Sepedi 2000 (NSO00)
15

Re se ikgahliše, re kgahliše ba bangwe

151Rena ba tumelo ye e tiilego re swanetše go rwadiša ba tumelo ye e fokolago mathata a bona mo go tša tumelo. Re se ikgahliše. 2Motho a kgahliše modumedikayena ka go mo direla tše di mo holago, a mo age mo go tša tumelo. 3

15:3
Pes. 69:9
Gobane Kriste le yena o be a sa ikgahliše; eupša go bile bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela a re: “Ke wetšwe ke mahlapa a bao ba go rogago.” 4Tšohle tše di ngwadilwego ka Mangwalong a Makgethwa mehleng ya kgale di ngwaletšwe go re ruta, gore re tle re be le kholofelo ka go se fele pelo le go tiišwa ke tše di ngwadilwego. 5A Modimo yo a re kgontšhago go se fele pelo, gape a re tiišago a dire gore le phedišane ka kwano go ya ka moo go kgahlago Kriste Jesu, 6gore le tle le tumiše Modimo, TatagoMorena wa rena, Jesu Kriste, mmogo ka molomo o tee.

Taba ye Botse ya go botšwa baditšhaba

7Ka gona, le amogelaneng bjalo ka ge Kriste le yena a le amogetše, mme e be gona go tumiša Modimo. 8Gomme ke le botša gore Kriste o be a tletše go hlankela Bajuda15:8 “Bajuda” Segerike se re “ba ba bollago”. ka go phetha tše Modimo a di holofeditšego borakgolokhukhu ba rena, go bontšha gore yena Modimo o a botega, 9

15:9
2 Sam. 22:50
Pes. 18:49
le go dira gore baditšhaba ba tle ba tumiše Modimo ka ge a na le kgaugelo, bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ka lebaka leo ke tla go tumiša baditšhabeng,

ke tla go opelela ditheto.”

10

15:10
Doit. 32:43
Mo gongwe go thwe:

“Lena baditšhaba,

thabang le setšhaba sa Modimo!”

11

15:11
Pes. 117:1
Gwa buša gwa thwe:

“Retang Morena, lena baditšhaba bohle;

mo reteng, lena merafe ka moka!”

12

15:12
Jes. 11:10
Jesaya le yena o re:

“Go tla tšwelela mongwe wa ditlogolokhukhu tša Isai,

a tla a buša baditšhaba,

mme bona ba tla mmota.”

13Anke Modimo yo a le fago kholofelo a dire gore ka ge le mo dumetše, le be le lethabo le khutšo ka botlalo, gore kholofelo ya lena e fele e oketšwa ke Moya wo Mokgethwa ka maatla a wona.

Se se dirilego gore Paulose a ngwale ka sebete

14Banabešo, nnaena ke tloga ke dumela gore le na le botho e le ruri, le gore le tseba ka botlalo se motho a swanetšego go se dira, ebile le kgona le go eletšana. 15Fela mo lengwalong le ke tloga ke betile pelo ka ngwala ditaba tše dingwenyana tše ke le gopotšago tšona. Ke bile le sebete ka ge Modimo a bile yo botho go nna, 16ka go ntira mohlanka wa Kriste Jesu wa go begela baditšhaba Taba ye Botse ya Modimo. Ge ke dira bjalo ke dira modiro wa boprista, gore baditšhaba e tle e be sehlabelo se se kgahlago Modimo, se a se abetšwego ke Moya wo Mokgethwa. 17Ke ka lebaka leo ke nago le lebaka la go ikgantšha ge ke šomela Modimo, ke le wa Kriste Jesu. 18Nka se bete pelo ka bolela tše dingwe ntle le tše Kriste a di dirilego ka nna go ruta baditšhaba go theeletša Modimo. Seo o se dirile ka dipolelo le ka mediro, 19ka maatla a mehlolo le a dimakatšo, le ka maatla a Moya wa Modimo. Ke ka lebaka leo ke gašitšego Taba ye Botse ye ya Kriste ka botlalo gohle mo ke fetilego gona, go tloga Jerusalema go yo fihla Ilirikomo. 20Se ke bego ke se fišegela ke go gaša Taba ye Botse ye moo batho ba bego ba sešo ba kwa ka Kriste, gore e se tlo ba nke ke aga motheong wa yo mongwe. 21

15:21
Jes. 52:15
A go be bjalo ke ge Mangwalo a Makgethwa a bolela a re:

“Bao ba sešogo ba botšwa ka yena ba tla bona,

le bao ba sešogo ba kwa ka yena ba tla kwešiša.”

Paulose o ikemišetša go etela Roma

22

15:22
Bar. 1:13
Ke yona taba ye e mpaledišitšego gantši go le etela. 23Fela bjale ga go sa na modiro wo nka o dirago mo dinageng tše, le gona e šetše e le mengwaga ye mentšinyana ke duma go tlo feta moo go lena 24ge ke eya Spania. Ke mo ke holofelago gore ke tla feta ke le bona la mphelesetša gona ka morago ga ge ke ile ka iketla le lena sebakanyana. 25
15:25-26
1 Bakor. 16:1-4
Gonabjale ke sa ya Jerusalema go yo thuša badumedi ba gona. 26Gobane diphuthego tša Matsedonia le tša Agaya di kgahlilwe ke go kgobokeletša bahloki gare ga badumedi ba Jerusalema dimpho. 27
15:27
1 Bakor. 9:11
Seo ke se ba ithaopilego go se dira; fela gabotsebotse ba tlemegile go ba thuša, gobane ka ge Bajuda ba abelane le baditšhaba tša moya, baditšhaba le bona ba lebanwe ke go thuša Bajuda ka tša nama. 28E tla re ge ke phethile mošomo wo ke bile ke ba file tšhelete ka moka ye ba e kgobokeleditšwego, ka tšea leeto la go ya Spania mme ka feta ke le bona. 29Ke a tseba gore mohla ke etla go lena ke tla le kgopelela tšhegofatšo ye e feletšego ya Kriste go Modimo.

30Bjale ge, banabešo, ke le kgothatša ka Morena wa rena Jesu Kriste le ka lerato le Moya o re fago lona, gore le nthapediše Modimo ka phišego. 31Le nthapelele gore ke se wele diatleng tša bahlokatumelo ba naga ya Judea, le gore tše ke thušago badumedi ba Jerusalema ka tšona di ba kgahle. 32Ke mo ke tlago tla go lena ke thabile, ge Modimo a rata, ka lapološwa ke go ba le lena. 33Modimo yo a re fago khutšo a be le lena. Amene.