Sepedi 2000 (NSO00)
3

31Ge go le bjalo, ke eng se Bajuda ba phalago baditšhaba ka sona? Mohola wa lebollo wona ke eng? 2Ke wo mogolo ka mekgwa ye mentši. Mokgwa wa mathomo ke wa ge Modimo a dirile Bajuda baboloki ba molaetša wa gagwe. 3Bjale, ge eba ba bangwe ba bona ba ile ba lesa go botega, na go se botege moo ga bona go ra gore Modimo le yena o ile a lesa go botega? 4

3:4
Pes. 51:4
Le gatee! Go pepeneneng gore wa go rereša ke Modimo, le ge batho bohle e le ba maaka. Gobane Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ruri, ge o ipobola o ka se bonwe molato;

mme ge o sekišwa o tla tšwa pele.”

5Bjale ge go se loke ga rena go bonagatša go loka ga Modimo, gona re tla reng? Na re ka re Modimo ga se a loka ge a re otla? Seo ke se motho wa nama a ka se botšišago. 6Le gatee! Ge Modimo a ka be a se a loka, na o be a tla ahlola lefase bjang?

7Bjale ge eba go bolela maaka ga ka go tumiša Modimo ka go tšweletša nnete ya gagwe gabotse, ke sa ahlolelwang gore ke modiradibe? 8Ge go le bjalo, ke reng ke sa re: “A re direng tše mpe gore go tle go tšwelele tše di lokilego”? Gape batho ba bangwe ba nkgobošitše ka go mphara ka go re ke realo. Ba tla otlwa, bjalo ka ge go ba swanetše.

Ga go motho yo e lego moloki

9Bjale ge, na rena Bajuda re phala baditšhaba? Le gatee! Gobane ke šetše ke boletše gore Bajuda le baditšhaba ba bušwa ke sebe bohle, 10

3:10-12
Pes. 14:1-3
53:1-3
bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ga go motho yo a lokilego, le o tee;

11ga go yo a kwešišago,

ga go yo a nyakago go tseba thato ya Modimo.

12Bohle ba tšwile tseleng,

ka moka ba dira tše mpe;

ga go modiratoka, le o tee.

13

3:13
Pes. 5:9
140:3
Dipolelo tša bona di a bolaya;

ba na le maleme a boreledi;

ka ganong ga bona go tšwa bohloko bja mokopa.

14

3:14
Pes. 10:7
Ba khupile mahlapa le bohloko ka melomo.

15

3:15-17
Jes. 59:7-8
Ba ka pela go bolayeng;

16mo ba sepelago gona ke bosenyi le mahlomola.

17Tša go phedišana le ba bangwe ka boiketlo ga ba di šetše.

18

3:18
Pes. 36:1
Modimo le yena ga ba mmoife.”

19Bjale re a tseba gore tšohle tše melao ya Moshe o di bolelago di botšwa ba ba bušwago ke yona melao yeo, gore go se be le yo a bago le lebaka la go ikemelela, le gore batho bohle lefaseng ba tle ba lebanwe ke go ahlolwa ke Modimo. 20

3:20
Pes. 143:2
Bag. 2:16
Gobane ga go motho yo a lokafatšwago ka go phetha melao ya Moshe; se melao yeo e se dirago ke go lemoša motho gore o dirile sebe.

Ka moo Modimo a lokafatšago batho

21Gomme bjale tsela ya Modimo ya go lokafatša batho e utolotšwe. Ga e sepelelane le molao, le ge e hlatsetšwe ke melao ya Moshe le baprofeta. 22

3:22
Bag. 2:16
Modimo o lokafatša batho ka tumelo ya bona go Jesu Kriste. Seo Modimo o se direla bohle ba ba dumelago go Kriste, ka gobane ga go kgethollo. 23Bohle ba dirile dibe gomme ba hloka letago la Modimo. 24Eupša Modimo, ka kgaugelo ya gagwe ye e sego ya swanela batho, o ba lokafatša ka Kriste Jesu yo a ba lokollago. 25-26Modimo o ba neetše yena, gore ka go bolawa ga gagwe e tle e be mmoelanyi wa batho le Modimo ka go dumela ga bona go Kriste. Seo Modimo o be a se direla go bontšha go loka ga gagwe. Mehleng ya kgale o be a le pelotelele mme a hlokomologile dibe tša batho; eupša mehleng yeno o a ba kgala, gore a bontšhe go loka ga gagwe. Ke wona mokgwa wo ka wona Modimo a bontšhago go loka ga gagwe, mme a lokafatšago yo a dumelago go Jesu.

27Bjale, ke eng se re ka ikgantšhago ka sona? Ga se gona! Lebaka ke eng? Kgane lebaka ke gore re phetha melao ya Moshe? Aowaa, lebaka ke gore re a dumela. 28Ga ke na le ka pelaelo gore motho o lokafatšwa ka tumelo, e sego ke go phetha tše di laelwago ke melao ya Moshe. 29Kgane Modimo ke Modimo wa Bajuda fela? Na baditšhaba bona ga se Modimo wa bona? Ee, le bona ke wa bona. 30

3:30
Doit. 6:4
Bag. 3:20
Modimo ke o tee, gomme o tla lokafatša Bajuda3:30 “Bajuda” Segerike se re “ba ba bollago”. ka tumelo ya bona; baditšhaba3:30 “baditšhaba” Segerike se re “ba ba sa bollego”. le bona o tla ba lokafatša ka ya bona tumelo. 31Na e ka ba seo ke go re melao ya Moshe re e fediša ka yona tumelo? Aowaa, le gatee! Ebile ke gona ge re e tiiša.