Sepedi 2000 (NSO00)
2

Setšhaba se kgothaletšwa go dira thato ya Morena

21Hee, lena setšhaba sa go hloka dihlong, gopodišišang tše le di dirago 2pele ga ge Modimo a le dira se a ikemišeditšego sona, pele Letšatši la Kahlolo le fihla mme lena le tšhungwa ke kgalefo ya Modimo go swana le mooko ge o fišwa ke mollo,2:2 “pele ga ge Modimo ... mollo” Seheberu ga se kwagale gabotse. pele letšatši la pefelo ya gagwe le le fihlela. 3Nyakišišang thato ya Morena, lena baikokobetši bohle ba mo nageng ba le phethago ditaelo tša gagwe. Dirang tše di lokilego gomme le ikokobetše pele ga Morena. Mohlomongwe le ka phephišwa kotlo ka letšatši la kgalefo ya gagwe.

Ditšhaba tše di bapilego le Israele di tla otlwa

4

2:4-7
Jes. 14:29-31
Jer. 47:1-7
Hes. 25:15-17
Joele 3:4-8
Amose 1:6-8
Sak. 9:5-7
Motseng wa Gasa go tla tšhabja, Ashkelone e tla ba marope, batho ba Ashdode ba tla rakwa mosegare wo monana, le motse wa Ekrone o tla thubja. 5Le hwile, lena Bafilista le dulago lebopong la lewatle. Morena o šetše a le ahlotše, lena badudi ba Kanana, naga ya Bafilista. O tla le feleletša, gwa se šale le o tee wa lena. 6Naga ya lena ye e bapilego le lewatle e tla fetoga meraka ya badiša le mašaka a dihuswane. 7E tla ba ya mašaledi a batho ba Juda. Ba tla fudiša mehlape ya bona gona moo, gomme ba robala ka dintlong tša Ashkelone. Morena Modimo wa bona o tla ba hlokomela, a ba atla gape.

8

2:8-11
Jes. 15:1 – 16:14;
Morena Ramaatlaohle o re: “Ke kwele batho ba Moaba le ba Amone ba rumola setšhaba sa ka ba se roga, ba bile ba ikgantšha ba re ba tla thopa naga ya sona. 9
2:9
Gen. 19:24
Ke ikana ke le Modimo yo a phelago wa Israele gore Bamoaba le Baamone ba tla fedišwa bjalo ka badudi ba Sodoma le ba Gomora. Dinaga tša bona e tla ba felo ga ditshehlo le meepo ya letswai le leganata go ya go ile. Mašaledi a setšhaba sa ka a tla ba hula, a ba amoga naga.”

10Ke ka mo batho ba Moaba le ba Amone ba tlago otlelwa boikgantšho bja bona ka gona. Ba tla otlwa ka ge ba rogile setšhaba sa Morena Ramaatlaohle, ba bile ba itheta ba re ba tla se fenya. 11Go bona Morena o tla šiiša. O tla fediša medingwana yohle ya lefase, ya ba gona ditšhaba tšohle tša mabopong a lewatle di mo khunamelago, bangwe le bangwe nageng ya bona.

12

2:12
Jes. 18:1-7
Le lena Baetopia, Morena o tla le bolaya ka tšhoša.

13

2:13-15
Jes. 10:5-34
14:24-27
O tla otla naga ya Asiria ka leboa a e fediša. Motse wa Ninibe o tla o fetoša marope le lesehla, lehlokameetse. 14Ke mo go tlago robala mehlape ya diruiwa le diphoofolo tša mehutahuta. Maribiši a tla robala dikokwaneng tša wona, a lla mafasetereng; magokobu2:14 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “magokobu” Seheberu se re “lešoka”. a tla re gwaa, gwaa, direpoding. Dikota tša mesedere tša meago ya wona di tla be di hlomotšwe. 15Ke tšona tše di tlago hlagela motse woo badudi ba wona ba dulago ba iketlile le gona ba bolokegile. Batho ba gona ba bona nke motse wa bona o feta metse yohle ya lefase. E tlilo ba lefelo le le ngadilwego, letšaba la diphoofolo tša lešoka. Bafeti bohle ba tsela ba tla o kgotsa ka molodi, ba šikinya dihlogo.

3

Sebe sa Jerusalema le go phološwa ga yona

31Jonna, Jerusalema, motse wa manganga, wa go tšhilafatšwa ke dibe tša badudi ba wona, motse wo o hlakišago baagi ba wona! 2Ga o theeletše Morena, ebile ga o dumele ge a o kgala. Ga o bote Morena, le gona ga o khunamele yena Modimo wa wona. 3Baetapele ba wona ba bjalo ka ditau tše di bopago; baahlodi ba wona nke ke diphiri tše di tsomago ka swahlane, tše di sa šadišetšego la gosasa nthathana. 4Baprofeta ba gona ga ba na boikarabelo ebile ga ba tshephagale; baprista ba gona ba tšhilafatša tše dikgethwa, le gona ba hlatholla melao ya Modimo gore e lokele bona. 5Le ge go le bjalo, Morena o sa le ka mo motseng, mme ke moloki, ga a dire tša go se loke. Mosong wo mongwe le wo mongwe o šetša gore badudi ba motse ba direlwe ka toka. Le ge go le bjalo, badiratšempe ba gona ga ba na dihlong ka tše ba di dirago.

6Morena o re: “Ditšhaba tše dingwe ke di fedišitše, dibo tša bona ya ba marope. Mebila ya bona e wetše kgwahlana; ga go sa sepela motho go yona. Metse ya bona e phušotšwe, ga go sa dula motho, ga go sa na moagi moo. 7Ke be ke gopola gore ke mo badudi ba Jerusalema ba tlago mpoifa mme ba dumela go kgalwa ke nna, le gore ba ka se tsoge ba lebetše dikotlo tšohle tše ke ba otlilego ka tšona. Eupša ya ba gona ba fišegelago go dira tše mpe.”

8Morena o re: “Bjale ge, le ntetele go fihlela mohla ke tlelago go sekiša ditšhaba. Ke feditše le pelo gore ke tla kgoboketša ditšhaba, ka phutha le batho ba mebušo, gore ke tle ke tšhollele kgalefo ya ka godimo ga bona. Lefase ka moka le tla tšhungwa ke kgalefo ya ka ye e laumago bjalo ka mollo.

9“Ke mohla ke tlago hlwekiša dipolelo tša ditšhaba gore bohle ba rapele nna, Morena, ba ntlhankele mmogo. 10Banthapedi, e lego setšhaba sa ka se se šwalalanego, ba tla ntlišetša dikabelo ba etšwa ka kua ga dinoka tša Etopia. 11Mehleng yeo, lena badudi ba Jerusalema, le ka se sa lewa ke dihlong tša ge le ile la ntsogela maatla. Bao ba ipshinago ka boikgantšho bja bona ke tla ba tloša motseng wa lena, gomme le ka se sa ba le makoko thabeng ya ka ye kgethwa,3:11 “thabeng ya ka ye kgethwa” Ke go re “thaba ya Sione”. Lebelela Lenanentšu. 12gobane motseng wa lena ke tla šadiša baikokobetši le babotlana ba ba tlago tšhabela go nna. 13

3:13
Kut. 14:5
Mašaledi a Israele a ka se dire tše kgopo, a ka se bolele maaka, ebile a ka se fore motho. A tla atlega, a bolokega, a se tšhošwe ke motho.”

Baisraele a ba goe ka lethabo

14Hlabang mekgolokwane le opele le thabile,

lena setšhaba sa Israele!

Thakgalang le thabe ka dipelo tša lena tšohle,

lena ba Jerusalema.

15Morena o feditše go le otla;

o tlošitše manaba ohle a lena.

Morena, Kgoši ya Israele, o na le lena,

le se sa boifa selo.

16Nako e etla yeo ka yona Jerusalema e tlago botšwa gore:

“O se boife, wena motse wa Sione!

O se rephiše matsogo!

17Morena Modimo wa gago o na le wena,

yena mohlabani yo a go phološago.

O tla go thabela kudu a wišwa pelo ke go go rata ga gagwe.

O tla go hlabela mekgolokwane

18go swana le batho

ge ba duduetša monyanyeng.”

Morena o re:

“Ke tla tloša masetlapelo mo go lena

gore le se sa goboga.3:18 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

19“Tsebang gore mehleng yeo bagateledi ba lena ke tla ba otla.

Ke tla hlakodiša bohle ba ba golofetšego,

le ba ba thopilwego ka ba bušetša gae;

bagobogi bao ka ba fetoša bahlomphegi,

mme lefase lohle la ba reta.

20Mehleng yeo ke tla le bušetša gae ge ke seno le kgoboketša.

Ke tla le tumiša ditšhabeng tšohle lefaseng,

batho ka moka ba le reta ge ke le bušetša sekeng sa lena.”

O realo, Morena.