Sepedi 2000 (NSO00)
5

Pono ya lengwalo le le tšewago ke phefo

51Mo ponong ye nngwe ka bontšhwa lengwalo le tšewa ke phefo lefaufaung. 2Morongwa a mpotšiša a re: “O bonang?” Nna ka mo fetola ka re: “Ke bona lengwalo le tšewa ke phefo lefaufaung; ke la dimetara tše lesome ka botelele, le tše tlhano ka bophara.”

3Ke moka a re go nna: “Mo go lona go ngwadilwe thogako ye e tlago wela naga ka moka. Ka thoko ye nngwe ya lengwalo go ngwadilwe gore mahodu ohle a tla ntšhwa mo nageng; ka thoko ye nngwe go ngwadilwe gore bohle ba ba ikanago ka maaka le bona ba tla tlošwa. 4Morena Ramaatlaohle o re o tla romela thogako ye gomme ya tsena ka lapeng la lehodu le lengwe le le lengwe, le ka go la yo a ikanago ka maaka ka leina la gagwe. E tla lala ka dintlong tša bona, ya hlahlamolla marulelo a tšona, ya kgereša le maboto.”

Pono ya mosadi a le ka serotong

5Morongwa yola a bego a bolela le nna a mpatamela a re: “Bona selo sela se etla!”

6Ka mmotšiša ka re: “Ke eng?”

Yena a mphetola a re: “Ke seroto, gomme se swantšha molato5:6 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “molato” Seheberu se re “mahlo”. wa batho bohle mo nageng.”

7Sekhurumelo sa morodi sa seroto seo sa khuromologa. Ka moo serotong go be go dutše mosadi.

8Morongwa a re: “Mosadi yo o swantšha bokgopo.” Ke moka a mo kgoromeletša ka serotong, gomme a khurumela seroto ka sekhurumelo sela sa morodi. 9Ge ke lebelela ka bona basadi ba babedi ba fofa ba ntebantšhitše ba na le diphego tše di phurolotšwego moyeng tše di swanago le tša tlhame. Ba kuka seroto sela ba fofa le sona.

10Ka botšiša morongwa yola wa go bolela le nna ka re: “Ba se iša kae?”

11Yena a mphetola a re: “Ba se iša Babilonia, mo ba tlago se agela tempele. Ge e fedile seroto seo se tla bewa bodulong bja sona ka gare ga yona.”

6

Pono ya dikoloi tše nne tša ntwa

61Mo ponong ye nngwe ka bontšhwa dikoloi tše nne tša ntwa di etla di etšwa mokgahlo ga dithaba tše pedi tša mphiri. 2

6:2
Kut. 6:4-5
Koloi ya mathomo e be e gogwa ke dipere tše dikhunou, ya bobedi e gogwa ke tše dintsho, 3
6:3
Kut. 6:2
ya boraro e gogwa ke tše ditšhweu, gomme ya bone e gogwa ke tše diphaswa. 4Ke mo ke botšišitšego morongwa yo a bego a bolela le nna ka re: “Mong wa ka, na dikoloi tše di šupang?”

5

6:5
Kut. 7:1
Yena a mphetola a re: “Tšeo ke diphefo tše nne tša legodimo di a tloga ge di seno rongwa ke Morena wa lefase lohle.”

6Koloi ye e gogwago ke dipere tše dintsho e ya nageng ya ka leboa, ya dipere tše ditšhweu e ya nageng ya ka bodikela, gomme ya tše diphaswa e ya nageng ya ka borwa.

7Ge dipere tše diphaswa di etšwa di be di fela pelo ya go yo lekola lefase. Morena a re go tšona: “Eyang go lekola lefase!” Gomme tša ya. 8Ke moka a nkgoelela a re: “Dipere tšela tša go ya nageng ya ka leboa di okobaditše kgalefo ya ka.”

Taelo ya gore Joshua a rwešwe mphapahlogo

9Morena a ntaetša a re: 10“Amogela dimpho tše di ntšhitšwego ke mathopša a a boilego Babilonia, e lego boHeldai le Tobia le Jedaya. Tšatšing le o di amogetšego ka lona o ye ga Josia, morwa wa Sofonia. 11O dire mphapahlogo ka silibera le gauta ye ba e neetšego, gomme o o rweše Moprista yo Mogolo, Joshua, morwa wa Jotsadaka. 12

6:12
Jer. 23:5
33:15
Sak. 3:8
O mmotše gore Morena Ramaatlaohle o re: ‘Go na le monna yo a bitšwago Lehlogedi; o tla hloga mo a lego gona, gomme a tsošološa Tempele ya Morena. 13Ke yena yo a tlago e aga, a buša setšhaba sa gagwe, gomme a hlomphiwa ka mo go lebanego kgoši. O tla thušwa ke moprista, gomme bobedi ba tla šomišana ka kwano.’ 14Mphapahlogo woo e tla ba segopotšo ka Tempeleng ya Morena sa go hlompha boHeldai,6:14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “boHeldai” Seheberu se re “boHeleme”. Tobia, Jedaya le Josia.6:14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Josia” Seheberu se re “Hene”. 15Batho ba kgole ba tla tlo thuša go tsošološa Tempele ya Morena.”

Ke mo le tlago tseba gore Morena Ramaatlaohle o nthomile go lena. Tšeo di tla phethega ge le ka hlompha Morena Modimo wa lena ka botlalo.

7

Boikono bjo e sego bjona

71Ka ngwaga wa bone wa ge Dariose e le kgoši, ka letšatši la bone la kgwedi ya senyane, kgwedi ya Kislebe, Morena a bolela le Sakaria.

2Batho ba Bethele ba be ba romile Saretsere le Regeme-Meleke le banna ba gabobona Tempeleng ya Morena Ramaatlaohle go yo kgopela tšhegofatšo ya Morena, 3le go yo botšiša baprista le baprofeta ba re: “Na re no tšwela pele le go ilela le go ikona dijo ka kgwedi ya bohlano go etša mengwageng ye mentši ye e fetilego?”

4Ke mo Morena a ntaetšego 5gore ke botšiše batho bohle ba naga ye le baprista ke re: “Kgane mola le ikona dijo ebile le ilela ka kgwedi ya bohlano le ya bošupa mengwageng ye masome a a šupago le be le direla nna? 6Le mola le eja, le enwa, na e be e se go itšela le go inwela?”

7Tšeo ke tšona tše Morena a bego a di bolela ka baprofeta bale ba pele mola Jerusalema le metseng ye e bapilego nayo go sa na le badudi ba bantši, go dutšwe ka boiketlo, le mola seleteng sa ka borwa se se omilego le nagengtlase go sa dula batho.

Setšhaba se thopilwe ka lebaka la go se theeletše

8Morena a re go Sakaria: 9“Nna, Morena Ramaatlaohle, ke laile setšhaba sa ka ka re: Le hlokomele gore go dirwe toka, le gona le swarane ka botho le ka lešoko. 10Le se ke la gatelela bahlologadi le ditšhiwana le bafaladi le bahloki. Le gona le se ke la logelana maanomabe.

11“Eupša setšhaba sa ka se ngangabetše sa gana go ntheeletša. Ba ithibile ditsebe gore ba se nkwe. 12Ba ithatafaditše le dipelo tša ba bjalo ka leswika. Ka ge ba be ba gana go phetha melao le ditaelo tše ke bego ke ba romela tšona ka Moya wa ka di išwa ke baprofeta bale ba pele, ke ile ka ba galefela. 13Ka ge ba be ba sa ntheeletše ge ke be ke ba bitša, le nna ke be ke sa ba theeletše ge ba be ba nthapela. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle. 14Ke ile ka ba hlothola bjalo ka ledimo, ka ba šwalalanyetša ditšhabeng tšohle tše ba bego ba sa di tsebe. Ya ba ge naga ye e šala e se na badudi le ba go e sepela, mme naga yela ye botse ya fetoga lešoka.”