Sepedi 2000 (NSO00)
5
Lesogana

51Ke tlile serapaneng sa ka, moratiwa,

mmeeletšwa wa ka.

Ke kga mira wa ka le dinoko;

ke ja mamapo le todi ya ka;

ke nwa beine ya ka le maswi.

Makgarebe5:1 Ga go tsebege gabotse gore mo go bolela mang.

Ejang, bagwera, le nweng,

le phonkgele maratong!

Kopelo ya bone

Kgarebe

2Le ge ke be ke robetše pelo yona e be e hlobaela,

ka kwa moratiwa a kokota.

Lesogana

Mpulele, moratiwa, leebana la ka,

wena wa lebopo le le se nago bosodi.

Hlogo ya ka e wetšwe ke phoka,

le leetse la ka le boeditšwe

ke monola wa bošego.

Kgarebe

3Ke šetše ke apotše;

o ra gore ke boele ke apare?

Ke šetše ke hlapile maoto;

o ra gore ke a tšhilafatše gape?

4E rile ge moratiwa a tsenya seatla lešobeng la lebati,

pelo ya ka ya thebatheba ka lethabo.

5Ka tsoga ke re ke yo mmulela.

Diatla tša ka tša rotha mira,

wa elela menwaneng, o etšwa mokgokong

wa sekgonyo sa lebati.

6Ka bulela moratiwa wa ka,

fela ya ba o tlogile, o ile.

Ke be ke mo thabetše mola a bolela.

Ka yo mo nyaka, fela ka mo hloka;

ka mmitša, a se nkarabe.

7Ka bonwa ke baleti ba motse ge ba o potologa;

ba nkeketa ba nkgobatša;

baleti bao ba morako ba nkamoga tšajana ya ka.

8Lena basadi ba Jerusalema,

nkaneleng gore ge le ka bona moratiwa wa ka,

le tla mmotša gore ke lwatšwa ke lerato.

Makgarebe

9Na moratiwa wa gago o phala bangwe ka eng,

wena wa go phala basadi bohle ka botse?

Moratiwa wa gago o phala bangwe ka eng,

ge o re re go anele bjalo?

Kgarebe

10Moratiwa wa ka o edile sefahlego,

o phedile gabotse;

o phala ba diketekete.

11Sefahlego sa gagwe ke sa mmala wa mphiri,

se boreledi;

moriri wa gagwe ke leetse, wa boso bja legokobu.

12Mahlo a gagwe a taga bjalo ka a maeba dinokaneng tše di elago,

maeba a a hlapišwago ka lebese a eme kgauswi le mothopo wa meetse a mantši.5:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “a eme ... a mantši” Seheberu ga se kwagale gabotse.

13Dithama tša gagwe di nkga bose bjalo ka serapa sa dinoko.

Dipounama tša gagwe nke ke matšoba,

di rotha mira.

14Matsogo a gagwe a bopegile,

o apere maseka

a a kgabišitšwego ka magakabje.

Mmele wa gagwe o botse boka nakatlou ye e tlokilwego ka mabenyabje.

15Maoto a gagwe ke dikokwane tša mmabole tše di hlometšwego mekotianeng ya gauta ye e sego ya tswakwa.

O bopegile wa dithaba tša Lebanone tša mesedere ye e letlilego.

16Molomo wa gagwe o ntsefela kudu ge ke mo atla,

gomme tšohle tša gagwe di a dumiša.

Lena makgarebe a Jerusalema, moratiwa wa ka,

yena mogwera wa ka, o bjalo.