Sepedi 2000 (NSO00)
96

Modimo ke kgoši ye kgolo

(1 Dikr. 16:23-33)

961Opelelang Morena kopelo ye mpsha!

Opelelang Morena,

lena bohle ba lefase!

2Opelelang Morena le mo tumišeng!

Letšatši ka letšatši tsebagatšang gore o re phološitše.

3Begelang ditšhaba letago la gagwe,

le batho ka moka dimakatšo tša gagwe.

4Morena ke yo mogolo mme o tumišega kudu;

o boifega go feta medimo ka moka.

5Gobane medimo yohle ya ditšhaba tše dingwe ke lefeela,

eupša Morena yena o hlodile magodimo.

6Letago le bogoši di mo go yena,

Tempele ya gagwe e tletše maatla le lethabo.

7

96:7-9
Pes. 29:1-2
Retang Morena,

lena ditšhabatšhaba,

retang letago le maatla a gagwe.

8Retang leina la Morena la letago;

tšeang sehlabelo le tleng ka dikgorong tša gagwe.

9Le obame pele ga Yomokgethwa ge a hlaga;96:9 “ge a hlaga” goba “le apere diaparo tša tirelo”

thothomelang pele ga gagwe,

lena batho bohle ba lefase.

10Botšang ditšhaba ka moka le re:

“Morena ke kgoši!

Lefase le tsemilwe mme le ka se šutišwe.

Morena o tla ahlola ditšhaba ka toka.”

11A legodimo le thabe, lefase le hlalale;

a lewatle le rore le tšohle tše di lego ka go lona.

12Naga a e goe ka lethabo,

le tšohle tše di lego mo go yona!

Mehlare ya dithokgwa e tla hlaba mekgolokwane

13pele ga Morena,

gobane o tlilo ahlola lefase.

O tla buša ditšhaba tša lefase ka toka le go se kgetholle.