Sepedi 2000 (NSO00)
8

Sekgomaretši sa bošupa

81E rile ge Kwana e kgomarolla sekgomaretši sa bošupa gwa homola gwa re tuu legodimong nako ye e ka bago seripa sa iri. 2Ke moka ka bona barongwa ba ba šupago ba eme pele ga Modimo go mo hlankela, ba fiwa diphala tše di šupago.

3

8:3
Amose 9:1
Eks. 30:1,3
Morongwa yo mongwe a tla a ema kgauswi ga aletare a swere setšhumeladiorelo sa gauta. A fiwa diorelo tše dintši gore a di neele gotee le dithapelo tša badumedi bohle godimo ga aletare ya gauta ye e lego pele ga setulo sa bogoši. 4Muši wa diorelo tšeo di bego di tšhungwa ke morongwa yola wa rotogela go Modimo gotee le dithapelo tša badumedi. 5
8:5
Lef. 16:12
Hes. 10:2
Eks. 19:16
Kut. 11:19
16:18
Ke moka morongwa yoo a tšea setšhumeladiorelo sela, a se tlatša mollo wo o tšwago aletareng, a o kgotholela fase. Gwa kwagala mekidimetšo le dituduma, magadima a bonala, le lefase la šikinyega.

Diphala

6Barongwa bale ba go šupa ba go swara diphala tše di šupago ba itokišetša go di letša.

7

8:7
Eks. 9:23-25
Hes. 38:22
Morongwa wa pele a letša ya gagwe, gomme gwa na sefako le mollo di tswakane le madi tša tloromišwa lefaseng. Gwa swa karolo ya boraro ya lefase, le karolo ya boraro ya dihlare, le bjang ka moka bjo botala.

8Morongwa wa bobedi a letša ya gagwe, gomme selo se nkego ke thaba ye kgolo ye e tukago mollo sa lahlelwa ka lewatleng. Karolo ya boraro ya lewatle ya fetoga madi; 9karolo ya boraro ya diphedi tšohle tša ka lewatleng ya hwa, le karolo ya boraro ya maselawatle ya fedišwa.

10

8:10
Jes. 14:12
Morongwa wa boraro a letša ya gagwe, gomme gwa wa naledi ye kgolo go tšwa leratadimeng e tuka bjalo ka serumola, ya wela karolo ya boraro ya dinoka, ya wela le didiba tša meetse. 11
8:11
Jer. 9:14
Leina la naledi yeo ke “Lengana”. Karolo ya boraro ya meetse ya galaka, gomme batho ba bantši ba ba nwelego meetse ao a go galaka ba hwa.

12

8:12
Jes. 13:10
Hes. 32:7
Joele 2:10,31
3:15
Morongwa wa bone a letša ya gagwe, gomme karolo ya boraro ya letšatši le ya ngwedi le ya dinaledi ya rathwa mme ya fifala. Gwa fifala nako ye e ka bago karolo ya boraro mosegare, le karolo ya boraro bošego.

13E rile ke sa lebeletše, ka kwa ntšhu ye e fofago kua godimo sebakabakeng e goelela e re: “Joo! joo! Badulalefaseng ga ba le bona, ge barongwa bale ba bangwe ba bararo ba tlilo letša tša bona diphala!”