Sepedi 2000 (NSO00)
3

31Pele ge ke robetše bošego

ke be ke lora yo ke mo ratago,

ke lora ke mo nyaka,

ke sa mmone.

2Ke lora ke tsoga borokong ke thetha

le motse,

ke ralala le mekgotha le mapatlelo,

ke nyaka yo ke mo ratago;

ke mo nyaka,

fela ke sa mmone.

3Baleti ba motse ba ba sepelago le wona ba gahlana le nna.

Ka ba botšiša ka re:

“Na ga se la bona moratiwa wa ka?”

4Ge ke seno tloga go bona ka mo hwetša.

Ka mo swara ka se mo lese,

go fihlela ke mo iša go mma ka ntlong,

ka phapošing ya yo a mpelegego.

5Nkaneleng ka ditshephe le dikgama,

lena basadi ba Jerusalema,

gore le ka se re tutuetše go ratana –

rena re tla ratana ka borena.

Kopelo ya boraro

Kgarebe

6Ke eng sela se tšwago lešokeng

nke ke mokubega wa muši,

se nkgago bose bja mira le bja seorelo,

le bja dinkgabose tša mehutahuta tša go rekišwa ke babapatši?

7Ke Solomone o tla a rwelwe ka setulo sa gagwe sa bogoši;

bahlabani ba masometshela ke bona baleti ba gagwe,

ke ba bangwe ba bagalegale mo Israele.

8Bohle ke bakgoni ba tšhoša;

ke batsebi ba ntwa.

Mongwe le mongwe o itlhamile ka tšhoša,

ba itokišeditše go lwantšha bahlasedi ba bošego.

9Kgoši Solomone o rwelwe ka setulo sa gagwe sa bogoši

se a laetšego gore a se direlwe ka dikota tša sethokgwa sa Lebanone.

10Dikota tša go thekga tlhaka ya sona di manegilwe ka silibera;

boithekgo bja sona bo manegilwe ka gauta;

mosamelo wa sona o apešitšwe lešela la bohwibidu bja moretele.

Bokagare bja sona bo kgabišitšwe gabotse ke makgarebe a Jerusalema,

e le sešupo sa lerato la bona.3:10 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Bokagare ... bona” Diphetolelo tše dingwe di re “Bokagare bja sona bo kgabišitšwe ka diripana tša meno a tlou. 11 Lena basadi ba Jerusalema ...”

11Lena basadi ba Sione,

etlang le bone Kgoši Solomone.

O rwele mphapahlogo wo a o rwešitšwego ke mmagwe tšatšing lela a nyala,

mohlang wola a nyakaletše.