Sepedi 2000 (NSO00)
2

Pono ya manaka

21Mo ponong ye nngwe ke ile ka bontšhwa manaka a mane. 2Ka botšiša morongwa yoo a bego a bolela le nna ka re: “Manaka a a šupa eng?”

Yena a mphetola a re: “A emela maatla a mebušo ya lefase ye e šwalalantšego batho ba Juda le ba Israele le ba Jerusalema.”

3Ke moka Morena a mpontšha barulatshipi ba bane. 4Ka mmotšiša ka re: “Banna ba ba tlilo dirang?”

Yena a mphetola a re: “Mebušo yela ke yona ye e šwalalantšego batho ba Juda ya ba kokobetša. Banna ba ba tletše go e tšhoša le go fenya ditšhaba tše di šwalalantšego batho ba Juda ka sehlogo se sekaaka.”

Pono ya thapo ya go ela

5Mo ponong ye nngwe ka bontšhwa monnatsoko a swere thapo ya go ela. 6Ka mmotšiša ka re: “O ya kae?”

Yena a mphetola a re: “Ke yo ela motse wa Jerusalema gore ke bone bophara le botelele bja wona.”

7Ke moka ka bona morongwa yola a bego a bolela le nna a batamela, gomme a gahlanetšwa ke yo mongwe morongwa. 8Yola a bego a bolela le nna a re go yoo: “Kitima o yo botša lesogana lela le swerego thapo ya go ela o re Jerusalema e tlilo ba motse wa go se ageletšwe ka morako, ka lebaka la bontši bja batho ba gona le diruiwa. 9Morena a re yena mong e tla ba morako wa mollo go dikologa motse, le gona o tla dula go wona ka letago la gagwe.”

Mathopša a biletšwa gae

10Morena o re go setšhaba sa gagwe: “Ke le šwalalanyeditše mathokong ohle. Hee! Hee! Tšhabang nageng ya ka leboa! 11Hee, lena le phelago bothopša Babilonia, tšhabelang Jerusalema! 12Nna, Morena Ramaatlaohle,2:12 Seheberu se tlaleletša ka mantšu a mabedi ao go sa tsebjego gabotse gore a ra eng. ke re wena Sakaria ke go romile ditšhabeng tše di le hutšego, lena setšhaba sa ka, gore o ba botša o re: ‘Yo a ba kgomago o tla be a kgoma selo sa ka se bohlokwa.’ 13Ba tsebe gore ke tla lwa le bona, gomme ba tla hlakolwa ke ba e kilego ya ba makgoba a bona.”

Ke mo le tlago tseba gore ke romilwe ke Morena Ramaatlaohle.

14Morena o re: “Opelang ka lethabo, lena batho ba Jerusalema! Ke tlilo dula le lena.”

15Mehleng yeo ditšhaba tše dintši di tla tla go Morena gomme ya ba setšhaba sa gagwe. Yena o tla dula le lena. Ke mo le tlago tseba gore yena Ramaatlaohle o nthomile go lena. 16Batho ba Juda ba tla boela ya ba ba Morena mo nageng ye kgethwa, gomme Jerusalema e tla boela ya ba bodulo bja gagwe.

17Iphutheng bohle ge le le pele ga Morena, gobane yena o tšwa bodulong bja gagwe bjo bokgethwa.