Sepedi 2000 (NSO00)
94

Modimo ke moahlodi wa bohle

941Morena, Modimo wa pušeletšo,

wena, Modimo wa tefeletšo,

iponatše ka letago.

2Ke wena Moahlodi wa batho bohle;

nanoga, o itefeletše go baikgogomoši ka mo go ba swanelago.

3Na bakgopo ba tla kgaotša neng go hlalala?

Ba tla kgaotša neng, Morena?

4Badirakgopo bohle ba bolediša mereba ba sa kgaotše;

ba bolela ka go kganya.

5Ba gatakela tšhaba sa gago, Morena;

ba gatelela ba e lego lefa la gago.

6Ba bolaya mohlologadi le mofaladi,

le tšhiwana ba e tloša tšatšing,

7ba re: “Morena ga a di bone;

Modimo wa Jakobo ga a lemoge.”

8Na le tlaeletšeng, lena ba setšhaba sa ka?

Le tla hlalefa neng, mašilo tenang?

9Na mmopatsebe a ka napa a palelwa ke go kwa?

Modiraleihlo a ka šitwa bjang ke go bona?

10Na molai wa ditšhaba a ka napa a se di otle,

mola e le yena a rutago batho tsebo?

11

94:11
1 Bakor. 3:20
Morena o tseba menagano ya batho;

o tseba ge e se na mohola.

12Go lehlogonolo yo a rutwago ke wena, Morena;

go lehlogonolo yo o mo rutago ka molao wa gago.

13O mo šireletša gore a se welwe ke kotsi,

ge yo kgopo yena a epelwa molete.

14Morena a ka se lahle tšhaba sa gagwe;

a ka se tlogele ba e lego lefa la gagwe.

15Baahlodi ba tla buša ba ahlola ka tshwanelo,

gomme baloki bohle ba amogela kahlolo tše bjalo.

16Ke mang yo a tlago nthikiša bakgopo?

Ke mang yo a tlago nthuša go lwa le badiratšempe?

17Ge nkabe ke se thušwe ke Morena,

nkabe ke tšhwile ka ikela nageng ya setu.94:17 “nageng ya setu” Ke go re “bodulabahu”.

18Ge ke be ke ekwa gore ke a thedimoga,

o be o nthekga ka leratorato la gago, Morena.

19Ge ke be ke balabala kudu ka pelo,

o be o nkhomotša.

20Na o ka šomišana le baahlodi ba babe, ba ba fetolago bobe molao?

21Ba lakana go bolaya moloki,

mohlokamolato ba mo ahlolela lehu.

22Nnaena botšhabelo bja ka ke Morena;

Modimo wa ka ke sona sebo sa ka.

23O tla ba lefetša bobe bja bona,

a ba fediša ka lebaka la bokgopo bja bona.

Morena, Modimo wa rena,

o tla ba swielela.

95

Kopelo ya go tumiša Morena

951Tlaang re tumišeng Morena ka go mo hlabela mekgolokwane!

A re mo gobeleng megobo,

yena leswika le le re phološago!

2A re lebaneng naye,

re opeleng dikopelo tša tebogo,

mme re mo reteng ka dikopelo tša lethabo!

3Gobane Morena ke Modimo yo maatla,

ke Kgoši ye kgolo ya medimo yohle.

4Lefase ka moka ke la gagwe –

go tloga ka fasefase ga lona go fihlela dintlhoreng tša dithaba.

5Lewatle ke la gagwe,

le dirilwe ke yena,

le lefase ke la gagwe,

o le bopile ka diatla tša gagwe.

6Tlaang re obameng re mo direleng;

a re khunameng pele ga Morena,

Mmopi wa rena!

7

95:7-8
Bah. 3:15
4:7
95:7-11
Bah. 3:7-11
Gobane ke yena Modimo wa rena;

re setšhaba se a se hlokometšego,

re mohlape wo a o fudišago.

Nke nkabe le ka mo theetša lehono ge a re:

8

95:8-9
Eks. 17:1-7
Num. 20:2-13
“Le se ke la ngangabala bjalo ka borakgolokhukhu ba lena kua Meriba,

bjalo ka mohla wola wa kua Masa lešokeng.

9Fao ke mo ba kilego ba ntlhohla dipolelo ba nteka,

le ge ba be ba bone tše ke ba diretšego tšona.

10E bile mengwaga ye masome a mane ke tennwe ke setšhaba seo.

Ka ba ka re:

‘Ga ba ke ba mpotegela.

Ba gana go phetha ditaelo tša ka.’

11

95:11
Num. 14:20-23
Doit. 1:34-36
12:9-10
Bah. 4:3,5
Ka gona, ka ikana ke galefile ka re:

‘Ba ka se tsoge ba tsene nageng ye ke bego ke ile go ba khutšiša go yona.’ ”

96

Modimo ke kgoši ye kgolo

(1 Dikr. 16:23-33)

961Opelelang Morena kopelo ye mpsha!

Opelelang Morena,

lena bohle ba lefase!

2Opelelang Morena le mo tumišeng!

Letšatši ka letšatši tsebagatšang gore o re phološitše.

3Begelang ditšhaba letago la gagwe,

le batho ka moka dimakatšo tša gagwe.

4Morena ke yo mogolo mme o tumišega kudu;

o boifega go feta medimo ka moka.

5Gobane medimo yohle ya ditšhaba tše dingwe ke lefeela,

eupša Morena yena o hlodile magodimo.

6Letago le bogoši di mo go yena,

Tempele ya gagwe e tletše maatla le lethabo.

7

96:7-9
Pes. 29:1-2
Retang Morena,

lena ditšhabatšhaba,

retang letago le maatla a gagwe.

8Retang leina la Morena la letago;

tšeang sehlabelo le tleng ka dikgorong tša gagwe.

9Le obame pele ga Yomokgethwa ge a hlaga;96:9 “ge a hlaga” goba “le apere diaparo tša tirelo”

thothomelang pele ga gagwe,

lena batho bohle ba lefase.

10Botšang ditšhaba ka moka le re:

“Morena ke kgoši!

Lefase le tsemilwe mme le ka se šutišwe.

Morena o tla ahlola ditšhaba ka toka.”

11A legodimo le thabe, lefase le hlalale;

a lewatle le rore le tšohle tše di lego ka go lona.

12Naga a e goe ka lethabo,

le tšohle tše di lego mo go yona!

Mehlare ya dithokgwa e tla hlaba mekgolokwane

13pele ga Morena,

gobane o tlilo ahlola lefase.

O tla buša ditšhaba tša lefase ka toka le go se kgetholle.