Sepedi 2000 (NSO00)
4

Tumelo ya Abrahama ke mohlala

41Ge go le bjalo, re tla re Abrahama, rakgolokhukhu wa setšhaba sa gaborena, o holegile ka eng? 2Ge a ka be a lokafaditšwe ka tše a di dirilego, a ka be a na le se a ka ikgantšhago ka sona, fela pele ga Modimo ga a na le sona. 3

4:3
Gen. 15:6
Bag. 3:6
Gomme Mangwalo a Makgethwa a reng? A re: “Abrahama a dumela go Modimo, gomme ka lebaka la tumelo ya gagwe Modimo a mmona e le moloki.” 4Mogolo wa mošomi ga o tšewe e le mpho ye mošomi a e fiwago, eupša ke se se mo swanetšego. 5Kganthe wa go ikanya go phetha melao ya Moshe, wa go dumela go Modimo yo a lokafatšago mohlokatumelo, yena ke tumelo ya gagwe ye Modimo a e lebelelago gore a mo lokafatše ka yona. 6Dafida le yena o be a era seo ge a be a bolela ka lehlogonolo la motho yo Modimo a mmonago a lokafatše, a sa lebelele gore na o phetha melao ya Moshe goba ga a e phethe, mola a re:

7

4:7-8
Pes. 32:1-2
“Go lehlogonolo bao ba swaretšwego melato ya bona,

bao ba lebaletšwego dibe tša bona.

8Go lehlogonolo motho yo Morena a sa mmalelego dibe tša gagwe.”

9Kgane lehlogonolo leo ke la bao ba bolotšego fela, goba bao ba sego ba bolla le bona ke la bona? Gape re sa ya le mola Mangwalo a Makgethwa a rego: “Abrahama, ka lebaka la tumelo ya gagwe, Modimo o mmone e le moloki.” 10Taba ye e diregile neng? Na ke ge a šetše a bolotše goba a sešo a bolla? Ga se ge a šetše a bolotše, ke ge a sešo a bolla. 11

4:11
Gen. 17:10
Gomme lebollo la gagwe ya ba sešupo sa go hlatsela gore Modimo o mmone e le moloki pele ga ge a bolla. Ka gona Abrahama ke tatago bohle ba ba dumelago go Modimo le ge ba se ba bolla, mme yena o ba tšea gore ke baloki. 12Ebile ke tatago bao ba bolotšego, bao ba go re ba bolotše ba ba ba phela le bophelo bja tumelo go swana le bjo bo phetšwego ke tatagorena Abrahama mola a sešo a bolla.

Modimo o holofetša go lokafatša ba ba dumelago go yena

13

4:13
Gen. 17:4-6
22:17-18
Bag. 3:29
Mola Modimo a holofetša Abrahama le ditlogolo tša gagwe gore Abrahama e tla ba mojalefa wa lefase, e be e se ka lebaka la ge Abrahama a phetha melao ya Moshe, eupša e be e le ka lebaka la ge a dumetše, ka gona Modimo o mmone e le moloki. 14
4:14
Bag. 3:18
Gobane ge e le go re bajalefa ke bao ba phethago melao ya Moshe, gona tumelo ya motho ga se selo, le kholofetšo ya Modimo ga e ne mohola. 15Gobane melao ya Moshe e tliša kgalefo ya Modimo; eupša mo go se nago molao, go tshela molao ga go be gona.

16

4:16
Bag. 3:7
Ka gona, Abrahama Modimo o mo holofeditše seo ka ge a be a dumetše go yena, gore kholofetšo yeo e tle e be bonnete bja gore ke mpho ya ditlogolo ka moka tša Abrahama – e sego fela bao ba phethago melao ya Moshe, eupša le bao ba dumelago bjalo ka Abrahama. Gobane Abrahama ke tatagorena ka moka, 17
4:17
Gen. 17:5
bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a re: “Ke go dirile tatagoditšhaba tše dintši.” Ka gona, go ya ka Modimo yo Abrahama a dumetšego go yena, yena Modimo yo a tsošago bahu, yo a laelago tše di sego gona tša ba gona, kholofetšo ye e lebane. 18
4:18
Gen. 15:5
Abrahama o dumetše a holofetše, le ge lebaka la go holofela le be le se gona, ka gona a ba “tatagoditšhaba tše dintši”, go ya ka mo a bego a holofeditšwe ka gona, moo Mangwalo a Makgethwa a rego: “Ditlogolo tša gago di tla ata bjalo.”4:18 Lebelela Gen. 15:5. 19
4:19
Gen. 17:17
Ka nako yeo o be a šetše a na le mengwaga ye e batamelago lekgolo, gomme le ge a be a tseba a se sa kgona go tswala bana, le Sara a sa belege, o ile a se ke a fokola tumelong. 20Tumelo ya gagwe ya se mo tšhabele, mme le yena a se belaele se Modimo a mo holofeditšego sona; a upša a tielela tumelong, a tumiša Modimo, 21a tloga a kgolwa gore Modimo a ka kgona go dira seo a mo holofeditšego sona. 22Ke ka lebaka leo Abrahama “a bonwego ke Modimo e le moloki.” 23Mantšu ao a go re “o bonwe e le moloki” ga se a ngwalelwa yena fela. 24A ngwaletšwe le rena re tlago bonwa re le baloki, rena re dumelago go yo a tsošitšego Jesu, Morena wa rena, bahung. 25
4:25
Jes. 53:4-5
Yena o ile a gafelwa lehung ka lebaka la dibe tša rena, gomme a tsošwa bahung gore re tle re lokafatšwe.