Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Leloko la Adama

(Tshim. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

11Adama a tswala Seta, Seta a tswala Enoshe, Enoshe a tswala Kenane, 2Kenane a tswala Mahalalele, Mahalalele a tswala Jarete, 3Jarete a tswala Henoke, Henoke a tswala Metushela, Metushela a tswala Lameke, 4Lameke a tswala Nowe, Nowe a tswala Sema, le Kama, le Jafeta.

Leloko la Jafeta

5Bana ke bara ba Jafeta: Gomere, le Magogo, le Madai, le Jafane, le Tubale, le Mesheke, le Tirase. 6Bana ke bara ba Gomere: Ashekenase, le Rifate, le Togarema. 7Bana ke bara ba Jafane: Elisha, le Tarashishe, le Kitime, le Dodanime.

Leloko la Kama

8Bana ke bara ba Kama: Kushe, le Miseraime, le Pute, le Kanana. 9Bana ke bara ba Kushe: Seba, le Hafila, le Sabeta, le Rama, le Sabeteka. Bara ba Rama ke Sheba le Dedane. 10Kushe a tswala Nimerode. Nimerode ke yena eo e bileng mohale wa pele, e moholo, lefatsheng.

11Miseraime a tswala Balode, le Baaname, le Balehabe, le Banafetuhe, 12le Bapatarusi, le Bakasalohe ba tswetseng Bafilesita, le Bakafatore.

13Kanana a itsibola ka Sidone, ya tla ba Hete, 14le Bajebuse, le Baamore, le Bagirigashe, 15le Bahife, le Baareki, le Basine, 16le Baarefade, le Basemare, le Bahamate.

17Bara ba Sema ke: Elame, le Asure, le Arepakeshade, le Lode, le Arame, le Use, le Hule, le Getere, le Mashe. 18Arepakeshade a tswala Shela, mme Shela a tswala Ebere. 19Ebere a tswala bara ba babedi. Lebitso la e mong e ne e le Pelege, hobane baahi ba lefatshe ba ne ba arohane mehleng ya hae; moena wa hae e ne e le Jokotane. 20Jokotane a tswala Alamodade, le Shelefe, le Hasere-Mafete, le Jera, 21le Hadorame, le Usale, le Dikela, 22le Ebale, le Abimaele, le Sheba, 23le Ofire, le Hafila, le Jobabe. Bana bohle ke bara ba Jokotane.

Leloko la Sema

24Bana ke bara ba Sema: Arepakeshade, le Shela, 25le Ebere, le Pelege, le Reu, 26le Seruge, le Nakore, le Tera, 27le Aborame, e leng Aborahama.

Leloko la Ishemaele

(Tshim. 25:12-16)

28Bana ke bara ba Aborahama: Isaka, le Ishemaele. 29Lena ke leloko la Ishemaele: Nebajota, letsibolo la Ishemaele, le Kedare, le Adabeele, le Mibesame, 30le Mishema, le Duma, le Masa, le Hadade, le Tema, 31le Jeture, le Nafishe, le Kedema. Bana ke bona bara ba Ishemaele.

Bara ba Ketura

(Tshim. 25:1-4)

32Bana ke bara ba Ketura, mosadi wa lefielo wa Aborahama. Ketura a tswala Simerane, le Jokoshane, le Medane, le Midiane, le Jishebaka, le Shua. Bara ba Jokoshane ke Sheba le Dedane. 33Bara ba Midiane e ne e le Efa, le Efere, le Hanoke, le Abida, le Eledaa. Bana bohle ke ditloholo tsa Ketura.

Leloko la Esau

(Tshim. 36:1-19)

34Aborahama a tswala Isaka. Bara ba Isaka ke Esau le Iseraele. 35Bara ba Esau ke Elefase, le Reuele, le Jeushe, le Jalame, le Kora. 36Bara ba Elefase e ne e le Temana, le Omare, le Sefo, le Fatame, le Kenase, le Timina, le Amaleke. 37Bara ba Reuele ke bana: Nahate, le Sera, le Shamma, le Misa.

Baahi ba Edomo ba pele

(Tshim. 36:20-30)

38Bana ke bara ba Seire: Lotane, le Shobale, le Sebone, le Ana, le Dishone, le Esere, le Dishane. 39Bana ke bara ba Lotane: Hori, le Homame. Kgaitsedi ya Lotane e ne e le Timina. 40Bara ba Shobale e ne e le Aleana, le Manahate, le Ebale, le Shefi, le Oname. Bana ke bara ba Sebone: Aya, le Ana. 41Mora wa Ana ke Dishone. Bara ba Dishone ke Hamerane, le Eshebane, le Jiterane, le Kerane. 42Bana ke bara ba Esere: Bilehane, le Saafane, le Jakane. Bara ba Dishane ke Use le Arane.

Dikgosi tsa Edomo

(Tshim. 36:31-43)

43Tsena ke dikgosi tse ileng tsa busa naha ya Edomo, ho eso be le kgosi e busang bana ba Iseraele: Bela, mora wa Beore, mme lebitso la motse wa hae e ne e le Dinehaba. 44Ha Bela a eshwa, Jobabe, mora wa Sera, ya tswang Bosera, a mo hlahlama. 45Ha Jobabe a eshwa, Hushame, wa naha ya Batemane, a mo hlahlama. 46Ha Hushame a eshwa, Hadade, mora wa Bedade, ya neng a hlole Bamediane naheng ya Moabe, a mo hlahlama. Lebitso la motse wa hae e ne e le Afite. 47Ha Hadade a eshwa, Samela wa Masereka a mo hlahlama. 48Ha Samela a eshwa, Shaule wa Rehobote, e lebopong la NokaNoka: Ke noka ya Euferatese. a mo hlahlama. 49Ha Shaule a eshwa, Baale-Hanane, mora wa Akabore, a mo hlahlama. 50Ha Baale-Hanane a eshwa, Hadade a mo hlahlama. Lebitso la motse wa hae e ne e le Pai, athe la mosadi wa hae e ne e le Mehetabela, moradi wa Matereta, setloholo sa Me-Sahabe. 51Hadade le yena a shwa.

Tsena ke dikgosi tsa Edomo: Timina, le Alea, le Jetete, 52le Aholebama, le Ela, le Pinone, 53le Kenase, le Temana, le Mibesare, 54le Magedeele, le Irame. Tsena ke tsona dikgosi tsa Edomo.