Sepedi 2000 (NSO00)
19

191Ka morago ga moo ka kwa lentšu le nkego ke legoa la lešaba le legolo la batho legodimong le re:

“Haleluya!

Phološo le letago le maatla ke tša Modimo wa rena!

2

19:2
Doit. 32:43
2 Dikg. 9:7
Kahlolo tša gagwe ke tše di lebanego ebile di a swanela!

O otlile segwebakathobalo sela se bego se senya lefase ka bohlola bja sona.

Modimo o se otlile ka gobane se bolaile bahlanka ba gagwe.”

3
19:3
Jes. 34:10
Ba goeletša gape ba re:

“Haleluya!

Muši wa mollo wo o tšhumago motse woo o tupa go ya go ile!”

4Bagolo bale ba masome a mabedi le metšo ye mene le dibopiwa tšela tše nne

ba itahlela fase ba khunamela Modimo

yo a bego a dutše setulong sa bogoši.

Ba re:

“Amene! Haleluya!”

Monyanya wa lenyalo la Kwana

5

19:5
Pes. 115:13
Gwa kwagala lentšu le etšwa setulong sa bogoši le re:

“Retang Modimo wa rena,

lena bahlanka bohle ba gagwe,

le lena batho ka moka le mmoifago,

ba bagolo le ba banyenyane!”

6
19:6
Hes. 1:24
Pes. 93:1
97:1
99:1
Ka napa ka kwa lentšu le nkego ke legoa la lešaba le legolo la batho, le le swanago le lešata la meetse a mantši, le le etšago medumo ya tladi le re:

“Retang Morena,

gobane Morena Modimo wa rena,

Ramaatlaohle, ke Kgoši!

7A re thabeng re hlalaleng!

A re mo tumišeng!

Gobane nako ya lenyalo la Kwana e fihlile,

gomme monyadiwa wa gagwe o itokišeditše lona.

8O filwe diaparo tše di hlwekilego,

tša mabaibai,

tša lešela le boletiana,

gore a di apare.”

Lešela leo ke mediro ye e lokilego ya badumedi.

9

19:9
Mat. 22:2-3
Ke moka morongwa yoo a re go nna: “Ngwala o re: Go lehlogonolo ba ba laleditšwego monyanyeng wa lenyalo la Kwana.” A ba a re: “Ao ke mantšu a Modimo, mme ke nnete.”

10Nna ka itahlela fase maotong a gagwe ke re ke a mo khunamela, fela yena a re go nna: “Aowaa, o se leke! Gape le nna ke mohlanka bjalo ka wena le banabeno ba ba botegelago go hlatsela Jesu. Yo o swanetšego go mo khunamela ke Modimo.”

Molaetša wa Jesu ke wona wo o tutuetšago baprofeta.

Monamedi wa pere ye tšhweu

11

19:11
Hes. 1:1
Pes. 96:13
Jes. 11:4
Ka bona legodimo le bulegile mme go bonala pere ye tšhweu. Monamedi wa yona ke Mmotegi ebile ke Morereši; o ahlola ka toka, le dintwa o di lwa ka yona. 12
19:12
Dan. 10:6
Mahlo a gagwe a be a lauma bjalo ka kgabo ya mollo, gomme a rwele mefapahlogo ye mentši hlogong. O be a na le leina le le ngwadilwego mo go yena, eupša go se yo a le tsebago ge e se yena mong. 13Seaparo se a bego a se apere se be se innwe mading. O bitšwa “Lentšu la Modimo”. 14O be a latelwa ke madira a legodimong, gomme ona a nametše dipere tše ditšhweu, a apere diaparo tše ditšhweu tša lešela le boletiana tše di hlwekilego. 15
19:15
Pes. 2:9
Jes. 63:3
Joele 3:13
Kut. 14:20
Ka molomong wa gagwe go be go etšwa tšhoša ye bogale yeo ka yona a tlago fenya ditšhaba. O tla ba buša ka lepara la tshipi, a ba a pitla beine ka maoto ka bopitlelong bja kgalefo ye e šiišago ya Modimo Ramaatlaohle. 16Mo seaparong sa gagwe le seropeng go be go ngwadilwe leina la go re: “Kgoši ya magoši le Morena wa marena”.

17

19:17-18
Hes. 39:17-20
Ke moka ka bona morongwa yo mongwe a eme godimo ga letšatši. A goelela dinonyana tšohle tše di fofago lefaufaung a re: “Etlang le kgobokanele monyanya wo mogolo wa Modimo, 18le je dinama tša magoši le tša balaodi ba madira le tša bahlabani, dinama tša dipere le tša banamedi ba tšona, dinama tša batho ka moka – makgoba le balokologi, ba bagolo le ba banyenyane!”

19Ka napa ka bona sebata sela le magoši a lefase le madira a bona a kgobokanetše go tlo lwa le yola wa go namela pere le madira a gagwe. 20

19:20
Kut. 13:1-18
Sebata seo sa swarwa gotee le moprofeta yola wa maaka wa go dira mehlolo ka taelo ya sona. E bile ka wona mohlolo woo ge a fora bale ba go ba le leswao la sebata sela le bale ba go khunamela seswantšhobopša sa sona. Sebata seo le moprofeta yola wa maaka di ile tša lahlelwa ka bodibeng bja mollo wo o tukago tshebela di sa phela. 21Madira a tšona a ile a bolawa ka tšhoša ye e tšwago ka molomong wa monamedi yola wa pere; manong ohle a khora nama ya bona.

20

Mengwaga ye sekete

201Ka morago ka bona morongwa yo mongwe a theoga legodimong, a swere sekgonyo sa molete wa go iša fasefase20:1 “molete wa go iša fasefase” Go be go kgolwa gore ke lefelo la ka fasefase ga lefase moo go bego go golegwa meoya ye mebe go fihlela ge e tlilo ahlolwa la mafelelo. le ketane ye kgolo ka seatla. 2

20:2
Gen. 3:1
A swara mmamogašwa, noga yela ya kgale ya go bitšwa Diabolose goba Sathane, gomme a e kgoka mengwaga ye sekete. 3A e lahlela ka moleteng woo, a e kgonyeletša ka gona, a ba a bitiela mojako wa molete woo gore e se sa fora ditšhaba, go be go tle go fete mengwaga ye sekete. Ge mengwaga yeo e fetile e swanetše go kgokollwa sebakanyana.

4

20:4
Dan. 7:9,22
Ka bona ditulo tša kahlolo di dutšwe ke ba ba filwego maatla a boahlodi. Ka bona le meoya ya bao ba kgaotšwego dihlogo ka lebaka la ge ba be ba bega bohlatse bja Jesu le lentšu la Modimo. Ba be ba sa khunamele sebata sela le seswantšhobopša sa sona, le gona ba se ba ka ba swaiwa leswao la sebata seo diphatleng tša bona le diatleng. Bona bao ba tsoga bahung mme ba buša le Kriste mengwaga ye sekete. 5Bahu ba bangwe bona ba ile ba se tsoge, gwa ba gwa feta mengwaga yeo ye sekete. Ye ke yona tsogo ya mathomo ya bahu. 6Ba lehlogonolo le ba bakgethwa ke ba ba tsošitšwego le bao ba mathomo. Lehu la bobedi ga le ba laole; bona e tla ba baprista ba Modimo le Kriste, gomme ba tla buša naye mengwaga ye sekete.

Go fenywa ga Sathane

7Ge mengwaga yeo ye sekete e fetile, Sathane o tla kgokollwa kgolegong ya gagwe, 8

20:8
Hes. 7:2
38:2,9,15
a tšwela ntle go yo fora ditšhaba tše di lego lefaseng ka moka tše di bitšwago Gogo le Magogo. O tla di kgoboketša a di iša ntweng, ya ba tše dintši bjalo ka dithorwana tša lešabašaba lebopong la lewatle. 9Di ile tša rotoga tša tla lefaseng, gomme tša dikanetša mešaša ya badumedi le motse wola Modimo a o ratago. Eupša go ile gwa theoga mollo legodimong wa di fediša. 10Ke moka Diabolose yola wa go ba fora a lahlelwa ka bodibeng bjola bja mollo le tshebela, moo go bego go šetše go lahletšwe sebata sela le moprofeta yola wa maaka; gomme ba tla hlokofatšwa bošego le mosegare go ya go ile.

Kahlolo ya mafelelo

11

20:11-12
Dan. 7:9-10
Ka morago ga moo ke ile ka bona setulo se segolo se sešweu sa bogoši le yo a dutšego go sona. Lefase le legodimo tša mo tšhaba gomme tša se sa bonwa. 12Ka ba ka bona le bahu ba eme pele ga setulo seo sa bogoši, ba bagolo le ba banyenyane. Dipuku tša phuthollwa, gwa phuthollwa le ye nngwe e lego puku ya ba ba phelago. Bahu ba ile ba ahlolwa go ya ka tše ba bego ba di dirile, tše di ngwadilwego ka dipukung tšeo. 13Ke moka lewatle la hlatša ba ba hwetšego ka go lona. Lehu le bodulabahu le tšona tša hlatša bahu ba tšona. Gomme bohle ba sekišwa go ya ka mediro ya bona. 14Lehu le bodulabahu tša napa tša lahlelwa ka bodibeng bja mollo. Bodiba bjoo bja mollo ke lehu la bobedi. 15Yo leina la gagwe le bego le se la ngwalwa ka pukung ya ba ba phelago o ile a lahlelwa ka bodibeng bjoo bja mollo.

21

Legodimo le lefsa le lefase le lefsa

211

21:1
Jes. 65:17
66:22
2 Pet. 3:13
Ka bona legodimo le lefsa le lefase le lefsa. Legodimo lela la pele le lefase la pele di be di tlogile, le lewatle le timeletše. 2
21:2
Jes. 52:1
61:10
Kut. 3:12
Ka bona motse wo mokgethwa, Jerusalema ye mpsha, o theoga legodimong go Modimo, o kgabišitšwe bjalo ka monyadiwa yo a tšhepetšego monyadi wa gagwe. 3
21:3
Hes. 37:27
Lef. 26:11-12
Ka kwa lentšu le goelela kudu le etšwa setulong sa bogoši le re: “Bjale Modimo o dula le batho. O tla phela le bona, bona ya ba ditšhaba tša gagwe. Yena mong o tla ba le bona, ya ba Modimo wa bona. 4
21:4
Jes. 25:8
35:10
65:19
O tla ba phumola meokgo yohle. Go ka se sa ba le lehu goba manyami goba dillo goba bohloko. Dilo tšela tša kgale di fetile.”

5Yo a dutšego setulong sa bogoši a re: “Bona, dilo tšohle ke di dira tše mpsha!” A ba a re go nna: “Ditaba tše di ngwale, ka gobane ke tša nnete ebile di a tshepega.” 6

21:6
Jes. 55:1
A ba a re: “Go phethegile! Ke nna Alfa le Omega,21:6 “Alfa le Omega” Lebelela Kut. 1:8. Mathomo le Bofelo. Yo a nyorilwego ke tla mo noša mothopong wa meetse a bophelo a sa a lefele. 7
21:7
2 Sam. 7:14
Pes. 89:26-27
Tšeo ka moka ke tla di fa yo a ka fenyago, ka ba Modimo wa gagwe, yena a ba morwa wa ka. 8Eupša mafšega le bakgelogi le dihlola le babolai le difebe le boramaselamose le bakhunamelamedingwana le bafeane ka moka – gabobona ke ka bodibeng bja mollo wo o tukago tshebela, ke lona lehu la bobedi.”

Jerusalema ye mpsha

9Yo mongwe wa barongwa bale ba šupago ba ba bego ba swere meruswana ye e šupago ye e swerego dikotlo tše di šupago a tla go nna a re: “Etla ke go bontšhe monyadiwa, mosadi wa Kwana.” 10

21:10
Hes. 40:2
Ka tsenwa ke Moya, gomme morongwa yola a nkukela ntlhoreng ya thaba ye e phagamego kudu. A mpontšha Jerusalema, motse wo mokgethwa, o theoga legodimong go Modimo 11o phadima letago la Modimo. O be o phadima bjalo ka magakabje a bohlokwahlokwa, o etša jaspere, o bonatša go swana le legakadima. 12-13
21:12-13
Hes. 48:30-35
O be o ageleditšwe ka morako wa go phagama kudu, wo o nago le difero tše lesome le tše pedi: tše tharo ka bohlabela, tše tharo ka leboa, tše tharo ka borwa, tše tharo ka bodikela. Sefero se sengwe le se sengwe se be se letilwe ke morongwa, gomme mo seferong se sengwe le se sengwe go ngwadilwe leina la ye nngwe ya dikgoro tše lesome le tše pedi tša Israele. 14Morako wa motse o be o agilwe godimo ga maswika a lesome le a mabedi a motheo, ao godimo ga ona go bego go ngwadilwe maina a baapostola ba lesome le ba babedi ba Kwana. 15
21:15
Hes. 40:3
Morongwa yoo wa go bolela le nna o be a swere thupakelo ya gauta ya go ela motse le difero tša wona le morako wa wona. 16Motse woo o be o na le dikhutlo tše nne; botelele bja wona bo lekana le bophara. Morongwa a o ela ka thupakelo ya gagwe, a hwetša o na le botelele bja dikilometara tše dikete tše pedi le makgolo a mane, bjo bo lekanago le bophara le bogodimo. 17A ela le morako wa motse, mme wona wa hwetšwa o na le dimetara tše masome a a selelago le metšo ye e šupago go ya godimo go ya ka kelo ye e tsebjago ye a bego a ela ka yona. 18
21:18-21
Jes. 54:12-13
Morako wa gona o be o agilwe ka magakabje a mebalabala, gomme motse ka bowona o agilwe ka gauta ye e sego ya tswakwa, e le ye e bonatšago bjalo ka galase. 19Maswika a motheo wa morako wa motse a be a kgabišitšwe ka magakabje a mehutahuta. Leswika la mathomo la motheo le be le kgabišitšwe ka legakabje la go ya bohwibidung, la bobedi e le le botala bja leratadima, la boraro e le le lenala, la bone e le la botala bja morogo, 20la bohlano e le la mebalabala, la boselela e le le lehwibidu, la bošupa e le le modipa, la seswai e le la go ya botalawatleng, la senyane e le le modipa, la lesome e le le letalabosehla, la lesome le motšo o tee e le la botala bja leratadima, la lesome le metšo ye mebedi e le la bohwibidu bja go retela. 21Difero tšeo tše lesome le tše pedi e be e le tša diperela tše lesome le tše pedi, gomme sefero se sengwe le se sengwe se dirilwe ka perela e tee. Mebila ya motse e be e le ya lebato la gauta ye e sego ya tswakwa ye e bonatšago bjalo ka galase.

22Ke ile ka se ke ka bona tempele moo motseng, ka ge tempele ya wona e le Morena Modimo Ramaatlaohle le Kwana. 23

21:23
Jes. 60:19-20
Motse woo ga o nyake go bonegelwa ke letšatši goba ngwedi, ka gobane o bonegelwa ke letago la Modimo, gomme Kwana ke lona lebone la wona. 24
21:24
Jes. 60:3
Batho ba ditšhaba tša lefase ba tla phela seetšeng sa wona, le magoši a lefase a tla tliša mahumo a ona go wona. 25
21:25-26
Jes. 60:11
Difero tša motse wo di tla dula di butšwe nako ka moka, ka gobane moo go ka se be le bošego. 26Mahumo a ditšhaba le dithoto tša bona tše bohlokwa di tla tlišwa motseng. 27
21:27
Jes. 52:1
Hes. 44:9
Eupša se se sego sa hlweka se ka se tsene motseng, ešita le yena motho wa sehlola le wa go dira tša bofora. Go tla tsena fela bao ba tla bego ba tlilo phelela sa ruri, bao maina a bona a ngwadilwego ka pukung ya Kwana.