Sepedi 2000 (NSO00)
5

Pono ya lengwalo le le tšewago ke phefo

51Mo ponong ye nngwe ka bontšhwa lengwalo le tšewa ke phefo lefaufaung. 2Morongwa a mpotšiša a re: “O bonang?” Nna ka mo fetola ka re: “Ke bona lengwalo le tšewa ke phefo lefaufaung; ke la dimetara tše lesome ka botelele, le tše tlhano ka bophara.”

3Ke moka a re go nna: “Mo go lona go ngwadilwe thogako ye e tlago wela naga ka moka. Ka thoko ye nngwe ya lengwalo go ngwadilwe gore mahodu ohle a tla ntšhwa mo nageng; ka thoko ye nngwe go ngwadilwe gore bohle ba ba ikanago ka maaka le bona ba tla tlošwa. 4Morena Ramaatlaohle o re o tla romela thogako ye gomme ya tsena ka lapeng la lehodu le lengwe le le lengwe, le ka go la yo a ikanago ka maaka ka leina la gagwe. E tla lala ka dintlong tša bona, ya hlahlamolla marulelo a tšona, ya kgereša le maboto.”

Pono ya mosadi a le ka serotong

5Morongwa yola a bego a bolela le nna a mpatamela a re: “Bona selo sela se etla!”

6Ka mmotšiša ka re: “Ke eng?”

Yena a mphetola a re: “Ke seroto, gomme se swantšha molato5:6 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “molato” Seheberu se re “mahlo”. wa batho bohle mo nageng.”

7Sekhurumelo sa morodi sa seroto seo sa khuromologa. Ka moo serotong go be go dutše mosadi.

8Morongwa a re: “Mosadi yo o swantšha bokgopo.” Ke moka a mo kgoromeletša ka serotong, gomme a khurumela seroto ka sekhurumelo sela sa morodi. 9Ge ke lebelela ka bona basadi ba babedi ba fofa ba ntebantšhitše ba na le diphego tše di phurolotšwego moyeng tše di swanago le tša tlhame. Ba kuka seroto sela ba fofa le sona.

10Ka botšiša morongwa yola wa go bolela le nna ka re: “Ba se iša kae?”

11Yena a mphetola a re: “Ba se iša Babilonia, mo ba tlago se agela tempele. Ge e fedile seroto seo se tla bewa bodulong bja sona ka gare ga yona.”