Sepedi 2000 (NSO00)
11

Go menolwa ga babuši

111Bula difero tša gago, wena Lebanone,

gore mollo o tšhume mesedere11:1 “mesedere” E emela ditšhaba tše maatla goba dikgoši tša tšona. ya gago!

2Kgitlang sello, lena mephaene,

gobane mesedere e wele,

merematsaka yela e fedišitšwe!

Gololang, lena meeike ya Bashane,

gobane sethokgwa sa mašohlošohlo se remilwe!

3Ekwang sello sa babuši;

bogoši bjola bja bona bo fedile!

Ekwang tau di a bopa;

gape sekgwa sa noka ya Jordane se fedišitšwe!

Tša badiša ba babedi

4Morena Modimo wa ka o rile go nna: “Eba modiša wa dinku11:4 “modiša wa dinku” Modiša o emela kgoši goba moetapele, mme dinku di emela setšhaba goba balatedi. tše di yago go hlabja. 5Bareki ba tšona ba di bolaya ba sa ipone molato. Ba rekiša nama ya tšona gomme ba re: ‘A go retwe Morena! Re humile!’ Ba ba di dišago le bona ga ba di šokele.”

6Morena a re: “Nka se sa šokela badudi ba naga ye. Ke tla gafela bohle diatleng tša bangwekabona le go tša magoši a bona. Magoši ao a tla lobiša naga, gomme nna ka se e hlakodiše diatleng tša bona.”

7Nna ke be ke dišetša bareki bao ba dinku tša go yo hlabja. Ke ile ka tšea mapara a mabedi: lengwe ka le bitša “Pelonolo”, lengwe ka re ke “Kopano”. Ka nama ka diša dinku tšeo. 8Ka kgwedi e tee ka tloša badiša ba bararo dinkung. Ka thoma go felela dinku pelo, mme le tšona tša se sa nnyaka. 9Ke mo ke rilego go tšona: “Nka se sa ba modiša wa lena. Tše di hwago a di hwe. Tše di bolawago a di bolawe. Tše di šetšego a di jane botala.” 10Ke moka ka tšea lepara lela la ka ke le reilego leina la “Pelonolo” ka le roba, ya ba go fediša kgwerano yela Morena a bego a e dirile le ditšhaba tšohle. 11Ya ba gona go fedišwa ga kgwerano mohlang woo. Bareki bale ba dinku ba be ba ntebeletše, gomme ba tseba gore se ke se dirago ke se ke se boditšwego ke Morena. 12

11:12-13
Mat. 27:9-10
11:12
Mat. 26:15
Nna ka re go bona: “Ge le rata mpheng tefo ya ka; eupša ge le sa rate le lese.” Ke moka ba mpha dipapetlana tše masome a mararo tša silibera e le tefo ya ka.

13Morena a re go nna: “Di tšhele ka polokelong ya Tempele.”11:13 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Di tšhele ka polokelong ya Tempele” Seheberu se re “Di fe mmopadipitša”. Ka gona ka tšea dipapetlana tšeo tša silibera, tše ba bego ba gopola gore ke theko ye kgolo ye e ntekanego, ka di tšhela ka polokelong ya Tempele. 14Ka morago ka roba lepara la ka la bobedi, lela ke bego ke le bitša “Kopano”, gomme ya ba go fediša tswalano ya Bajuda le Baisraele.

15Ke mo Morena a rilego go nna: “Boelela o tšee lepara la modiša, fela bjale e be la modiša yo a se nago mohola. 16Ke bea modiša mo nageng ye yo a ka se šetšego dinku tše di fokolago, a ka se nyakego tše di timetšego, a ka se alafego tše di gobetšego, goba a fudiša tše di phelago gabotse. Sa gagwe e tla ba go dio ja nama ya tše di nonnego le go kokona dingathana tša tšona. 17Lefeelana leo la modiša la go tlogela mohlape ga la le bona! Nke a ka hlabja letsogo, a tsotsometšwa le leihlo la la go ja ka tšhoša! A a golofale letsogo, a foufale le leihlo la la go ja!”