Sepedi 2000 (NSO00)
18

Go wa ga motse wa Babilone

181Ka morago ga moo ka bona morongwa yo mongwe a theoga legodimong. O be a na le maatla a magolo, gomme letago la gagwe le bonega lefaseng ka moka. 2

18:2
Jes. 13:21
21:9
Jer. 50:39
51:8
Kut. 14:8
A goelela kudu a re:

“Ahaaowaa, e wele!

Babilone, motsemogolo wola, o wele!

Bjale go yona go na le bodulo bja bademone

le meoya ye mebe ya mehutahuta;

le dinonyana tša mehutahuta,

le diphoofolo tša mehutahuta tša go ilwa le go ganetšwa di phela gona.

3

18:3
Jes. 23:17
Jer. 51:7
Gobane mediro ya Babilone ya bohlola

e sentše ditšhaba tšohle tša lefase.

E be e swana le beine ye bogale ye e bego e di noša yona.

Magoši a lefase a be a dira bohlola le yona,

le borakgwebo ba lefase ba be ba ikhumiša ka dithoto tša yona tše di se nago kelo.”

4

18:4
Jes. 48:20
Jer. 50:8
51:6,45
Ka kwa lentšu le lengwe la go tšwa legodimong le re:

“Etšwang mo Babilone, setšhaba sa ka,

gore le se hlakanele nayo dibe tša yona,

gore le se tlo otlwa ka kotlo tša yona.

5

18:5
Gen. 18:20-21
Jer. 51:9
Gobane dibe tša yona di kgophetšwe go fihla legodimong,

gomme Modimo o gopola makgopo a yona.

6

18:6
Pes. 137:8
Jer. 50:29
Le e dire se e se dirilego ba bangwe,

mme mediro ya yona e lefetšwe gabedi;

senwelo se bogale se e bego e ba tlaletša sona lena le e tlaletše sona gabedi.

7

18:7-8
Jes. 47:7-9
Le e tlišetše mahloko le mahlomola a go lekana le boikgodišo le matsaka a yona.

Gobane ga e lese go ipotša ya re:

‘Ke se dutše sa bogoši,

ke kgošigadi, ga ke mohlologadi,

mme mahlomola nka se tsoge ke a kwele.’

8Ka lebaka leo e tla otlwa ka tšatši le tee ka lehu le mahlomola le tlala.

E tla ba ya tšhungwa ka mollo,

gobane Morena Modimo yo a e otlago ke yo maatla.”

9

18:9-10
Hes. 26:16-17
Dikgoši tša lefase tše di bego di dira nayo bohlola le bofebe di tla e llela di golola ge di bona mokuelelo wa muši wa go tšwa mollong wo o e tšhumago. 10Di tla emela kgole ka ge di boifa go otlwa le yona, gomme di tla re:

“Joo, masetlapelo, Babilone,

motsemogolo wola wa go tia, joo!

O otlilwe ka irinyana e tee.”

11

18:11
Hes. 27:31,36
Babapatši ba lefase le bona ba o llela ba golola, ka gobane ga go sa na motho yo a ba rekelago; 12
18:12-13
Hes. 27:12-13,22
dithoto tša bona ga di sa rekwa, e lego gauta le silibera le magakabje le diperela; le mašela a masethesethe, le a bohwibidu bja moretele, le a silika, le a bohwibidu bja go topela; le dikota tše bohlokwa tša mehutahuta, le dilwana tša mehutahuta tša go dirwa ka nakatlou, le tša kota ya theko ye kgolo, le tša mphiri, le tša tshipi, le tša mmabola; 13le sinamone, le dinoko, le diorelo, le mira, le ditlolo, le beine, le makhura a mohlware, le bupi bja mathume, le mabele, le dikgomo, le dinku, le dipere, le dikoloi, le makgoba, ešita le batho. 14Babapatši bao ba re go wona:

“Tše dibotse tše o bego o di duma di ile,

le mahumo le matsaka ohle a gago a go tšhabetše,

gomme o ka se sa tsoga o a hweditše.”

15

18:15
Hes. 27:31,36
Babapatši ba dilo tšeo ba go ikhumiša ka go bapatša motseng woo ba tla emela kgole ka ge ba boifa go otlwa le wona. Ba tla lla ba golola ba re:

16“Joo, masetlapelo,

motsemogolo wola, joo!

Etse o be o apara mašela a masethesethe,

le a bohwibidu bja moretele,

le a bohwibidu bja go topela,

o bile o ikgabiša ka tša gauta,

le magakabje, le diperela,

17

18:17
Jes. 23:14
Hes. 27:26-30
eupša lehumo lela le legolo

le fedišitšwe ka iri e tee fela.”

Balaolamaselawatle le banamedi bohle le basepetšamaselawatle le bohle ba ba iphedišago ka go šoma ka lewatleng ba emela kgole, 18

18:18
Hes. 27:32
ba goelela ge ba bona mokuelelo wa muši wo o tšwago mollong wo o tšhumago motse woo ba re: “Ke ofe motse wo o kilego wa swana le motsemogolo wo?” 19
18:19
Hes. 27:30-34
Ba itšhela ka marole dihlogong, ba lla ba golola ba re:

“Joo, masetlapelo! Motsemogolo wola boramaselawatle ka moka ba bego ba ikhumiša go wona, joo!

Šo, o fedišitšwe ka iri e tee fela.”

20

18:20
Doit. 32:43
Jer. 51:48
Wena legodimo,

thabela go fedišwa moo ga wona.

Thabang, lena badumedi,

le lena baapostola,

le lena baprofeta,

gobane Modimo o le ahloletše motse woo!

21

18:21
Jer. 51:63-64
Hes. 26:21
Morongwa yo mongwe wa senatla a kuka leswika la go lekana le lwala le legolo, a le lahlela ka lewatle a re:

“Agaa,

ke ka mo motsemogolo wa Babilone o tlago thubakanywa ka gona,

ya ba gona ge o ile.

22

18:22
Hes. 26:13
Jes. 24:8
18:22-23
Jer. 7:34
25:10
Gomme mo go wena go ka se sa tsoga go kwagetše koša ya baletšadiharepa,

le ya baopedi, le ya baletšadinaka,

le ya baletšadiphala;

mo go wena go ka se sa tsoga go hweditšwe makgone wa modiro ofe goba ofe,

le mošito wa tšhilo o ka se sa tsoga o kwagetše mo go wena;

23le seetša sa lebone se ka se sa tsoga se bonegile mo go wena;

le mantšu a monyadi le monyadiwa a ka se sa tsoga a kwagetše;

gobane babapatši ba gago e be e le ba maatla go feta bohle lefaseng;

wena o be o radia ditšhaba tšohle ka boloi bja gago.”

24

18:24
Jer. 51:49
Motseng wo go hweditšwe madi a baprofeta, le a badumedi,

le a bohle bao ba bolailwego lefaseng.