Sepedi 2000 (NSO00)
4

Pono ya sehlomamabone

41Morongwa yola a bego a bolela le nna a tla gape, a ntsoša bjalo ka motho ge a tsošwa borokong. 2A mpotšiša a re: “O bonang?”

Ka mo fetola ka re: “Ke bona sehlomamabone sa gauta. Godimo ga sona go na le sebjana sa makhura a mohlware. Sehlomamabone seo se na le mabone a a šupago, lengwe le lengwe le na le lešobana la thapo. 3

4:3
Kut. 11:4
Go na le mehlare ye mebedi ya mehlware ka thoko ga sehlomamabone, wo mongwe ka mo, wo mongwe ka mo.” 4Ke moka ka botšiša morongwa yola ka re: “Na dilo tše di šupang, mong wa ka?”

5Yena a mphetola a re: “O ra gore ga o tsebe gore dilo tše di šupang?”

Ka mo fetola ka re: “Aowa, mong wa ka, ga ke tsebe.”4:5 Ditemana 10b-14 di ntšhitšwe mafelelong a kgaolo ye tša tsenywa mo gore kanegelo ye e tle e kwešišege gabotse.

10bMorongwa yola a re go nna: “Mabone a a šupago ao ke mahlo a a šupago a Morena, a a bonago tša lefaseng ka moka.”

11

4:11
Kut. 11:4
Ke moo ke mmotšišitšego ka re: “Mehlare ye mebedi ye ya mehlware ka mo le ka mo ga sehlomamabone e šupang?” 12Ka tšwela pele ka re: “Na makala a mabedi a a mohlware ka thoko ga dipompi tše pedi tša gauta tša go tšhela makhura a mohlware a mmala wa gauta ona a šupang?”

13Yena a re go nna: “O ra gore ga o tsebe gore dilo tše di šupang?”

Ka mo fetola ka re: “Aowa, mong wa ka, ga ke tsebe.”

14Ke moka a re: “Dilo tše di emetše batlotšwa ba babedi ba go hlankela yena Morena, Mong wa lefase ka moka.”

Se Modimo a se tshepišitšego Serubabele

6

4:6
Esra 5:2
Morongwa yola a ntaela gore ke botše Serubabele gore Morena o re: “O tla atlega, fela e sego ka maatla a gago goba a madira a gago, eupša ka go tutuetšwa ke moya wa ka. 7Wena thabakgolo, o selo mang go Serubabele? O tla fetoga molala ge a go batamela. Serubabele, wena o tla tsošološa Tempele, gomme ya re ge o bea leswika la mafelelo, batho ba goa ba re: ‘Ga se ka botse! Ke le lebotse bjang!’ ”

8Morena a mpotša gape a re: 9“Tempele ye e theilwe ke Serubabele, gomme e tla ba ya phethwa ke yena. Mohla seo se direga ke gona setšhaba sa ka se tlago tseba gore ke nna ke go romilego go sona. 10a

4:10
Kut. 5:6
Ba se nyamišwe ke ge go se ne tema ye e bonalago. Ba tla thaba ge ba bona Serubabele a tšwela pele le go aga Tempele.”

5

Pono ya lengwalo le le tšewago ke phefo

51Mo ponong ye nngwe ka bontšhwa lengwalo le tšewa ke phefo lefaufaung. 2Morongwa a mpotšiša a re: “O bonang?” Nna ka mo fetola ka re: “Ke bona lengwalo le tšewa ke phefo lefaufaung; ke la dimetara tše lesome ka botelele, le tše tlhano ka bophara.”

3Ke moka a re go nna: “Mo go lona go ngwadilwe thogako ye e tlago wela naga ka moka. Ka thoko ye nngwe ya lengwalo go ngwadilwe gore mahodu ohle a tla ntšhwa mo nageng; ka thoko ye nngwe go ngwadilwe gore bohle ba ba ikanago ka maaka le bona ba tla tlošwa. 4Morena Ramaatlaohle o re o tla romela thogako ye gomme ya tsena ka lapeng la lehodu le lengwe le le lengwe, le ka go la yo a ikanago ka maaka ka leina la gagwe. E tla lala ka dintlong tša bona, ya hlahlamolla marulelo a tšona, ya kgereša le maboto.”

Pono ya mosadi a le ka serotong

5Morongwa yola a bego a bolela le nna a mpatamela a re: “Bona selo sela se etla!”

6Ka mmotšiša ka re: “Ke eng?”

Yena a mphetola a re: “Ke seroto, gomme se swantšha molato5:6 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “molato” Seheberu se re “mahlo”. wa batho bohle mo nageng.”

7Sekhurumelo sa morodi sa seroto seo sa khuromologa. Ka moo serotong go be go dutše mosadi.

8Morongwa a re: “Mosadi yo o swantšha bokgopo.” Ke moka a mo kgoromeletša ka serotong, gomme a khurumela seroto ka sekhurumelo sela sa morodi. 9Ge ke lebelela ka bona basadi ba babedi ba fofa ba ntebantšhitše ba na le diphego tše di phurolotšwego moyeng tše di swanago le tša tlhame. Ba kuka seroto sela ba fofa le sona.

10Ka botšiša morongwa yola wa go bolela le nna ka re: “Ba se iša kae?”

11Yena a mphetola a re: “Ba se iša Babilonia, mo ba tlago se agela tempele. Ge e fedile seroto seo se tla bewa bodulong bja sona ka gare ga yona.”

6

Pono ya dikoloi tše nne tša ntwa

61Mo ponong ye nngwe ka bontšhwa dikoloi tše nne tša ntwa di etla di etšwa mokgahlo ga dithaba tše pedi tša mphiri. 2

6:2
Kut. 6:4-5
Koloi ya mathomo e be e gogwa ke dipere tše dikhunou, ya bobedi e gogwa ke tše dintsho, 3
6:3
Kut. 6:2
ya boraro e gogwa ke tše ditšhweu, gomme ya bone e gogwa ke tše diphaswa. 4Ke mo ke botšišitšego morongwa yo a bego a bolela le nna ka re: “Mong wa ka, na dikoloi tše di šupang?”

5

6:5
Kut. 7:1
Yena a mphetola a re: “Tšeo ke diphefo tše nne tša legodimo di a tloga ge di seno rongwa ke Morena wa lefase lohle.”

6Koloi ye e gogwago ke dipere tše dintsho e ya nageng ya ka leboa, ya dipere tše ditšhweu e ya nageng ya ka bodikela, gomme ya tše diphaswa e ya nageng ya ka borwa.

7Ge dipere tše diphaswa di etšwa di be di fela pelo ya go yo lekola lefase. Morena a re go tšona: “Eyang go lekola lefase!” Gomme tša ya. 8Ke moka a nkgoelela a re: “Dipere tšela tša go ya nageng ya ka leboa di okobaditše kgalefo ya ka.”

Taelo ya gore Joshua a rwešwe mphapahlogo

9Morena a ntaetša a re: 10“Amogela dimpho tše di ntšhitšwego ke mathopša a a boilego Babilonia, e lego boHeldai le Tobia le Jedaya. Tšatšing le o di amogetšego ka lona o ye ga Josia, morwa wa Sofonia. 11O dire mphapahlogo ka silibera le gauta ye ba e neetšego, gomme o o rweše Moprista yo Mogolo, Joshua, morwa wa Jotsadaka. 12

6:12
Jer. 23:5
33:15
Sak. 3:8
O mmotše gore Morena Ramaatlaohle o re: ‘Go na le monna yo a bitšwago Lehlogedi; o tla hloga mo a lego gona, gomme a tsošološa Tempele ya Morena. 13Ke yena yo a tlago e aga, a buša setšhaba sa gagwe, gomme a hlomphiwa ka mo go lebanego kgoši. O tla thušwa ke moprista, gomme bobedi ba tla šomišana ka kwano.’ 14Mphapahlogo woo e tla ba segopotšo ka Tempeleng ya Morena sa go hlompha boHeldai,6:14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “boHeldai” Seheberu se re “boHeleme”. Tobia, Jedaya le Josia.6:14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Josia” Seheberu se re “Hene”. 15Batho ba kgole ba tla tlo thuša go tsošološa Tempele ya Morena.”

Ke mo le tlago tseba gore Morena Ramaatlaohle o nthomile go lena. Tšeo di tla phethega ge le ka hlompha Morena Modimo wa lena ka botlalo.