Sepedi 2000 (NSO00)
5

Puku le Kwana

51

5:1
Hes. 2:9-10
Jes. 29:11
Ka bona puku ka seatleng sa go ja sa yo a dutšego setulong sa bogoši. Yona e be e ngwadilwe ka mo le ka mo, gomme e tswaletšwe ya kgomaretšwa ka dikgomaretši tše di šupago. 2Ka bona morongwa wa senatla a goelela a botšiša a re: “Ke mang yo a lokelago go kgomarolla dikgomaretši tša puku le go e bula?” 3Eupša gwa hlokega motho legodimong le lefaseng le ka fase ga lefase yo a lokelago go e bula le go e bala. 4Nna ka lla gabohloko ge go se yo a lokelago go e bula le go e bala. 5
5:5
Gen. 49:9
Jes. 11:1,10
Fela yo mongwe wa bagolo bale a re go nna: “O se ke wa lla. Bona, Tau ya go tšwa kgorong ya Juda, e lego setlogolokhukhu sa Dafida, o fentše manaba a gagwe, gomme ke yena a kgonago go kgomarolla dikgomaretši tše di šupago tšeo le go bula puku.”

6

5:6
Jes. 53:7
Sak. 4:10
Mo gare ga bagolo bale le setulo sa bogoši se se bego se dikaneditšwe ke diphedi tšela tše nne, ka bona go eme Kwana ye nkego e bolailwe, e na le manaka a a šupago le mahlo a a šupago ao e lego meoya ye e šupago ya Modimo ye e bego e romilwe lefaseng ka moka. 7Kwana yela ya tla ya tšea puku yela ka seatleng sa go ja sa yo a dutšego setulong sa bogoši. 8
5:8
Pes. 141:2
Ge e e tšea bjalo, diphedi tšela tše nne le bagolo bale ba masome a mabedi le ba bane ba itahlela fase mo pele ga Kwana, ba e lotšha, mongwe le mongwe a swere harepa, ba swere le dibjana tša gauta tše di tletšego seorelo; ke tšona dithapelo tša badumedi. 9
5:9
Pes. 33:3
98:1
Jes. 42:10
Ba be ba opela sefela se sefsa ba re:

“O lokela go tšea puku yeo le go e kgomarolla dikgomaretši.

Gobane o ile wa bolawa,

gomme ka madi a gago wa rekollela Modimo batho ba go tšwa dikgorong tšohle,

le malemeng ohle,

le ditšhabeng tšohle,

le merafeng yohle;

10

5:10
Eks. 19:6
Kut. 1:6
wa ba dira mmušo wa baprista ba go hlankela Modimo wa rena,

gomme ba tla buša lefaseng.”

11

5:11
Dan. 7:10
Ge ke ntše ke lebeletše, ka kwa mantšu a barongwa ba diketekete tša go se balege. Ba be ba eme ba dikaneditše setulo sa bogoši le diphedi tšela tše nne le bagolo bale, 12ba goelela ba re:

“Kwana ye e bego e bolailwe e lokela go fiwa maatla le lehumo

le bohlale le bonatla le tlhompho le letago le tumišo!”

13Ka kwa le dihlolwa tšohle tša legodimong le tša lefaseng le tša ka fase ga lefase le tša ka lewatleng – a ke re diphedi ka moka tše di lego mo gohle – ka di kwa di goelela di re:

“Go yo a dutšego setulong sa bogoši le go Kwana

go išwe theto le tlhompho le tumišo le maatla go ya go ile!”

14Diphedi tšela tše nne tša fetola tša re: “Amene!” Bagolo bale bona ba itahlela fase ba khunamela Modimo le Kwana.