Sepedi 2000 (NSO00)
21

Legodimo le lefsa le lefase le lefsa

211

21:1
Jes. 65:17
66:22
2 Pet. 3:13
Ka bona legodimo le lefsa le lefase le lefsa. Legodimo lela la pele le lefase la pele di be di tlogile, le lewatle le timeletše. 2
21:2
Jes. 52:1
61:10
Kut. 3:12
Ka bona motse wo mokgethwa, Jerusalema ye mpsha, o theoga legodimong go Modimo, o kgabišitšwe bjalo ka monyadiwa yo a tšhepetšego monyadi wa gagwe. 3
21:3
Hes. 37:27
Lef. 26:11-12
Ka kwa lentšu le goelela kudu le etšwa setulong sa bogoši le re: “Bjale Modimo o dula le batho. O tla phela le bona, bona ya ba ditšhaba tša gagwe. Yena mong o tla ba le bona, ya ba Modimo wa bona. 4
21:4
Jes. 25:8
35:10
65:19
O tla ba phumola meokgo yohle. Go ka se sa ba le lehu goba manyami goba dillo goba bohloko. Dilo tšela tša kgale di fetile.”

5Yo a dutšego setulong sa bogoši a re: “Bona, dilo tšohle ke di dira tše mpsha!” A ba a re go nna: “Ditaba tše di ngwale, ka gobane ke tša nnete ebile di a tshepega.” 6

21:6
Jes. 55:1
A ba a re: “Go phethegile! Ke nna Alfa le Omega,21:6 “Alfa le Omega” Lebelela Kut. 1:8. Mathomo le Bofelo. Yo a nyorilwego ke tla mo noša mothopong wa meetse a bophelo a sa a lefele. 7
21:7
2 Sam. 7:14
Pes. 89:26-27
Tšeo ka moka ke tla di fa yo a ka fenyago, ka ba Modimo wa gagwe, yena a ba morwa wa ka. 8Eupša mafšega le bakgelogi le dihlola le babolai le difebe le boramaselamose le bakhunamelamedingwana le bafeane ka moka – gabobona ke ka bodibeng bja mollo wo o tukago tshebela, ke lona lehu la bobedi.”

Jerusalema ye mpsha

9Yo mongwe wa barongwa bale ba šupago ba ba bego ba swere meruswana ye e šupago ye e swerego dikotlo tše di šupago a tla go nna a re: “Etla ke go bontšhe monyadiwa, mosadi wa Kwana.” 10

21:10
Hes. 40:2
Ka tsenwa ke Moya, gomme morongwa yola a nkukela ntlhoreng ya thaba ye e phagamego kudu. A mpontšha Jerusalema, motse wo mokgethwa, o theoga legodimong go Modimo 11o phadima letago la Modimo. O be o phadima bjalo ka magakabje a bohlokwahlokwa, o etša jaspere, o bonatša go swana le legakadima. 12-13
21:12-13
Hes. 48:30-35
O be o ageleditšwe ka morako wa go phagama kudu, wo o nago le difero tše lesome le tše pedi: tše tharo ka bohlabela, tše tharo ka leboa, tše tharo ka borwa, tše tharo ka bodikela. Sefero se sengwe le se sengwe se be se letilwe ke morongwa, gomme mo seferong se sengwe le se sengwe go ngwadilwe leina la ye nngwe ya dikgoro tše lesome le tše pedi tša Israele. 14Morako wa motse o be o agilwe godimo ga maswika a lesome le a mabedi a motheo, ao godimo ga ona go bego go ngwadilwe maina a baapostola ba lesome le ba babedi ba Kwana. 15
21:15
Hes. 40:3
Morongwa yoo wa go bolela le nna o be a swere thupakelo ya gauta ya go ela motse le difero tša wona le morako wa wona. 16Motse woo o be o na le dikhutlo tše nne; botelele bja wona bo lekana le bophara. Morongwa a o ela ka thupakelo ya gagwe, a hwetša o na le botelele bja dikilometara tše dikete tše pedi le makgolo a mane, bjo bo lekanago le bophara le bogodimo. 17A ela le morako wa motse, mme wona wa hwetšwa o na le dimetara tše masome a a selelago le metšo ye e šupago go ya godimo go ya ka kelo ye e tsebjago ye a bego a ela ka yona. 18
21:18-21
Jes. 54:12-13
Morako wa gona o be o agilwe ka magakabje a mebalabala, gomme motse ka bowona o agilwe ka gauta ye e sego ya tswakwa, e le ye e bonatšago bjalo ka galase. 19Maswika a motheo wa morako wa motse a be a kgabišitšwe ka magakabje a mehutahuta. Leswika la mathomo la motheo le be le kgabišitšwe ka legakabje la go ya bohwibidung, la bobedi e le le botala bja leratadima, la boraro e le le lenala, la bone e le la botala bja morogo, 20la bohlano e le la mebalabala, la boselela e le le lehwibidu, la bošupa e le le modipa, la seswai e le la go ya botalawatleng, la senyane e le le modipa, la lesome e le le letalabosehla, la lesome le motšo o tee e le la botala bja leratadima, la lesome le metšo ye mebedi e le la bohwibidu bja go retela. 21Difero tšeo tše lesome le tše pedi e be e le tša diperela tše lesome le tše pedi, gomme sefero se sengwe le se sengwe se dirilwe ka perela e tee. Mebila ya motse e be e le ya lebato la gauta ye e sego ya tswakwa ye e bonatšago bjalo ka galase.

22Ke ile ka se ke ka bona tempele moo motseng, ka ge tempele ya wona e le Morena Modimo Ramaatlaohle le Kwana. 23

21:23
Jes. 60:19-20
Motse woo ga o nyake go bonegelwa ke letšatši goba ngwedi, ka gobane o bonegelwa ke letago la Modimo, gomme Kwana ke lona lebone la wona. 24
21:24
Jes. 60:3
Batho ba ditšhaba tša lefase ba tla phela seetšeng sa wona, le magoši a lefase a tla tliša mahumo a ona go wona. 25
21:25-26
Jes. 60:11
Difero tša motse wo di tla dula di butšwe nako ka moka, ka gobane moo go ka se be le bošego. 26Mahumo a ditšhaba le dithoto tša bona tše bohlokwa di tla tlišwa motseng. 27
21:27
Jes. 52:1
Hes. 44:9
Eupša se se sego sa hlweka se ka se tsene motseng, ešita le yena motho wa sehlola le wa go dira tša bofora. Go tla tsena fela bao ba tla bego ba tlilo phelela sa ruri, bao maina a bona a ngwadilwego ka pukung ya Kwana.