Sepedi 2000 (NSO00)
4
Lesogana

41Na o botse bjang, moratiwa,

o botse bjang!

Mahlo a gago ga se ka go taga ka lešireng la gago,

a etša a leeba!

Moriri wa gago o tlolatlola bjalo ka mohlape wa dipudi ge o theoga thabeng ya Gileade.

2Meno a gago a šweufetše bjalo ka dinku tše di sa tšogo kotwa tša hlapišwa.

A bapetše ka go lekanela, ga go le le kgolegilego.

3Dipounama tša gago di swana le thapo ye khwibidu;

molomo wa gago ga se ka botse.

Dithama tša gago ka lešireng

di swana le bokagare bja garenate.

4Molala wa gago nke ke tora ya Dafida

ye e agilwego ka go hlatlaganya maswika;

pheta ya gago e etša dikotse tše sekete tše di leketlago toreng yeo,

e le tša bagale.

5Matswele a gago ka mabedi a swana le dikgamana tša mafahla

tše di fulago gare ga matšoba.

6Ke tla dula thabeng ya mira,

gona mmotong wa seorelo,

go fihlela phefšana ya masa e foka,

le leswiswi le apoga.

7O botse mo gohle, moratiwa,

ga go mo o hlaelelwago gona.

8A4:8 “A” Diphetolelo tše dingwe di re “Tlaa”. re tloge mo dithabeng tša Lebanone,

hle, mmeeletšwa wa ka;

a re tloge mo Lebanone.

Theoga ntlhoreng ya thaba ya Amana,

ntlhoreng ya Senire le ya Hermone,

matšabeng a ditau,

thabeng tša dinkwe.

9O nkutswitše pelo, moratiwa, mmeeletšwa wa ka,

o nkutswitše pelo ka go nkgadima,

le ka pheta e tee ya moruka wa gago.

10Lerato la gago le nkgahla kudu,

moratiwa, mmeeletšwa wa ka.

Lerato la gago le phala beine ka bose;

monkgo wa senkgabose sa gago o phala wa ditlolo tšohle.

11Mmeeletšwa wa ka, dipounama tša gago di rotha todi;

leleme la gago nke ke todi le maswi.

Diaparo tša gago di nkga bose wa dimela tša Lebanone.

12Moratiwa, mmeeletšwa wa ka,

ke serapana se se tswaletšwego,

ke serapana sa legora, mothopo wo o ageleditšwego.

13Mahlogedi a gago nke tšhemo ya megarenate

ye e enywago dikenywa tše dibosebose.

Hena le narete di mela gona,

14le safrone le kalamose le sinamone,

le dimela tša mehutahuta tša diorelo,

le tša mira le tša dikgopha,

le tše dingwe tša go dira ditlolo tše dibotse kudu.

15Wena o mothopo wa go nošetša dirapa,

o sediba sa meetse a a elago,

o moela wo o phororago thabeng tša Lebanone.

Kgarebe

16Tsoga, wena phefo ya leboa!

Etla, wena phefo ya borwa!

Fokang ka serapaneng sa ka,

le phatlalatše monkgo wa sona wo mobose.

Moratiwa wa ka a a tle ka serapaneng sa gagwe,

a je dikenywa tše dibosebose.