Sepedi 2000 (NSO00)
12

Batho ba Jerusalema ba tla hlakodišwa

121Molaetša wa Baisraele wa go tšwa go Morena, yena yo a adilego leratadima, a theilego lefase, a hlodilego moya mothong, o re: 2“Tsebang gore ke kgauswi le go dira motse wa Jerusalema senwelo sa bjala; ditšhaba tšohle tše di bapilego le wona di tla bo nwa tša thekesela. Ge Jerusalema e dikanetšwa, metse yohle ya Juda le yona e tla dikanetšwa. 3Eupša ge nako yeo e fihla ke tla dira gore Jerusalema e be bjalo ka leswika le boima; setšhaba se se le kukago se tla gobala kudu. Ditšhaba tšohle tša lefase di tla e thika. 4Mehleng yeo ke tla gakantšha dipere tšohle tša bona, le banamedi ba tšona ka ba hlakantšha dihlogo. Ke tla hlokomela batho ba Juda, eupša dipere tšohle tša baditšhaba tšona ke tla di foufatša. Ke realo, nna, Morena. 5Ke mo ba dikgorwana tša Juda ba tlago bolela ka dipelong ba re: ‘Badudi ba Jerusalema ba tiišwa ke Morena Ramaatlaohle, Modimo wa bona.’

6“Mehleng yeo ke tla dira gore dikgorwana tša Juda di swane le mollo ka lengetaneng ka gare ga dikgong, goba serumola se se tukago gare ga dingata tša mabele – ba tla tšhuma ditšhaba tšohle tše di bapilego le bona. Batho ba Jerusalema bona ba tla itulela ba bolokegile moo motseng.

7“Nna, Morena, ke tla thoma ka go hlakodiša malapa a Juda, gore setumo sa ditlogolo tša Dafida le sa badudi ba Jerusalema se se ke sa feta sa batho ba bangwe ba Juda. 8Mehleng yeo ke tla šireletša ba ba dulago Jerusalema, gomme le ba ba fokolago kudu ba tla tia go swana le Dafida. Ditlogolo tša Dafida di tla ba eta pele bjalo ka morongwa wa Morena, bjalo ka Modimo ka sebele. 9Mehleng yeo ke tla fediša setšhaba se sengwe le se sengwe se se hlaselago Jerusalema.

10

12:10
Joh. 19:37
Kut. 1:7
12:10-14
Mat. 24:20
Kut. 1:7
“Ditlogolo tša Dafida le badudi ba Jerusalema ke tla ba tšhela moya wa kgaugelo le wa thapelo. E tla re ge ba lebelela yo ba mo hlabilego ba mmolaya, ba mo llela bjalo ka yo a llelago motswalwanoši wa gagwe, ba mo llela gabohloko bjalo ka yo a llelago morwa wa leitšibolo. 11Mehleng yeo sello sa mo Jerusalema e tla ba se segolo go swana le sa Hadade-Rimone,12:11 “Hadade-Rimone” Mohlomongwe ke leina la Baale, modimo wa dimela nageng ya Kanana le ya Siria. Ge dimela di ehwa ngwaga ka ngwaga barapedi ba be ba gopola gore modimo le yena o a hwa, gomme ba o llela. molaleng wa Megido. 12-14Lapa le lengwe le le lengwe mo nageng le tla lla le le tee: gwa lla malapa a ditlogolo tša Dafida, a ditlogolo tša Nathane, a ditlogolo tša Lefi, a ditlogolo tša Shimi, le a mangwe ka moka. Lapa le lengwe le le lengwe le tla lla le ikeme, banna ba lapa le lengwe le le lengwe ba tla lla ba le gotee, basadi le bona ba lla ba le gotee.

13

131“Mehleng yeo go tla thibologa sediba sa go hlatswa ditlogolo tša Dafida le batho ba Jerusalema dibe le makgopo a bona. 2Mehleng yeo ke tla fediša go khunamelwa ga medimo ya diswantšho mo nageng, gomme e ka se sa gopolwa ke motho. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle. Mang le mang yo a rego ke moprofeta ke tla mo tloša mo nageng, ka tloša le tumo ya batho ya go dira tše mpe. 3Ge motho a ka no fela a phegeletše go porofeta, tatagwe le mmagwe ba tla mmotša gore o swanetše go bolawa, ka ge a re o bolela lentšu la Morena, etšwe se a se bolelago e le maaka. Ge a ka porofeta, tatagwe le mmagwe ba tla mo hlaba ba mmolaya. 4Mehleng yeo go ka se be le moprofeta yo a ikgantšhago ka dipono tša gagwe, goba a aparago seaparo sa boya sa moprofeta e le gore a radie batho. 5A ka upša a re: ‘Ga se nna moprofeta, ke nna molemi. Bophelong bja ka ka moka ke bile molemi.’ 6Gomme ge motho a ka mmotšiša a re: ‘Mabadi ao a lego kgareng ya gago ke a eng?’ yena o tla fetola ka go re: ‘Ke ile ka gobatšwa ka ga bagwera ba ka.’ ”

Taelo ya go bolawa ga modiša wa Morena

7

13:7
Mat. 26:31
Mar. 14:27
Morena Ramaatlaohle o re: “Wena tšhoša, tsoga o hlasele modiša wa ka yo a dišago le nna! Mmolaye, dinku13:7 “modiša ... dinku” Lebelela Sak. 11:4. di šwalalane. Nna ke tla otla dikwanyana tša ka, 8gomme nageng ka moka mo go lego dikarolo tše tharo tša dinku go tla hwa karolo tše pedi, gwa šala e tee. 9Yeo ya go šala ke tla e hlwekiša bjalo ka silibera ge e hlwekišwa ka mollo; ke tla e hlahloba bjalo ka gauta ge e hlahlobja. Ke mo ba tlago nthapela, gomme nna ka ba kwa. Ke tla re ke bona setšhaba sa ka, gomme bona ba tla re ke nna Modimo wa bona.”

14

Tša Jerusalema le baditšhaba

141Letšatši la go tla ga Morena le kgauswi. Ke mohla dithebola tša go tšwa go wena, Jerusalema, di tlago kgobja pele ga gago. 2Morena o tla phutha ditšhaba tšohle gore di tle di lwe le Jerusalema. Motse wo o tla thopša, dintlo tša hulwa, le basadi ba katwa. Seripa sa badudi ba wona se tla išwa bothopša, eupša ba ba šetšego ba ka se tlošwe motseng. 3Ka morago Morena o tla tšwa dira a yo lwa le ditšhaba tšeo, bjalo ka ge a be a elwa le manaba a gagwe kgale. 4Mohlang woo o tla ema godimo ga Thaba ya Mehlware ka bohlabela bja Jerusalema. Ke mo Thaba ya Mehlware e tlago pharoga ka bogare go tloga ka bohlabela go ya ka bodikela, ya ba moedi wo mogologolo. Seripa se sengwe sa thaba se tla šuthela leboa, mola se sengwe sa šuthela borwa. 5Le tla tšhaba ka moedi woo wa thaba ya Morena wo o tlago ba o fihla Atsele.14:5 “Le tla tšhaba ... Atsele” Seheberu ga se kwagale gabotse. Le tla tšhaba bjalo ka borakgolokhukhu ba lena mola lefase le šikinyega, mehleng yela Usia e le kgoši ya Juda. Ya ba gona Morena Modimo wa ka a tlago, a tla le barongwa bohle.

6Mohlang woo go ka se be le seedi, go tla ba le botšididi le šobane fela.14:6 “botšididi le šobane fela” Seheberu ga se kwagale gabotse. 7E tla ba letšatši la go se swane le a mangwe. Go ka se be le nako ya mosegare le nako ya bošego, eupša ge go etla bošego go tla ba le seedi. Gore na seo se tla direga neng go tseba Morena fela.

8

14:8
Hes. 47:1
Joh. 7:38
Kut. 22:1
Mehleng yeo meetse a mokgako a tla ela a etšwa Jerusalema, a mangwe a elela Lewatleng le le Hwilego ka bohlabela, a mangwe a elela Lewatleng la Mediteraniene ka bodikela. A tla ela ngwaga ka moka, selemo le marega. 9Ka nako yeo Morena e tla be e le yena kgoši ya lefase ka moka; ke nako ye e tla bego e le yena Morena a le noši, gomme bohle ba tla mo tseba ka leina le tee.

10Selete sohle, go tloga Geba go yo fihla Rimone ka borwa bja Jerusalema, se tla lekanetšwa. Motse wa Jerusalema o tla dula o phagame mo o agilwego gona; o tla be o thoma lesorong la Benjamene o fihla mola go bego go na le lesoro pele, Lesoro la Sekhutlo, wa tloga Toreng ya Hananele wa yo fihla bopitlelong bja diterebe bja mošate. 11

14:11
Kut. 22:3
Batho ba tla itulela moo Jerusalema ba iketlile, motse wa bona wa se sa ba kotsing ya go fedišwa.

12Morena o tla otla ditšhaba tše di lwago le Jerusalema ka leuba le: Ba tla bola dinama ba sa phela; mahlo a bona a tla bolela ka dinkgotlotswaneng tša ona, le maleme a bona a bolela ka maganong a bona.

13Mehleng yeo Morena o tla ba ferekanya mo ba tlago ba ba swarana ka diatla. 14Banna ba Juda ba tla lwa Jerusalema. Ba tla hula ditšhaba tšohle tše di bapilego nabo mahumo a tšona – gauta, silibera le diaparo ka bontši.

15Bolwetši bja go swana le bjoo bo tla tsena le dipere, dimeila, dikamela le dipokolo, a ke re diruiwa ka moka tše di lego ka mešašeng ya manaba.

16

14:16
Lef. 23:39-43
Mašaledi ohle a ditšhaba tše di hlasetšego Jerusalema a tla ya gona ngwaga wo mongwe le wo mongwe go yo khunamela Kgoši, Morena Ramaatlaohle, le go keteka Monyanya wa Mešaša. 17Ge setšhaba se sengwe se ka se ye go khunamela yena Kgoši, Morena Ramaatlaohle, se ka se nelwe ke pula nageng ya sona. 18Ge setšhaba sa Egepeta se ka se ye go keteka Monyanya wa Mešaša, gona se tla otlwa ka leuba leo ka lona Morena a tlago otla ditšhaba tše di sa yego go keteka. 19Yeo ke yona kotlo ye Baegepeta le ditšhaba tšohle tše di sa yego go keteka Monyanya wa Mešaša di tlago otlwa ka yona.

20Mehleng yeo le ditšhitswana tše di kwetenyago tša dipere di tla tlokwa mantšu a: “Di abetšwe Morena”. Le dipitša tša go apea tša ka Tempeleng e tla ba tše dikgethwa go no swana le meruswi yela ya pele ga aletare. 21Dipitša tšohle tša go apea tša Jerusalema le tša Juda e tla ba tše dikgethwa tša Morena Ramaatlaohle. Bohle ba ba tlago go dira dihlabelo ba tla apea nama ya dihlabelo ka tšona. Mehleng yeo go ka se sa ba le mmapatši ka Tempeleng ya Morena Ramaatlaohle.