Sepedi 2000 (NSO00)
10

Morena o tla hlakodiša setšhaba sa gagwe

101Kgopelang Morena pula selemo.

Morena ke Mohlomišamaru a pula,

o nešetša batho medupi,

a fa bohle dibjalo tša mašemong.

2

10:2
Mat. 9:36
Mar. 6:34
Diswantšhobopša di bolela ditšiebadimo,

didupe di bona dipono tša maaka;

di anega ditoro tša maaka,

khomotšo ya tšona ke lefeela.

Ke ka lebaka leo batho ba timelago boka dinku,

ba bago matshwenyegong ka go hloka moetapele.

3Morena o re:

“Ke galefetše bašele ba go buša setšhaba sa ka,

gomme ke tla ba otla,

gobane nna, Morena Ramaatlaohle,

ke hlokometše mohlape wa ka,

e lego batho ba Juda.

Ke tla ba dira dipere tša ka tša ntwa tša lebelo.

4Go bona go tla tšwa baetapele ba bantši,

ba go tia bjalo ka maswika a motheo,

le dikokotela tša tente,

le mara a ntwa le mesebe.

5Batho ba Juda ba tla fenya,

ba etša bagale

ba ba gatakelago manaba a bona

marageng a mebileng.

Ba tla lwa ka ge Morena a na le bona,

gomme ba fenya banameladipere ba manaba.

6“Ke tla tiiša batho ba Juda;

ke tla hlakodiša ditlogolo tša Josefa.

Ke tla ba šokela mme ka ba bušetša nageng ya gabobona.

E tla ba mo nkego ga se nke ka ba lahla,

gobane ke nna Morena Modimo wa bona,

mme ke tla kwa dithapelo tša bona.

7Batho ba Israele ba tla ba bjalo ka bagale;

ba tla hlalala mo nkego ba nwele beine.

Bana ba bona ge ba di bona ba tla thaba,

ba hlaba mekgolokwane,

ba thakgatšwa ke tše Morena a di dirilego.

8“Ke tla bitša setšhaba sa ka ka molodi ka se kgoboketša,

ka gobane ke ba hlakodišitše,

gomme ba tla ata bjalo ka kgale.

9Le ge ke ba šwalalantše le ditšhaba,

ba tla nkgopola ba le dinageng tša kgole.

Bona le bana ba bona ba tla phologa,

gomme ba boela nageng ya gabobona.

10Ke tla ba tloša nageng ya Egepeta le go ya Asiria,

ka ba bušetša nageng ya gabobona.

Ke tla ba dudiša seleteng sa Gileade le go sa Lebanone,

ba ba ba dula ka go pitlagana.

11Ba tla tshela lewatle la matshwenyego,

mme nna ka okobatša maphoto a lona.

Madiba ohle a noka ya Naele a tla pšha.

Ke tla kokobetša Baasiria bao ba go ikgogomoša,

le mmušo wa Egepeta o tla wa.

12Ke tla tiiša setšhaba sa ka,

gomme se tla phela se ntlhompha.”

O realo, Morena.

11

Go menolwa ga babuši

111Bula difero tša gago, wena Lebanone,

gore mollo o tšhume mesedere11:1 “mesedere” E emela ditšhaba tše maatla goba dikgoši tša tšona. ya gago!

2Kgitlang sello, lena mephaene,

gobane mesedere e wele,

merematsaka yela e fedišitšwe!

Gololang, lena meeike ya Bashane,

gobane sethokgwa sa mašohlošohlo se remilwe!

3Ekwang sello sa babuši;

bogoši bjola bja bona bo fedile!

Ekwang tau di a bopa;

gape sekgwa sa noka ya Jordane se fedišitšwe!

Tša badiša ba babedi

4Morena Modimo wa ka o rile go nna: “Eba modiša wa dinku11:4 “modiša wa dinku” Modiša o emela kgoši goba moetapele, mme dinku di emela setšhaba goba balatedi. tše di yago go hlabja. 5Bareki ba tšona ba di bolaya ba sa ipone molato. Ba rekiša nama ya tšona gomme ba re: ‘A go retwe Morena! Re humile!’ Ba ba di dišago le bona ga ba di šokele.”

6Morena a re: “Nka se sa šokela badudi ba naga ye. Ke tla gafela bohle diatleng tša bangwekabona le go tša magoši a bona. Magoši ao a tla lobiša naga, gomme nna ka se e hlakodiše diatleng tša bona.”

7Nna ke be ke dišetša bareki bao ba dinku tša go yo hlabja. Ke ile ka tšea mapara a mabedi: lengwe ka le bitša “Pelonolo”, lengwe ka re ke “Kopano”. Ka nama ka diša dinku tšeo. 8Ka kgwedi e tee ka tloša badiša ba bararo dinkung. Ka thoma go felela dinku pelo, mme le tšona tša se sa nnyaka. 9Ke mo ke rilego go tšona: “Nka se sa ba modiša wa lena. Tše di hwago a di hwe. Tše di bolawago a di bolawe. Tše di šetšego a di jane botala.” 10Ke moka ka tšea lepara lela la ka ke le reilego leina la “Pelonolo” ka le roba, ya ba go fediša kgwerano yela Morena a bego a e dirile le ditšhaba tšohle. 11Ya ba gona go fedišwa ga kgwerano mohlang woo. Bareki bale ba dinku ba be ba ntebeletše, gomme ba tseba gore se ke se dirago ke se ke se boditšwego ke Morena. 12

11:12-13
Mat. 27:9-10
11:12
Mat. 26:15
Nna ka re go bona: “Ge le rata mpheng tefo ya ka; eupša ge le sa rate le lese.” Ke moka ba mpha dipapetlana tše masome a mararo tša silibera e le tefo ya ka.

13Morena a re go nna: “Di tšhele ka polokelong ya Tempele.”11:13 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Di tšhele ka polokelong ya Tempele” Seheberu se re “Di fe mmopadipitša”. Ka gona ka tšea dipapetlana tšeo tša silibera, tše ba bego ba gopola gore ke theko ye kgolo ye e ntekanego, ka di tšhela ka polokelong ya Tempele. 14Ka morago ka roba lepara la ka la bobedi, lela ke bego ke le bitša “Kopano”, gomme ya ba go fediša tswalano ya Bajuda le Baisraele.

15Ke mo Morena a rilego go nna: “Boelela o tšee lepara la modiša, fela bjale e be la modiša yo a se nago mohola. 16Ke bea modiša mo nageng ye yo a ka se šetšego dinku tše di fokolago, a ka se nyakego tše di timetšego, a ka se alafego tše di gobetšego, goba a fudiša tše di phelago gabotse. Sa gagwe e tla ba go dio ja nama ya tše di nonnego le go kokona dingathana tša tšona. 17Lefeelana leo la modiša la go tlogela mohlape ga la le bona! Nke a ka hlabja letsogo, a tsotsometšwa le leihlo la la go ja ka tšhoša! A a golofale letsogo, a foufale le leihlo la la go ja!”

12

Batho ba Jerusalema ba tla hlakodišwa

121Molaetša wa Baisraele wa go tšwa go Morena, yena yo a adilego leratadima, a theilego lefase, a hlodilego moya mothong, o re: 2“Tsebang gore ke kgauswi le go dira motse wa Jerusalema senwelo sa bjala; ditšhaba tšohle tše di bapilego le wona di tla bo nwa tša thekesela. Ge Jerusalema e dikanetšwa, metse yohle ya Juda le yona e tla dikanetšwa. 3Eupša ge nako yeo e fihla ke tla dira gore Jerusalema e be bjalo ka leswika le boima; setšhaba se se le kukago se tla gobala kudu. Ditšhaba tšohle tša lefase di tla e thika. 4Mehleng yeo ke tla gakantšha dipere tšohle tša bona, le banamedi ba tšona ka ba hlakantšha dihlogo. Ke tla hlokomela batho ba Juda, eupša dipere tšohle tša baditšhaba tšona ke tla di foufatša. Ke realo, nna, Morena. 5Ke mo ba dikgorwana tša Juda ba tlago bolela ka dipelong ba re: ‘Badudi ba Jerusalema ba tiišwa ke Morena Ramaatlaohle, Modimo wa bona.’

6“Mehleng yeo ke tla dira gore dikgorwana tša Juda di swane le mollo ka lengetaneng ka gare ga dikgong, goba serumola se se tukago gare ga dingata tša mabele – ba tla tšhuma ditšhaba tšohle tše di bapilego le bona. Batho ba Jerusalema bona ba tla itulela ba bolokegile moo motseng.

7“Nna, Morena, ke tla thoma ka go hlakodiša malapa a Juda, gore setumo sa ditlogolo tša Dafida le sa badudi ba Jerusalema se se ke sa feta sa batho ba bangwe ba Juda. 8Mehleng yeo ke tla šireletša ba ba dulago Jerusalema, gomme le ba ba fokolago kudu ba tla tia go swana le Dafida. Ditlogolo tša Dafida di tla ba eta pele bjalo ka morongwa wa Morena, bjalo ka Modimo ka sebele. 9Mehleng yeo ke tla fediša setšhaba se sengwe le se sengwe se se hlaselago Jerusalema.

10

12:10
Joh. 19:37
Kut. 1:7
12:10-14
Mat. 24:20
Kut. 1:7
“Ditlogolo tša Dafida le badudi ba Jerusalema ke tla ba tšhela moya wa kgaugelo le wa thapelo. E tla re ge ba lebelela yo ba mo hlabilego ba mmolaya, ba mo llela bjalo ka yo a llelago motswalwanoši wa gagwe, ba mo llela gabohloko bjalo ka yo a llelago morwa wa leitšibolo. 11Mehleng yeo sello sa mo Jerusalema e tla ba se segolo go swana le sa Hadade-Rimone,12:11 “Hadade-Rimone” Mohlomongwe ke leina la Baale, modimo wa dimela nageng ya Kanana le ya Siria. Ge dimela di ehwa ngwaga ka ngwaga barapedi ba be ba gopola gore modimo le yena o a hwa, gomme ba o llela. molaleng wa Megido. 12-14Lapa le lengwe le le lengwe mo nageng le tla lla le le tee: gwa lla malapa a ditlogolo tša Dafida, a ditlogolo tša Nathane, a ditlogolo tša Lefi, a ditlogolo tša Shimi, le a mangwe ka moka. Lapa le lengwe le le lengwe le tla lla le ikeme, banna ba lapa le lengwe le le lengwe ba tla lla ba le gotee, basadi le bona ba lla ba le gotee.