Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
12

Balatedi ba pele ba Davida ba morabe wa Benjamine

121Bana ke bona ba ileng ba tla ho Davida ha a ntse a ipatile Sikelage, ka baka la ho tshaba Saule, mora wa Kishe. E ne e le ba bang ba bahale ba neng ba mo thusa ntweng. 2Ba ne ba hlometse ka diqha, mme ha ba betsa majwe ka matjeketjane, kapa ba fula ka metsu, ba ne ba tseba ho sebedisa matsoho a matona kapa a matshehadi ka ho tshwana. E ne e le ba morabe wa Benjamine, e le bang ka Saule.

3Mookamedi wa bona e ne e le Ahiesere, a hlahlangwa ke Jowashe. Bobedi ba bona e ne e le bara ba Shemaa wa Gibea. Baokamedi ba bang e ne e le Jesiele, le Pelete, bara ba Asemafete, le Beraka, le Jehu wa Anatote, 4le Jisemaya wa Gibeone, eo e neng e le e mong wa bahale ba mashome a mararo, e bile e le molaodi wa bona, le Jeremia, le Jahasiele, le Johanane, le Josabada wa Gedera, 5le Elosai, le Jerimote, le Bealeya, le Shemariya, le Shefatiya wa Harufe, 6le Elekana, le Jeshia, le Asariele, le Joesere, le Jashobame, e leng ba morabe wa Kora, 7le Joela, le Sebadiya, e leng bara ba Jerohame wa motse wa Gedore.

Balatedi ba Davida ba morabe wa Gade

8Ba bang ba morabe wa Gade ba fetohela ka ho Davida ha a le qhobosheaneng e lehwatateng. E ne e le banna ba dinatla, ba matsholathebe, ba tsebang ho lwana ka thebe le lerumo. Difahleho tsa bona di ne di ka tsa ditau, ba le lebelo jwaloka dikgama tsa thaba. 9Wa pele e ne e le Esere, wa bobedi e le Obadiya, wa boraro e le Eliabe, 10wa bone e le Mishemanna, wa bohlano e le Jeremia, 11wa botshelela a le Atai, wa bosupa e le Eleele, 12wa borobedi e le Johanane, wa borobong e le Elesabade, 13wa leshome e le Jeremia, wa leshome le motso o mong e le Makabanai.

14Bana e ne e le bara ba Gade, e le balaodi ba mabotho. Molaodi ya ka sehloohong o ne a ka phaladisa lebotho la bahlabani ba sekete, ya katlasetlase a ka phaladisa lebotho la ba lekgolo. 15Bana ke bona ba neng ba tshele noka ya Jorodane, ka kgwedi ya pele, ha noka eo e ne e eja ditlhokwa. Ba leleka bohle ba phelang ka kgohlong, ba ka botjhabela le ka bophirimela.

Balatedi ba Davida ba morabe wa Benjamine le wa Juda

16Ba bang ba morabe wa Benjamine le ba morabe wa Juda le bona ba ya ho Davida qhobosheaneng. 17Davida a ya ba kgahlanyetsa, a re ho bona: “Haeba le tlile ka kgotso, ho tla nthusa, ke tla le kgomarela, empa haeba le tlile ho tla nkekela dira tsa ka, leha ke se na molato, Modimo wa bo-ntata rona o tla le bona, a le otle.”

18Jwale Moya wa Modimo wa theohela hodima Amasai, molaodi wa ba mashome a mararo, mme a re:

“Oho, Davida, re ba hao,

re ba hao, mora wa Jese!

Kgotso e ke e be le wena,

kgotso ho bathusi ba hao,

hoba o thuswa ke Modimo wa hao.”

Yaba Davida o a ba amohela, mme a ba etsa balaodi ba mabothwana a hae.

Balatedi ba Davida ba morabe wa Manase

19Ba bang ba morabe wa Manase le bona ba fetohela ka ho Davida, mohla a neng a ena le Bafilesita ha ba futuhetse Saule. Empa a se ke a thusa Bafilesita, hobane mahosana a bona a ne a ile a eletswa hore a mo leleke, a re: “O tla fetohela ka ho monga hae Saule, ebe re a bolawa.” 20Yare ha Davida a eya Sikelage banna bana ba morabe wa Manase ba fetohela ka ho yena: Adenake, le Josabada, le Jediaele, le Mikaele, le Josabada, le Elehu, le Siletai. E mong le e mong wa bona e ne e le molaodi wa bahlabani ba sekete. 21Ke bona ba ileng ba thusa Davida ho lwantsha mabothwana a hlaselang, hobane kaofela ha bona e ne e le bahale, e bile e le balaodi ba mabotho. 22Ka tsatsi le leng le le leng banna ba nna ba tla ho Davida, ho tla mo thusa, ho fihlela lebotho la hae le eba leholo jwalokaha eka ke lebotho la Modimo.

Lenane la mabotho a Davida

23Ena ke palo ya bahlabani ba mabothwana a hlometseng, a ileng a tla ho Davida ha a le Heborone, ho ya mmea hore e be kgosi sebakeng sa Saule, ho ya ka polelo ya Morena.

24Ba morabe wa Juda ba neng ba tshwara thebe le lerumo, e ne e le banna ba dikete tse tsheletseng le makgolo a robedi.

25Ba morabe wa Simeone e ne e le bahale ba dikete tse supileng le lekgolo.

26Ba morabe wa Levi e ne e le dikete tse nne le makgolo a tsheletseng. 27Jehoyada e ne e le moetapele wa lelapa la Arone, a ena le banna ba dikete tse tharo le makgolo a supileng. 28Sadoke, mohale wa mohlankana, o ne a ena le balaodi ba mashome a mabedi a metso e mmedi, ba tswang lapeng labo. 29Ba morabe wa Benjamine, bao e neng e le bang ka Saule, ba ne ba le dikete tse tharo. Ho fihlela ka nako eo, bongata ba bona bo ne bo ntse bo le ka lehlakoreng la Saule.

30Ba morabe wa Efraime e ne e le bahale ba dikete tse mashome a mabedi le makgolo a robedi, ba tumileng malapeng abo bona.

31Ba karolo ya morabe wa Manase, ba neng ba thontswe ka mabitso ho tla bea Davida hore e be kgosi, ba ne ba le dikete tse leshome le metso e robedi.

32Ba morabe wa Isakare, ba neng ba tseba ditaba tsa mehla eo, ba tseba le seo Iseraele e lokelang ho se etsa, e ne e le baetapele ba makgolo a mabedi, e le bona ba laolang bang ka bona bohle.

33Ba morabe wa Sebulone, ba neng ba futuha, ba kwetliseditswe ho lwana ka mefuta yohle ya dihlomo, ba theile theko ya ntwa, ba ne ba le dikete tse mashome a mahlano, mme ba tshepahala.

34Ba morabe wa Nafthali e ne e le balaodi ba sekete, ba ena le bahlabani ba dikete tse mashome a mararo a metso e supileng, ba hlometseng ka dithebe le marumo.

35Ba morabe wa Dane, ba neng ba kwetliseditswe ntwa, ba ne ba le dikete tse mashome a mabedi a metso e robedi, le makgolo a tsheletseng.

36Ba morabe wa Ashere, ba neng ba kwetliseditswe ntwa, e le malalaalaotse, ba ne ba le dikete tse mashome a mane.

37Ba morabe wa Rubene, le ba morabe wa Gade, le karolo ya ba morabe wa Manase, ba neng ba le ka botjhabela ho Jorodane, ba ne ba le dikete tse lekgolo le mashome a mabedi, ba hlometse ka mefuta yohle ya dihlomo.

38Bahlabani bana bohle, ba neng ba ema thekong ya ntwa, ba fihla Heborone ba ikemiseditse ho bea Davida hore e be kgosi ya Iseraele. Le Baiseraele bohle ba ne ba le maikutlo a le mang a hore Davida a bewe, e be kgosi.

39Bana bohle ba qeta matsatsi a mararo ba ena le Davida, ba ntse ba eja, ba enwa tseo bana babo bona ba neng ba ba lokiseditse tsona. 40Le ba neng ba le haufi le bona, e leng ba merabe ya Isakare, le Sebulone, le Nafthali, ba ba tlisetsa dijo ba di bofile ditonking, le dikameleng, le dimmeileng, le dipeleseng: phofo, le diphaphatha tsa mangangajane a feiye, le diphaphatha tsa mangangajane a morara, le veine, le ole, le dipholo le dinku. Tsena ba di tlisa ka bongata, hobane Baiseraele ba ne ba thabile.

13

Areka ya selekane e tloswa Kiriate-Jearime

131Davida a rerisana le balaodi ba bahlabani ba dikete, le ba ba makgolo, le mookamedi e mong le e mong wa mabotho. 2Yaba o re ho setjhaba sohle sa Iseraele: “Haeba le rata, eba le Morena Modimo wa rona o a rata, a re romeleng molaetsa hohle naheng ya Iseraele, moo bana babo rona ba ahileng teng; re o romele le ho baprista, le ho Balevi ba metseng le metsaneng, hore ba phuthehele kwano. 3Jwale re boele re late areka ya Modimo wa rona, re e tlise kwano, hobane mehleng ya Saule ha re a ka ra e natsa.” 4Setjhaba sohle sa re se tla etsa jwalo, hobane se ne se bona hore hoo ho lokile.

5Yaba Davida o kgobokanya Baiseraele bohle, ho tloha nokeng ya Shihore e Egepeta, ho ya fihla kgorong ya Hamate, hore ba yo lata areka ya Modimo, Kiriate-Jearime.1 Sam. 7:1,2
6Jwale Davida le Baiseraele bohle ba nyolohela Baala, e leng hona Kiriate-Jearime e Juda, ho ya lata areka ya Morena Modimo, ya dutseng hodima dikerubime, e leng areka eo a tla kgumamellwa ho yona.Phal. 25:22

7Ba bea areka ya Modimo hodima kariki e ntjha, ba e ntsha ka tlung ya Abinadabe. Bo-Usa le Ako ba qhoba kariki eo. 8Davida le bohle ba ntlo ya Iseraele ba etsa motjeko ka sefutho se seholo, ba le kapele ho Modimo. Ba letsa diharepa, le dikatara, le meropa, le matlheretlhere, le diterompeta.

9Ha ba fihla seotlong sa Kidone, Usa a nanabetsa letsoho, a tshwara areka, hobane dipholo di ne di kgothometseha. 10Bohale ba Modimo ba tlokomela Usa, mme Morena a mmolaya, hobane o ne a ile a ama areka. A shwela hona moo, kapele ho Modimo.

11Davida a tshwenyeha haholo, hobane Morena o ne a bolaile Usa; ka baka leo, yaba sebaka seo se rewa lebitso la Kotlo ya Usa, mme le kajeno-ya-bokajeno se ntse se bitswa jwalo.

12Ka lona letsatsi leo, Davida a tshaba Modimo, mme a re: “Ekaba areka ya Modimo ke tla e isa jwang ha ka?” 13Yaba Davida ha a sa isa areka eo ha hae, Motseng wa Davida, o se a e isa tlung ya Obede-Edomo wa Mogate. 14Areka eo ya Modimo ya qeta kgwedi tse tharo e le moo ha Obede-Edomo, ka tlung ya hae. Morena a hlohonolofatsa lelapa la Obede-Edomo le tsohle tseo a neng a ena le tsona.1 Dik. 26:4,5

14

Mesebetsi ya Davida ha a le Jerusalema

(2 Sam. 5:11,12)

141Jwale kgosi Hirame wa Tire a romela maqosa ho Davida; a ba a mo romella le mapolanka a kedare, le dibetli tsa majwe le tsa mapolanka, ho ya mo hahela ntlo. 2Davida a elellwa hore Morena o mo tsitsisitse bokgosing ba Iseraele, hobane puso ya hae e ile ya atlehiswa haholo, ka baka la setjhaba sa hae sa Iseraele.

Bana ba Davida ba tswaletsweng Jerusalema

(2 Sam. 5:13-16; 1 Dik. 3:5-9)

3Davida a boela a nyala basadi ba bang hape ha a le Jerusalema, mme a tswala bara le baradi ba bang ba bangata. 4Ana ke mabitso a bana ba Davida, bao a ileng a ba tswala ha a le Jerusalema: Shamua, le Shobabe, le Nathane, le Solomone, 5le Jibehare, le Eleshua, le Elepalete, 6le Noga, le Nefege, le Jafia, 7le Eleshama, le Beleada, le Elefelede.

Bafilesita ba a hlolwa

(2 Sam. 5:17-25)

8Ha Bafilesita ba utlwa hore Davida o tlotsitswe hore e be kgosi ya naha ya Iseraele, ba futuha ho ya mo tsoma. Davida a utlwela, mme a ya ba kgahlanyetsa. 9Bafilesita ba tla, ba fihla ba shatamana ka kgohlong ya Refaime. 10Yaba Davida o botsa Morena, o re: “Na nka futuhela Bafilesita? Na o tla neelana ka bona matsohong a ka?”

Morena a re ho yena: “Futuha, hobane ke tla neelana ka bona matsohong a hao.”

11Yaba Davida o ba futuhela ha ba le Baale-Perasime,Ka Seheberu “Baale-Perasime” ke ho re “Morena o a phunyeletsa.” mme a ba hlolela hona moo. Jwale Davida a re: “Modimo o phunyeleditse theko ya dira tsa ka ka letsoho la ka, jwaloka metsi ha a phatlola lerako.” Ka baka leo, ba rea sebaka seo lebitso la Baale-Perasime. 12Bafilesita ba siya medimo ya bona hona moo, mme Davida a laela hore e tjheswe.

13Bafilesita ba boela ba shatamana ka kgohlong. 14Ka baka leo, Davida a boela a botsa Modimo, mme Modimo a re ho yena: “O se ke wa ba futuhela o ba setse morao; o ba pote ka nqane, o ba futuhele o hlaha ka difateng tsa monokotshwai. 15E tle ere ha o utlwa mohlwathatsa hodima difate tsa monokotshwai, ebe o a futuha, hobane Modimo o tla be a o eteletse pele ho ya bolaya lebotho la Bafilesita.” 16Ka baka leo, Davida a etsa kamoo Modimo a mo laetseng kateng, mme Baiseraele ba phaladisa lebotho la Bafilesita ho tloha Gibeone, ho ya fihla Gesere.

17Botumo ba Davida ba phatlalla le dinaha tsohle, mme Morena a etsa hore ditjhaba tsohle di mo tshabe.