Sepedi 2000 (NSO00)
3

Rute o nyakelwa motsenedi

31Ka tšatši le lengwe Naume, matswale wa Rute, a re go Rute: “Ngwanaka, ga ke re ke swanetše go go hweletša monna gore o tle o age motse o ikhutše? 2Gape monna yo, Boase, yo o šomilego le badiredi ba gagwe, ke moloko wa borena. Bjale theetša gabotse. Bošego bja lehono Boase o tla be a ološa garase seboeng. 3Ka gona o hlape, o tlole ka dinkgabose, mme o apare gabotse. Ke moka o theogele seboeng, fela o se ke wa iponatša go yena go fihlela ge a feditše go ja le go nwa. 4Ge a yo robala o diše moo a robalago ntshe. Gomme o ye, o mo apole kobo maotong, o robale. Ke moo a tlago go botša gore o dire eng.”

5Rute a mo fetola a re: “Ke tla dira tšohle tše o mpotšago tšona.”

6Ka gona Rute a theogela seboeng mme a dira ka moka tšeo matswalagwe a mo laetšego tšona. 7Ya re ge Boase a feditše go ja le go nwa, a thabile, a ya go robala sethaleng sa garase. Rute a nanyetša go yena, a mo apola kobo maotong mme a robala. 8Ka bomašegogare Boase a phafoga. Ge a fetoga a bona mosadi a robetše maotong a gagwe. 9A mmotšiša a re: “O mang?”

Rute a mo fetola a re: “Ke nna Rute, mong wa ka. Ka ge o le motsenedi, hle, ntsenele, nna, molata wa gago.”

10Boase a re: “Morena a go šegofatše, ngwanaka! O laetša gore o tloga o botegela lapa lešo ka seo o se dirago bjale go fetiša ka moo o diretšego matswalago. Ga wa ikganyogela lesogana la mohumi goba la modiidi. 11Bjale, ngwanaka, se boife! Mang le mang mo motseng wa gešo o tseba ge o le mosadi wa mmakgonthe. Ke tla dira tšohle tše o nkgopelago tšona. 12

3:12
Rute 2:20
Ke therešo ke motsenedi, mme ke swanetše go go tsenela. Fela go sa na le monna yo e lego motsenedi wa kgauswi go mpheta. 13Lala mo bošego ka moka, mme ge go sele re tla nyakišiša ge e ka ba o tla go tsenela. Ge go ka ba bjalo, go lokile. Eupša ge go ka se be bjalo, gona ke ena ka Modimo yo a phelago gore ke tla go tsenela. Bjale ithobalele fa go fihlela go esa.”

14Ka gona a robala moo maotong a Boase go fihlela go esa. Fela a tsoga e sa le ka maswiswana gore a se ke a bonwa, ka gobane Boase o be a sa rate gore yo mongwe a tsebe gore Rute o letše fao seboeng. 15Boase a re go yena: “Ala kobo ya gago fase o e swareletše.” Rute a dira bjalo, gomme Boase a mo elela garase ye e ka bago diroto tše pedi,3:15 “diroto tše pedi” Lebelela Rute 2:17. a mo rweša yona. Rute a napa a rotogela motseng a rwaleletše. 16Ge a fihla gae matswalagwe a mmotšiša a re: “Gomme o sepetše bjang, ngwanaka?”

Rute a mmotša tšohle tše Boase a mo diretšego tšona. 17A ba a re: “O ntšheletše šuba se sa garase gomme a re go nna: ‘O se ke wa boela go matswalago o akga diatla.’ ”

18Matswalagwe a re go yena: “Bjale o iketle, o se ke wa fela pelo, ngwanaka, go fihlela o bona gore taba ye e tla feletša kae. Boase a ka se khutše lehono pele a phetha taba ye.”