Sepedi 2000 (NSO00)
7

Boikono bjo e sego bjona

71Ka ngwaga wa bone wa ge Dariose e le kgoši, ka letšatši la bone la kgwedi ya senyane, kgwedi ya Kislebe, Morena a bolela le Sakaria.

2Batho ba Bethele ba be ba romile Saretsere le Regeme-Meleke le banna ba gabobona Tempeleng ya Morena Ramaatlaohle go yo kgopela tšhegofatšo ya Morena, 3le go yo botšiša baprista le baprofeta ba re: “Na re no tšwela pele le go ilela le go ikona dijo ka kgwedi ya bohlano go etša mengwageng ye mentši ye e fetilego?”

4Ke mo Morena a ntaetšego 5gore ke botšiše batho bohle ba naga ye le baprista ke re: “Kgane mola le ikona dijo ebile le ilela ka kgwedi ya bohlano le ya bošupa mengwageng ye masome a a šupago le be le direla nna? 6Le mola le eja, le enwa, na e be e se go itšela le go inwela?”

7Tšeo ke tšona tše Morena a bego a di bolela ka baprofeta bale ba pele mola Jerusalema le metseng ye e bapilego nayo go sa na le badudi ba bantši, go dutšwe ka boiketlo, le mola seleteng sa ka borwa se se omilego le nagengtlase go sa dula batho.

Setšhaba se thopilwe ka lebaka la go se theeletše

8Morena a re go Sakaria: 9“Nna, Morena Ramaatlaohle, ke laile setšhaba sa ka ka re: Le hlokomele gore go dirwe toka, le gona le swarane ka botho le ka lešoko. 10Le se ke la gatelela bahlologadi le ditšhiwana le bafaladi le bahloki. Le gona le se ke la logelana maanomabe.

11“Eupša setšhaba sa ka se ngangabetše sa gana go ntheeletša. Ba ithibile ditsebe gore ba se nkwe. 12Ba ithatafaditše le dipelo tša ba bjalo ka leswika. Ka ge ba be ba gana go phetha melao le ditaelo tše ke bego ke ba romela tšona ka Moya wa ka di išwa ke baprofeta bale ba pele, ke ile ka ba galefela. 13Ka ge ba be ba sa ntheeletše ge ke be ke ba bitša, le nna ke be ke sa ba theeletše ge ba be ba nthapela. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle. 14Ke ile ka ba hlothola bjalo ka ledimo, ka ba šwalalanyetša ditšhabeng tšohle tše ba bego ba sa di tsebe. Ya ba ge naga ye e šala e se na badudi le ba go e sepela, mme naga yela ye botse ya fetoga lešoka.”

8

Morena o tla tsošološa Jerusalema

81Morena Ramaatlaohle a re go Sakaria: 2“Ke tshwenyegile kudu ka motse wa Jerusalema, mo ke bilego ke galefetše manaba a bona. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle. 3Ke tla boela thabeng ya Sione, ka dula motseng wa Jerusalema. Wona o tla bitšwa motse wo o botegago, gomme thaba ya Morena Ramaatlaohle8:3 “thaba ya Morena Ramaatlaohle” Ke go re “thaba ya Sione”. Lebelela Lenanentšu. e tla bitšwa thaba ye kgethwa. 4Bakgalabje le bakgekolo ba lehlotlo ba tla buša ba itulela mapatlelong a Jerusalema. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle. 5Mapatlelo a motse le ona a tla tlala bašemane le banenyana ba ba ralokago.

6“Le ge mašaledi a setšhaba se bjale a bona nke tše dibjalo di ka se kgonege, na le nna nka bona di sa kgonege? Go botšiša nna, Morena Ramaatlaohle. 7Nna, Morena Ramaatlaohle, ke re ke tla hlakodiša setšhaba sa ka dinageng tša ka bohlabatšatši le tša ka bodikelatšatši, 8gomme ka se buša sa tlo dula Jerusalema. E tla ba setšhaba sa ka, gomme nna ka ba Modimo wa sona, ka se buša ka potego le ka toka.

9“Nna, Morena Ramaatlaohle, ke re: Tiang maatla, lena bjale le kwago taba ye ka baprofeta ba ba bego ba le gona mola go thewa motheo wa go tsošološa Tempele, e lego ntlo ya ka, nna, Morena Ramaatlaohle. 10Pele ga moo go be go se na yo a nago le tšhelete ya go thwala motho, goba go lefela seruiwa sa go dirišwa. Batho ba be ba sa dire mešomo ya bona ka polokego ka lebaka la manaba a bona, gobane ke be ke lwiša motho le moagelani wa gagwe. 11Eupša go tloga bjale mašaledi a setšhaba se nka se sa a swara bjalo ka pele. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle. 12Ba tla bjala dipeu tša bona ba iketlile. Merara ya bona e tla enywa, mobu o tla ntšha dibjalo, le legodimo le tla wiša phoka. Tše ka moka ke tla di fa mašaledi a setšhaba se. 13Lena batho ba Juda le lena ba Israele, pele le be le le sešupo sa thogako go baditšhaba, eupša ke tla le phološa, mme la ba sešupo sa tšhegofatšo. Ka gona, betang dipelo le se boife.”

14Morena Ramaatlaohle o re: “Ka ge borakgolokhukhu ba lena ba ile ba nkgalefiša, ke ile ka ikemišetša go le hlokofatša, gomme ka se buše pelo. 15Fela bjale ke hlaname, mme ke ikemišeditše go atla batho ba Jerusalema le ba Juda. Ka gona le se boife. 16

8:16
Baef. 4:25
Tše le swanetšego go di dira ke go botšana nnete, le ahlole ka toka le ka therešo ka dikgorong tša tsheko, gore go be le khutšo. 17Le se ke la rerelana tše mpe. Le se ikane ka bohlatse bja maaka, gobane tša mohuta woo ke tše ke di hloilego. Ke realo, nna, Morena.”

18Morena Ramaatlaohle a re go nna: 19“Nna, Morena Ramaatlaohle, ke re go ikona dijo ka kgwedi ya bone, ya bohlano, ya bošupa, le ya lesome go tla fetoga mabaka a lethabo le tlhalalo, go tla fetoga menyanya bathong ba Juda. Ka gona, le rate nnete le khutšo.”

20Morena Ramaatlaohle o re: “Ka moso Jerusalema go tlilo tla batho ba go tšwa metseng ye mentši. 21Ba motse wo mongwe ba tla ya go ba wo mongwe ba re: ‘A re yeng re yo khunamela Morena Ramaatlaohle, re mo rapeleng gore a re šegofatše!’ 22Ditšhaba tše dintši le merafe ye maatla ba tla tla Jerusalema go khunamela Morena Ramaatlaohle, le go mo rapela gore a ba šegofatše. 23Mehleng yeo banna ba lesome ba maleme a a fapanego le ditšhaba tše di fapanego ba tla swara monna wa Mojuda ka morumo wa seaparo sa gagwe ba re: ‘E re re sepeleng le lena, ka gobane re kwele gore Modimo o na le lena.’ Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle.”

9

Ditšhaba tše di bapilego le setšhaba sa Israele di tla otlwa

91

9:1
Jes. 17:1-3
Jer. 49:23-27
Amose 1:3-5
9:1-4
Jes. 23:1-18Joele 3:4-8
Amose 1:9-10
Mat. 11:21-22
Luk. 10:13-14
Morena o begile molaetša wa gore o tla otla naga ya Hadrake le motse wa Damaskose. Ga se dikgoro tša Israele fela tše e lego tša Morena, eupša le wona motsemošate wa Siria ke wa gagwe. 2Motse wa Hamate, wo o beelanego mellwane le wa Hadrake, le wona ke wa gagwe, le motse wa Tirose le wa Sidone, gotee le boramahlale ba metse yeo. 3Motse wa Tirose o ikagetše sebo wa ba wa kgobela silibera ye ntšintši, le mekgobokgobo ya gauta. 4Eupša Morena o tla amoga motse woo tšohle tše o nago le tšona. O tla lahlela mahumo a wona ka lewatleng, gomme motse wona a o fiša thokgethokge.

5

9:5-7
Jes. 14:29-31
Jer. 47:1-7
Hes. 25:15-17
Joele 3:4-8
Amose 1:6-8
Sof. 2:4-7
Ba motse wa Ashkelone ge ba bona tšeo ba tla tšhoga. Ba motse wa Gasa ge ba di bona le bona ba tla thothomela ka letšhogo. Ba Ekrone ge ba di bona le bona ba tla nolega moko. Kgoši ya motse wa Gasa e tla bolawa; Ashkelone e tla šala e se na badudi. 6Kua Ashdode go tla dula mahlakanasela. Morena o re: “Ke tla fediša boikgogomošo bja Bafilista. 7Ke tla ba lahliša go ja nama ye e sa nago le madi, le dijo tše dingwe tše di iletšwago. Mašaledi a bona e tla ba a ka, nna, Modimo wa bona, ba etša ba kgorwana ya kgoro ya Juda. Le ba Ekrone e tla ba ba setšhaba sa ka, ba etša Bajebuse. 8Ke tla leta naga ya ka, gomme ka iletša madira go putla mo go yona. Setšhaba sa ka se ka se sa šwahlelwa ke bagateledi, gobane bjale ke bone ka mo ba tlaišitšwego ka gona.”

Kgoši ye e tlilogo tla

9

9:9
Mat. 21:5
Joh. 12:15
Thabang gagolo, lena ba Sione!

Hlabang mekgolokwane, lena ba Jerusalema!

Bonang kgoši ya lena e tla go lena!

O tla ka megobo le mekgolokwane,

fela ke moikokobetši, monamelapokolo;

o nametše pokolwana, namane ya pokolo.

10

9:10
Pes. 72:8
Morena o re:

“Ke tla amoga Israele dikoloi tša ntwa,

le Jerusalema ka e amoga dipere tša ntwa;

mara a ntwa le mesebe di tla robaganywa.

Kgoši ya lena e tla begela ditšhaba khutšo;

e tla buša go tloga lewatleng go ya lewatleng,

go tloga Yufratese go ya mafelelong a lefase.”

Go tsošološwa ga setšhaba sa Modimo

11

9:11
Eks. 24:8
“Ka lebaka la kgwerano ye ke e dirilego le lena ka madi a dihlabelo,

ke tla lokolla bagolegwa ba gabolena,

ka ba ntšha ka moleteng, mohlokameetse, e lego bothopša.

12Boelang sebong sa lena,

lena bagolegwa le nago le kholofelo.

Bjale ke le begela gore

ke tla le bušetša gabedi tše le di lobilego.

13Bajuda ke tla ba dira bora,

Baisraele ka ba dira mesebe.

Ke tla hlohleletša banna ba gago,

wena Jerusalema,

gore ba lwe le Bagerike;

ke tla ba dira tšhoša ya mohlabani.”

14Morena o tla bonala ka godimo ga setšhaba sa gagwe;

o tla thuntšha mesebe ya gagwe bjalo ka legadima.

Morena, Mong wa bohle,

o tla letša phalafala;

o tla sepela ka madimo a go tšwa borwa.

15Morena Ramaatlaohle o tla šireletša setšhaba sa gagwe,

gomme se tla fediša manaba a sona,

sa gataka maswikana a diragamabje tša ona.

Ba tla hlaba mašata boka banna ba ba tagilwego,

gomme ba tšholla madi a manaba a bona;

ona a tla ela bjalo ka madi a sehlabelo,

a tšhelwago dikhutlong tša aletare ka sebjana.9:15 “gomme se tla fediša ... sebjana” Seheberu ga se kwagale gabotse.

16Mohlang woo Morena Modimo

o tla hlakodiša setšhaba sa gagwe

bjalo ka modiša ge a hlakodiša mohlape.

Bona ba tla kgabiša naga ya gagwe

go swana le magakabje a mphapahlogo.

17Naga e tla ba ye botse ya kgahliša e le ruri!9:17 “Naga ... e le ruri” goba “Ba tla lebelelega, ba ba botse e le ruri”.

Masogana a tla atlwa ke go fepša ka mabele,

le makgarebe a atlwa ke go nwa beine ye mpsha.