Sepedi 2000 (NSO00)
9

Modimo le setšhaba se a se kgethilego

91Ka ge ke le wa Kriste ke bolela nnete, e sego maaka. Le letswalo la ka le le laolwago ke Moya wo Mokgethwa le ntlhatsela gore ga ke bolele maaka 2ge ke re ke kwa bohloko bjo bogolo le manyami a a sa felego ka pelong ya ka 3ka lebaka la batho ba gešo, bona e lego setšhaba sa gešo. Ka lebaka la bona ke re nke nkabe nna mong Modimo a ntswintše motswiri ke arogane le Kriste. 4

9:4
Eks. 4:22
Gape bona ke Baisraele; o ba dirile bana ba gagwe mme a ba utollela letago la gagwe; a dira dikgwerano le bona, a ba fa melao ka Moshe; ke ba ba mo khunamelago ka tshwanelo, ba ba filwego ke yena dikholofetšo; 5ke bona ditlogolo tša borakgolokhukhu ba Baheberu, bao setšhabeng sa bona go tswetšwego Kriste. Modimo, Mmušatšohle, a a retwe go ya go ile!9:5 “Modimo ... go ya go ile!” goba “gomme yena, yo e lego Mmušatšohle, a a retwe go ya go ile!” Amene.

6Fela ga se go re ke re kholofetšo ya Modimo e wetše fase; gobane ga se bohle ba lešika la Israele ba e lego Baisraele ka tumelo. 7

9:7
Gen. 21:12
Le gona ga se ba lešika ka moka la Abrahama ba e lego ditlogolo tša gagwe. Modimo o rile go Abrahama: “Ke ka Isaka mo o tlago ba le ditlogolo.” 8Taba ye e ra gore ga se bana ka moka ba go tswalwa ke Abrahama bao e lego bana ba Modimo; ke fela bao Abrahama a ba tswetšego ka kholofetšo ya Modimo ba go thwego ke bona ditlogolo tša mmannete tša Modimo. 9
9:9
Gen. 18:10
Gobane kholofetšo ya Modimo e rile: “Išago ka tšona nako tše ke tla boa mme Sara o tla be a belege morwa.”

10Gomme fao ga se moka. Barwa ba Rebeka le bona ba be ba tswetšwe ke monna o tee, e lego Isaka, rakgolokhukhu wa rena. 11-13

9:12
Gen. 25:23
9:13
Mal. 1:2-3
Pele ga ge ba tswalwa, pele ba dira se sebotse goba se sebe, Modimo o ile a botša Rebeka a re: “Mogolo o tla hlankela moratho.” Le Mangwalo a Makgethwa a re: “Ke ratile Jakobo, ka hloya Esau.” Morero wo wa Modimo o ya le go ikgethela ga gagwe. Ga o laolwe ke se motho a se dirago, o laolwa ke yena Modimo yo a bitšago motho.

14Na bjale re tla reng? Kgane re tla re Modimo ga se a loka? Le gatee! 15

9:15
Eks. 33:19
Gobane o boditše Moshe a re: “Ke tla gaugela yo ke ratago go mo gaugela; ke tla šokela yo ke ratago go mo šokela.” 16Ka gona, dilo ga di ye ka thato goba tumo ya motho, eupša di ya ka kgaugelo ya Modimo. 17
9:17
Eks. 9:16
Gobane Mangwalo a Makgethwa a botša kgoši ya Egepeta a re: “Ke go beile kgoši ka lebaka la yona taba ye, gore ka wena ke bontšhe maatla a ka, gomme ke phatlalatše setumo sa ka lefaseng ka moka.” 18Ge go le bjalo gona, Modimo o gaugela yo a ratago go mo gaugela, ebile o ngangabatša yo a ratago go mo ngangabatša.

Modimo o re go galefa a be a gaugele

19Ge go le bjalo gona, motho a ka no mpotšiša a re: “Bjale Modimo o reng a bona motho molato, etšwe go se yo a ka lwantšhago thato ya gagwe?” 20

9:20
Jes. 29:16
45:9
Aowi! Ke wena mang, motho ke wena, o ka solago Modimo! Kgane sebjana se ka botšiša mmopi wa sona sa re o be o reng o mpopa ka mokgwa wo? 21Kgane mmopi ga a na tokelo ya go bopa dibjana tše pedi ka letsopa le tee, se sengwe ya ba sa matšatši a magolo, sengwe ya ba sa mehleng?

22Agaa, le tše di dirilwego ke Modimo di bjalo. O ratile go bontšha kgalefo ya gagwe le go tsebatša maatla a gagwe. Eupša bale a bego a ba galefetše, bale ba bego ba lebanwe ke go fedišwa, ga se a ka a ba felela pelo. 23Le gona o be a nyaka go utolla letago la gagwe le legolo, le a ilego a le tšholla godimo ga rena ba a bego a tlilo re gaugela, rena balokišetšwaletago ba gagwe. 24Gobane re batho ba a ba biditšego, e sego fela gare ga Bajuda, eupša le gare ga baditšhaba. 25

9:25
Hos. 2:23
Ke tšona tše a di bolelago ka pukung ya Hosea ge a re:

“Setšhaba se e sego sa ka ke tla se bitša ‘Setšhaba sa ka’.

Morafe wo ke bego ke sa o rate ke tla o bitša ‘Moratiwa wa ka’.

26
9:26
Hos. 1:10
“Gomme moo ba bego ba boditšwe go re:

“ ‘Ga le setšhaba sa ka’,

ke gona mo ba tlago bitšwa ‘bana ba Modimo yo a phelago’.”

27
9:27-28
Jes. 10:22-23
Jesaya le yena o goelela a era Baisraele ge a re: “Le ge setšhaba sa Israele se lekana le lešabašaba la lewatle ka bontši, go tla phologa fela ba se bakae; 28gobane Morena o tlilo ahlola batho bohle ba lefase a sa dikadike.” 29
9:29
Jes. 1:9
Go tla ba bjalo ka ge Jesaya a kile a bolela a re: “Ge Modimo Ramaatlaohle a ka be a se a re šadišetša ditlogolo, re ka be re bile bjalo ka Sodoma, re ka be re editše Gomora.”

Paulose o rapelela Baisraele

30Bjale re ka phetha ka go reng? Re ka phetha ka go re baditšhaba ba ba bego ba sa itshwenye ka go nyaka go lokafatšwa ke Modimo, ba be ba lokafatšwa ka tumelo, 31kganthe Baisraele ba ba bego ba nyaka molao wa go ba lokafatša, ba o hlokile. 32Ba o hlokile ka lebaka lang? Ke ka lebaka la ge ba be ba sa ikanye tumelo, eupša ba ikanya mediro ya bona. Ka gona ba kgopša ke leswika la sekgopi 33

9:33
Jes. 28:16
le le bolelwago ke Mangwalo a Makgethwa ge a re:

“Bonang, ke bea leswika la sekgopi Sione,

letlapa le le tlago ba thetša.

Fela yo a dumelago go lona a ka se swabe.”