariya. 39Asariya a tswala Helese, Helese a tswala Eleasa, 40Eleasa a tswala Sisemai, Sisemai a tswala Shalome, 41Shalome a tswala Jekamia, Jekamia a tswala Eleshama.

Leloko la Kalebe

42Bana ke bara ba Kalebe, ngwanabo Jerahemeele: Mesha, e leng letsibolo la hae, a tswala Sife, Sife a tswala Maresha, Maresha a tswala Heborone. 43Bara ba Heborone ke Kora, le Tapua, le Rekeme, le Shema. 44Shema a tswala Rahama, Rahama a tswala Jorokowame. Regeme a tswala Shamai. 45Mora wa Shamai e ne e le Maone, ya ileng a thea Bete-Sure.

46Kalebe o ne a ena le mosadi wa lefielo ya bitswang Efa, mme a mo tswalla bara ba bararo, e leng Harane, le Mosa, le Gasese. Harane e ne e le ntata Gasese.

47Bana ke bara ba Jahadai: Regeme, le Jotame, le Geshane, le Pelete, le Efa, le Shaafe. 48Maaka, mosadi wa lefielo wa Kalebe, a tswala Shebere, le Tirehana. 49A ba a tswala le Shaafe, ya ileng a thea Mademana; a tswala le Shefa, ya ileng a thea Makebena, le Gibea. Moradi wa Kalebe e ne e le Akasa.

50Bana ke ditloholo tsa Kalebe, mora wa Hure, letsibolo la Eferata: Shobale a thea Kiriate-Jearime, 51le Salema, ya ileng a thea Betlelehema, le Harefe, ya ileng a thea Bete-Gadere. 52Ditloholo tsa Shobale, ya ileng a thea Kiriate-Jearime, e ne e le Baharowe, e leng halofo ya morabe wa Bamanahate. 53Merabe ya Kiriate-Jearime ke ena: Bajethero, le Baputi, le Bashoma, le Bamishera. Bona ba ile ba tswala merabe ya Basore le Baeshetaole.

54Bana ke ditloholo tsa Salema: Betlelehema, Banetofa, le Atarote-Bete-Joabe, le halofo ya morabe wa Bamanahate, le Basora. 55Ena ke merabe ya bangodi ba neng ba ahile Jabese: Batire, le Bashima, le Basuka. Bana ke bona Bakene ba tswetsweng ke Hamate, e leng ntata ba lelapa la Rekabe.