Sepedi 2000 (NSO00)
17

Segwebakathobalo se segolo

171

17:1
Jer. 51:13
Yo mongwe wa barongwa bale ba go šupa ba go swara meruswana ye e šupago a tla go nna, a fihla a re: “Etla ke go bontšhe gore segwebakathobalo17:1-2 Mo pukung ya Kutollo mantšu a sehlola, sefebe, segwebakathobalo le a mangwe mantšu a mabjalo a šupa batho ba ba lwantšhago Modimo. se segolo se se dutšego kgauswi le meetse a mantši se tlilo otlwa bjang. 2
17:2
Jes. 23:17
Jer. 51:7
Magoši a lefase a be a dira tša bohlola17:1-2 Mo pukung ya Kutollo mantšu a sehlola, sefebe, segwebakathobalo le a mangwe mantšu a mabjalo a šupa batho ba ba lwantšhago Modimo. le yena, le badudi ba lefase ba be ba tagwa ke beine ya bohlola bja gagwe.”

3

17:3
Kut. 13:1
Ka re ke sa tsenwe ke Moya morongwa yoo a nkuka a nkiša lešokeng. Fao ka bona mosadi a nametše sebata se sekhunong se se ngwadilwego maina a Modimo mo gohle e le gona go mo nyefola. Sebata seo se be se na le dihlogo tše di šupago le manaka a lesome. 4
17:4
Jer. 51:7
Mosadi wa gona o be a apere diaparo tša bohwibidu bja moretele le tša bohwibidu bja go topela, a kgabile ka dikgabišo tša gauta le magakabje le diperela. Ka seatleng o be a swere senwelo sa gauta se se tletšego tša go šišimiša le ditšhila tša bohlola bja gagwe. 5Mo phatleng o be a ngwadilwe leina le le sa hlalošegego. Leina leo ke “Babilone, motsemogolo, mmagodigwebakathobalo le bohlola bja lefase.” 6Ka bona mosadi yoo a tagilwe ke madi a badumedi le a bao ba bolaetšwego go dumela go Jesu.

Ge ke mmona ka tlabega kudu. 7Morongwa a mpotšiša a re: “O tlabilwe ke eng? Ke tla go hlalošetša se mosadi yo le sebata se a se nametšego sa dihlogo tše di šupago le manaka a lesome se se šupago. 8

17:8
Dan. 7:7
Kut. 11:7
Pes. 69:28
Sebata seo o se bonego se kile sa ba gona, fela bjale ga se sa le gona; eupša se tlilo tšwa ka moleteng woo wa go iša fasefase sa ya go fedišwa. Badudi ba lefase bao maina a bona a se a kago a ngwalwa ka pukung ya ba ba phelago go tloga mola lefase la hlolwago, ba tla tlabega ge ba bona sebata se. Se kile sa ba gona, fela bjale ga se sa le gona, eupša se sa tlilo tšwelela gape.

9“Taba ye e nyaka dikgopolo tše bohlale. Dihlogo tšeo tša go šupa ke dithaba tše di šupago tše mosadi yoo a dulago godimo ga tšona. Ebile ke magoši a a šupago, 10ao, a mahlano a ona a šetšego a wele. O tee o sa buša, gomme yo mongwe ga sešo a tla. Mohla a etla o tla buša sebakanyana fela. 11Sebata se se kilego sa ba gona, seo bjale se se sa lego gona, ke kgoši ya seswai ye e balwago le tše dingwe tše di šupago, gomme e ya go fedišwa.

12

17:12
Dan. 7:24
“Manaka ale a lesome o a bonego a emetše dikgoši tše lesome tše di sešogo tša thoma go buša, eupša di tlago fiwa maatla a go buša le sebata seo nako ya iri e tee fela. 13Dikgoši tše tše lesome di na le maikemišetšo a go swana, gomme di fa sebata se maatla a tšona a go buša. 14Di tla lwa le Kwana, fela Kwana e tla di fenya le balatedi ba ba biditšwego ba ba kgethilwego gape ba ba botegago, ka gobane ke yona Morena wa marena, le Kgoši ya dikgoši.”

15Morongwa yoo o ile a ba a re go nna: “Meetse ale o a bonego, ale segwebakathobalo se bego se dutše kgauswi le ona, ke ditšhaba, le makoko a batho, le merafe le maleme. 16Manaka ale a lesome o a bonego gotee le sebata di tla hloya segwebakathobalo; di tla mo amoga tšohle tše a nago le tšona tša mo tlogela a hlobotše; di tla mo ja dinama tša mo fediša ka mollo. 17Tšeo di tla di dira ka ge Modimo a di dirile gore di ikemišetše go phetha thato ya gagwe. Ka gona di tla kwana go fa sebata seo maatla a tšona a bogoši go fihlela tše di boletšwego ke Modimo di phethagala.

18“Mosadi yoo o mmonego o emetše motsemogolo wo o bušago magoši a lefase.”