Sepedi 2000 (NSO00)
7

Batho ba 144 000

71

7:1
Jer. 49:36
Dan. 7:2
Sak. 6:5
Ka morago ga moo ka bona barongwa ba bane ba eme dikhutlong tše nne tša lefase, ba swere diphefo tše nne tša lona gore go se be le phefo ye e fokago lefaseng goba lewatleng goba sehlareng. 2Ka bona morongwa yo mongwe a rotoga a etšwa bohlabatšatši, a swere seswai sa Modimo yo a phelago. A goelela barongwa bale ba bane ba ba bego ba filwe maatla a go senya lefase le lewatle 3
7:3
Hes. 9:4,6
a re: “Le se senye lefase goba lewatle goba dihlare; a re thomeng ka go swaya bahlanka ba Modimo wa rena diphatleng.” 4Ka kwa gore palo ya bao ba swailwego ke ba dikete tše lekgolo le tše masome a mane le tše nne. E be e le ba dikgoro ka moka tša setšhaba sa Israele. 5Ba kgoro ya Juda gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi, ba kgoro ya Rubene gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Gade gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; 6ba kgoro ya Asere gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Naftali gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Manase gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; 7ba kgoro ya Simeone gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Lefi gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Isakara gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; 8ba kgoro ya Sebulone gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Josefa gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Benjamene gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi.

Lešaba le legolo

9Ka morago ga moo ka bona lešaba le legolo le go bego go se motho yo a ka kgonago go le bala. E be e le ba merafe yohle, le dikgoro tšohle, le ditšhaba tšohle, le maleme ohle ba eme pele ga setulo sa bogoši le pele ga Kwana, ba apere dipurapura tše ditšhweu, ba swere makala a mepalema ka diatla. 10Ba goelela ba re:

“Phološo e tšwa go Modimo wa rena yo a dutšego setulong sa bogoši, e tšwa le go Kwana!”

11Barongwa ka moka ba be ba eme ba dikaneditše setulo sa bogoši, le bagolo bale, le diphedi tšela tše nne. Ke moka ba itahlela fase ka difahlego mo pele ga setulo sa bogoši ba khunamela Modimo 12ba re:

“Amene! Tumišo le letago le bohlale le tebogo le tlhompho le maatla

le bonatla e be tša Modimo wa rena go ya go ile! Amene!”

13Yo mongwe wa bagolo bale a mpotšiša a re: “Na ke bomang ba ba go apara dipurapura tše ditšhweu, gona ba tšwa kae?”

14

7:14
Dan. 12:1
Mat. 24:21
Mar. 13:19
Ka mo fetola ka re: “Nnaena ga ke tsebe, morena, go tseba wena.”

Yena a mphetola a re: “Ke ba ba tšwago ditlaišegong tše di šiišago. Ba hlatswitše dipurapura tša bona ba di šweufatša ka madi a Kwana.

15“Ke ka lebaka leo ba emago mo pele ga setulo sa bogoši sa Modimo

ba mo hlankela ka tempeleng ya gagwe bošego le mosegare.

Yena yo a dutšego setulong sa bogoši o tla ba šireletša.

16

7:16
Jes. 49:10
Ba ka se sa tsoga ba swerwe ke tlala goba lenyora;

ba ka se sa tšhungwa ke letšatši goba phišo ye nngwenyana,

17

7:17
Pes. 23:1-2
Hes. 34:23
Jes. 25:8
49:10
ka gobane Kwana ye e dutšego gare ga setulo sa bogoši e tla ba yona modiša wa bona,

gomme e tla ba iša methopong ya meetse a bophelo,

gomme Modimo o tla ba phumola meokgo yohle mahlong.”