Sepedi 2000 (NSO00)
96

Modimo ke kgoši ye kgolo

(1 Dikr. 16:23-33)

961Opelelang Morena kopelo ye mpsha!

Opelelang Morena,

lena bohle ba lefase!

2Opelelang Morena le mo tumišeng!

Letšatši ka letšatši tsebagatšang gore o re phološitše.

3Begelang ditšhaba letago la gagwe,

le batho ka moka dimakatšo tša gagwe.

4Morena ke yo mogolo mme o tumišega kudu;

o boifega go feta medimo ka moka.

5Gobane medimo yohle ya ditšhaba tše dingwe ke lefeela,

eupša Morena yena o hlodile magodimo.

6Letago le bogoši di mo go yena,

Tempele ya gagwe e tletše maatla le lethabo.

7

96:7-9
Pes. 29:1-2
Retang Morena,

lena ditšhabatšhaba,

retang letago le maatla a gagwe.

8Retang leina la Morena la letago;

tšeang sehlabelo le tleng ka dikgorong tša gagwe.

9Le obame pele ga Yomokgethwa ge a hlaga;96:9 “ge a hlaga” goba “le apere diaparo tša tirelo”

thothomelang pele ga gagwe,

lena batho bohle ba lefase.

10Botšang ditšhaba ka moka le re:

“Morena ke kgoši!

Lefase le tsemilwe mme le ka se šutišwe.

Morena o tla ahlola ditšhaba ka toka.”

11A legodimo le thabe, lefase le hlalale;

a lewatle le rore le tšohle tše di lego ka go lona.

12Naga a e goe ka lethabo,

le tšohle tše di lego mo go yona!

Mehlare ya dithokgwa e tla hlaba mekgolokwane

13pele ga Morena,

gobane o tlilo ahlola lefase.

O tla buša ditšhaba tša lefase ka toka le go se kgetholle.

97

Morena ke kokamababuši

971Morena ke kgoši,

lefase a le gobele!

Dihlakahlaka a di thabe ka bontši bja tšona!

2O apešitšwe ke marumaso.

Pušo ya gagwe e theilwe ka toka le molao.

3O etilwe pele ke mollo wo o tšhumago manaba a a mo dikaneditšego.

4Magadima a gagwe a bonegela lefase;

lefase la re go di bona la thothomela.

5Dithaba di tologa boka motu pele ga Morena,

pele ga Morena wa lefase lohle.

6Magodimo a bega go loka ga gagwe;

ditšhaba tšohle di bogela letago la gagwe.

7Bakhunamelamedingwana bohle,

bao ba go ikgantšha ka dititikwane tša bona,

ba segwa ke batho.

Medimo ka moka e a mo khunamela.

8Batho ba Sione ba re go di kwa ba thaba;

le metse ya Juda ya gobela dikahlolo tša gago, Morena.

9Gobane wena, Morena,

o Kokamababuši lefaseng ka moka;

medimo yohle o e feta kgole.

10Morena o rata bahloyabobe;97:10 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Morena o rata bahloyabobe” Seheberu se re “Hloyang bobe, lena le ratago Morena”.

o lotola ba ba mmotegelago;

o ba hlakodiša dinaleng tša bakgopo.

11Seedi ke sa go tlela97:11 Mohlomongwe go swanetše go balwa “tlela” Seheberu se re “bjalwa ke”. baloki,

le lethabo ke la go tlela ba dipelo tše di lokilego.

12Hee, lena baloki,

hlalalelang tše di dirilwego ke Morena!

Tumišang yena Mokgethwa!

98

Modimo, Moahlodi wa lefase

Ke pesalome.

981Opelelang Morena kopelo ye mpsha,

gobane o dirile mehlolo.

O fentše ka maatla a gagwe,

maatla a gagwe a makgethwa.

2Morena o tsebaditše go fenya ga gagwe;

go loka ga gagwe a go utollela ditšhaba.

3O gopotše lerato la gagwe, kilaphetogo,

le go botegela tšhaba sa Israele ga gagwe.

Batho mo gohle ba bone go fenya ga Modimo wa rena.

4Gobelang Morena megobo,

lena ba lefase lohle!

Hlalalang, le gobele le opela.

5Opelelang Morena le letša dikgapa;

letšang dikopelo ka dikgapa

6le ka diphala

le ka diphalafala.

Gobelang Morena, Kgoši ya rena,

megobo.

7A lewatle le rore le tšohle tše di lego ka go lona,

le lefase le bohle ba ba dulago mo go lona.

8Dinoka a di ope diatla,

le dithaba di gobele megobo mmogo

9pele ga Morena,

gobane o tlilo ahlola lefase.

O tla ahlola lefase ka toka,

ditšhaba a di ahlola a sa kgetholle.