Sepedi 2000 (NSO00)
1

Morena o laela setšhaba sa gagwe gore se sokologe

11

1:1
Esra 4:24 – 5:1;
Ka kgwedi ya seswai ya ngwaga wa bobedi wa ge Dariose e le kgoši, Morena o ile a fa moprofeta Sakaria molaetša. Sakaria e be e le morwa wa Berekia, Berekia e le morwa wa Ido. 2Morena Ramaatlaohle a laela Sakaria gore a botše setšhaba a re: “Nna, Morena, ke ile ka galefela borakgolokhukhu ba lena, 3eupša bjale ke le botša ke re: Boelang go nna, gomme le nna ke tla boela go lena. 4Le se ke la swana le borakgolokhukhu ba lena bao baprofeta ba mehleng ya kgale ba bego ba ba begela molaetša wa go re nna, Morena Ramaatlaohle, ke re ba tlogele mekgwa le ditiro tša bona tše mpe. Eupša ba ile ba se ke ba ntheeletša, goba ba phetha tše ke ba laelago tšona. 5Bjale ba kae bona borakgolokhukhu bao ba lena? Baprofeta bao bona ba sa phela? 6Ke be ke laela bahlanka ba ka, baprofeta, go begela borakgolokhukhu ba lena melao le ditaelo tša ka, eupša bona ba di tšeiša phefo gomme ba otlwa. Ka morago ba itshola, gomme ba dumela gore ba otlilwe ke nna, Morena Ramaatlaohle, go ya ka mekgwa le ditiro tša bona, bjalo ka ge ke be ke rerile.”

Pono ya dipere

7Ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye mene la kgwedi ya lesome le motšo o tee, kgwedi ya Shebate, ka ngwaga wa bobedi wa ge Dariose e le kgoši, Morena a bolela le moprofeta Sakaria ponong. Sakaria e be e le morwa wa Berekia, Berekia e le morwa wa Ido. Sakaria o laodišitše tša pono yeo ya gagwe a re: 8

1:8
Kut. 6:2,4
E rile e le bošego ka bona monna yo mongwe a nametše pere ye khunou, a le gare ga mehlakola ka legageng. Ka morago ga gagwe go be go na le dipere tše dingwe – tše dikhunou, tše ditsothwa, le tše ditšhweu. 9Ka botšiša morongwa yo a bego a bolela le nna ka re: “Mong wa ka, na dipere tše di šupa eng?”

Yena a mphetola a re: “Ke tla go bontšha se di se šupago.” 10Ke ge monna yola a bego a le gare ga mehlakola a re: “Di romilwe ke Morena gore di yo lekola lefase.”

11Tša begela morongwa wa Morena yo a bego a eme gare ga mehlakola tša re: “Re lekotše lefase, gomme ra hwetša lohle le letše le iketlile.”

12Ke moka morongwa yoo a re: “Aowii, Morena Ramaatlaohle, e šetše e le mengwaga ye masome a a šupago o galefetše motse wa Jerusalema le metse ya naga ya Juda. O tla feletša kae le go se ba gaugele?”

13Morena a fetola morongwa yoo a bego a bolela le nna, a bolela le yena ka mantšu a botho le a go mmea pelo, 14gomme morongwa yoo a mpotša gore ke bege gore Morena Ramaatlaohle o re: “Ke tshwenyegile kudu ka Jerusalema le thaba ya Sione. 15Ge e le ditšhaba tše di dutšego ka boiketlo tšona ke di galefetše e le ruri, ka gobane mola ke be ke befeletše setšhaba sa ka gosenene, bona ba ile ba se okeletša matshwenyego. 16Ke ka lebaka leo nna, Morena, ke rego ke boetše mo motseng wa Jerusalema go o šokela. Tempele ya ka e tla agwa ka bofsa, motse le wona wa tsošološwa. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle.”

17Morongwa yoo a mpotša le gore ke bege ke re: “Morena Ramaatlaohle o re metse ya gagwe e tla buša ya atlega kudu, le gona o tla buša a homotša badudi ba motse wa Jerusalema, gomme a o dira bodulo bja gagwe gape.”

2

Pono ya manaka

21Mo ponong ye nngwe ke ile ka bontšhwa manaka a mane. 2Ka botšiša morongwa yoo a bego a bolela le nna ka re: “Manaka a a šupa eng?”

Yena a mphetola a re: “A emela maatla a mebušo ya lefase ye e šwalalantšego batho ba Juda le ba Israele le ba Jerusalema.”

3Ke moka Morena a mpontšha barulatshipi ba bane. 4Ka mmotšiša ka re: “Banna ba ba tlilo dirang?”

Yena a mphetola a re: “Mebušo yela ke yona ye e šwalalantšego batho ba Juda ya ba kokobetša. Banna ba ba tletše go e tšhoša le go fenya ditšhaba tše di šwalalantšego batho ba Juda ka sehlogo se sekaaka.”

Pono ya thapo ya go ela

5Mo ponong ye nngwe ka bontšhwa monnatsoko a swere thapo ya go ela. 6Ka mmotšiša ka re: “O ya kae?”

Yena a mphetola a re: “Ke yo ela motse wa Jerusalema gore ke bone bophara le botelele bja wona.”

7Ke moka ka bona morongwa yola a bego a bolela le nna a batamela, gomme a gahlanetšwa ke yo mongwe morongwa. 8Yola a bego a bolela le nna a re go yoo: “Kitima o yo botša lesogana lela le swerego thapo ya go ela o re Jerusalema e tlilo ba motse wa go se ageletšwe ka morako, ka lebaka la bontši bja batho ba gona le diruiwa. 9Morena a re yena mong e tla ba morako wa mollo go dikologa motse, le gona o tla dula go wona ka letago la gagwe.”

Mathopša a biletšwa gae

10Morena o re go setšhaba sa gagwe: “Ke le šwalalanyeditše mathokong ohle. Hee! Hee! Tšhabang nageng ya ka leboa! 11Hee, lena le phelago bothopša Babilonia, tšhabelang Jerusalema! 12Nna, Morena Ramaatlaohle,2:12 Seheberu se tlaleletša ka mantšu a mabedi ao go sa tsebjego gabotse gore a ra eng. ke re wena Sakaria ke go romile ditšhabeng tše di le hutšego, lena setšhaba sa ka, gore o ba botša o re: ‘Yo a ba kgomago o tla be a kgoma selo sa ka se bohlokwa.’ 13Ba tsebe gore ke tla lwa le bona, gomme ba tla hlakolwa ke ba e kilego ya ba makgoba a bona.”

Ke mo le tlago tseba gore ke romilwe ke Morena Ramaatlaohle.

14Morena o re: “Opelang ka lethabo, lena batho ba Jerusalema! Ke tlilo dula le lena.”

15Mehleng yeo ditšhaba tše dintši di tla tla go Morena gomme ya ba setšhaba sa gagwe. Yena o tla dula le lena. Ke mo le tlago tseba gore yena Ramaatlaohle o nthomile go lena. 16Batho ba Juda ba tla boela ya ba ba Morena mo nageng ye kgethwa, gomme Jerusalema e tla boela ya ba bodulo bja gagwe.

17Iphutheng bohle ge le le pele ga Morena, gobane yena o tšwa bodulong bja gagwe bjo bokgethwa.

3

Sakaria o bontšhwa Moprista yo Mogolo ponong

31

3:1
Esra 5:2
Kut. 12:10
Mo ponong Morena a mpontšha Joshua, Moprista yo Mogolo, a eme pele ga morongwa wa Morena. Ka letsogong la go ja la Joshua go be go eme Sathane a letetše go phara moprista yoo ka molato. 2
3:2
Jud. 9
Morongwa yoo wa Morena3:2 Phetololo ye nngwe ya kgale e re “Morongwa yoo wa Morena” Seheberu se re “Morena”. a re go Sathane: “A Morena a go kgale, wena Sathane, a Morena yo a ikgethetšego Jerusalema a go kgale! Monna yo o swana le serumola se se ubutšwego mollong.”

3Joshua o be a eme moo, a apere diaparo tša ditšhila. 4Morongwa yoo a re go badiredi ba gagwe: “Apolang monna yo diaparo tše tša ditšhila.” Ke moka a re go Joshua: “Ke phumotše molato wa gago gomme ke tla go apeša diaparo tše boleta.”

5Ke moka ka re badiredi bao ba apeše Joshua seala sa boprista se se hlwekilego. Ba dira bjalo, mme ba mo apeša le diaparo tšela tše boleta morongwa yoo wa Morena a eme moo.

6Ke moka morongwa a botša Joshua a tiišitše a re: 7“Morena Ramaatlaohle o rile: ‘Ge o ka phela ka mo ke nyakago ka gona wa dira le mediro ye ke go filego yona, gona o tla no fela o le molebeledi wa Tempele ya ka le dikgoro tša yona, gomme ke tla kwa dithapelo tša gago, go swana le ge ke ekwa tša barongwa ba ba lego pele ga ka. 8

3:8
Jer. 23:5
33:15
Sak. 6:12
Bjale ge, theeletša, wena Joshua, Moprista yo Mogolo, le lena bapristakayena, lena le lego sešupo sa bokamoso bjo bobotse, theeletšang: Ke tlilo tliša mohlanka wa ka yo a bitšwago Lehlogedi. 9Ke beile leswika la mahlakore a a šupago pele ga Joshua. Ke tla le tloka mantšu, gomme ka phumola molato wa naga ye ka letšatši le tee. 10
3:10
Mika 4:4
Mohla tšatši leo le fihla, batho ba tla laletša baagišani ba bona gore ba tle ba thabe le bona ka khutšo le polokego, ba dutše ka dirapeng tša bona tša merara le ka fase ga mego ya bona.’ ”