Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1
1 Dikg. 4:32
Kopelo ya Solomone ye botsebotse.

Kopelo ya mathomo

Kgarebe

2Nke o nkatle leboelela,

gobane lerato la gago le phala beine ka bose.

3Senkgabose sa gago se a ratega;

wena o senkgabose se se tšhologilego.

Ke ka lebaka leo o ratwago ke makgarebe.

4Ntšee, re kitime mmogo.

Kgoši, nkiše ka diphapošing tša gago.

A re hlalale re thabe mmogo,

re rete rato la gago go phala beine.

Ga go makatše ge o ratwa ke makgarebe ohle!

5Lena makgarebe a Jerusalema,

nna le ge ke fifaditšwe ke letšatši ke botse;

ke fifetše wa mešaša ya Kedara,

eupša ke botse wa diširo tša ga Solomone.1:5 “diširo tša ga Solomone” Diphetolelo tše dingwe di re “diširo tša Salmone”.

6Se nkgeruleleng go fifala ga ka ge ke fifaditšwe ke letšatši.

Dikgaetšedi tša ka di be di dula di nkgalefetše,

di ntlhokomediša dirapa tša merara,

mme nako ya go hlokomela sa ka serapa,

ke ra nako ya go itlhokomela, nnamong,

ke e hloka.

7Mpotše, hle, wena ke go ratago ratirati,

mo o fudišago dihuswane tša gago,

mo o di robatšago gona mosegare.

Ke reng ke swanetše go ebela le mehlape ya badiša ba bangwe ke go nyaka?1:7 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ke reng ... nyaka?” Diphetolelo tše dingwe di re “Ke reng ke swanetše go etša mosadi yo a aperego lešira mehlapeng ya badiša ba bangwe?”

Lesogana

8Ge o sa go tsebe,

wena wa go phala basadi bohle ka botse,

sepela o latele dihuswane;

diša dihuswanyana tša gago

merakeng ya badiša.

9Wena, moratiwa,

go nna o etša pere ya tshadi

ge e kitimiša dipere tša dipoo madi,

dipere tša dikoloi tša Farao tša ntwa.

10Dithama tša gago di kgabišitšwe ke mangina,

molala wa gago o kgabišwe ke dipheta.

11Rena re tla go direla mangina a gauta a a kgabišitšwego ka dipheta tša silibera.

Kgarebe

12E tla re ge kgoši a sekame bosekamong,

gwa kwagala monkgo wa senkgabose sa ka.

13Moratiwa wa ka o nkga bose bjalo ka mira

ge a patlame kgareng ya ka.

14Moratiwa wa ka o nkga bose go swana le matšoba

ge a khukhuša ka dirapeng tša merara tša Engedi.

Lesogana

15Na o botse bjang, moratiwa, o botse bjang!

Mahlo a gago ga se ka go taga

bjalo ka a leeba!

Kgarebe

16Yo mobotse ke wena, moratiwa;

o nkgahla e le ruri!

Re patlame bjanyengbotala;

17mesedere ke dikota tša ntlo ya rena,

mephaene ke mahlomo a rena.