Sepedi 2000 (NSO00)
93

Morena ke kgoši

931Morena ke kgoši,

o apere borena;

Morena o tšhepile,

maatla ke lepanta la gagwe.

O tsemile lefase madulong a lona,

gomme le ka se šikinyege.

2Setulo sa gago sa bogoši se tsemilwe mathomong;

wena o bile gona go tloga le go tloga.

3Phamphamawatle e a rora, Morena;

e hlaboša modumo e bopa.

4Modumo wa meetsemagolo ke wo maatla;

wa maphoto a lewatle ke wo maatla le go fetiša;

eupša Morena wa legodimo yena ke yo maatla phetelela.

5Wena melao ya gago e tiile,

ga e fetoge;

Morena,

ntlo ya gago e swanelwa ke bokgethwa go ya go ile.

94

Modimo ke moahlodi wa bohle

941Morena, Modimo wa pušeletšo,

wena, Modimo wa tefeletšo,

iponatše ka letago.

2Ke wena Moahlodi wa batho bohle;

nanoga, o itefeletše go baikgogomoši ka mo go ba swanelago.

3Na bakgopo ba tla kgaotša neng go hlalala?

Ba tla kgaotša neng, Morena?

4Badirakgopo bohle ba bolediša mereba ba sa kgaotše;

ba bolela ka go kganya.

5Ba gatakela tšhaba sa gago, Morena;

ba gatelela ba e lego lefa la gago.

6Ba bolaya mohlologadi le mofaladi,

le tšhiwana ba e tloša tšatšing,

7ba re: “Morena ga a di bone;

Modimo wa Jakobo ga a lemoge.”

8Na le tlaeletšeng, lena ba setšhaba sa ka?

Le tla hlalefa neng, mašilo tenang?

9Na mmopatsebe a ka napa a palelwa ke go kwa?

Modiraleihlo a ka šitwa bjang ke go bona?

10Na molai wa ditšhaba a ka napa a se di otle,

mola e le yena a rutago batho tsebo?

11

94:11
1 Bakor. 3:20
Morena o tseba menagano ya batho;

o tseba ge e se na mohola.

12Go lehlogonolo yo a rutwago ke wena, Morena;

go lehlogonolo yo o mo rutago ka molao wa gago.

13O mo šireletša gore a se welwe ke kotsi,

ge yo kgopo yena a epelwa molete.

14Morena a ka se lahle tšhaba sa gagwe;

a ka se tlogele ba e lego lefa la gagwe.

15Baahlodi ba tla buša ba ahlola ka tshwanelo,

gomme baloki bohle ba amogela kahlolo tše bjalo.

16Ke mang yo a tlago nthikiša bakgopo?

Ke mang yo a tlago nthuša go lwa le badiratšempe?

17Ge nkabe ke se thušwe ke Morena,

nkabe ke tšhwile ka ikela nageng ya setu.94:17 “nageng ya setu” Ke go re “bodulabahu”.

18Ge ke be ke ekwa gore ke a thedimoga,

o be o nthekga ka leratorato la gago, Morena.

19Ge ke be ke balabala kudu ka pelo,

o be o nkhomotša.

20Na o ka šomišana le baahlodi ba babe, ba ba fetolago bobe molao?

21Ba lakana go bolaya moloki,

mohlokamolato ba mo ahlolela lehu.

22Nnaena botšhabelo bja ka ke Morena;

Modimo wa ka ke sona sebo sa ka.

23O tla ba lefetša bobe bja bona,

a ba fediša ka lebaka la bokgopo bja bona.

Morena, Modimo wa rena,

o tla ba swielela.

95

Kopelo ya go tumiša Morena

951Tlaang re tumišeng Morena ka go mo hlabela mekgolokwane!

A re mo gobeleng megobo,

yena leswika le le re phološago!

2A re lebaneng naye,

re opeleng dikopelo tša tebogo,

mme re mo reteng ka dikopelo tša lethabo!

3Gobane Morena ke Modimo yo maatla,

ke Kgoši ye kgolo ya medimo yohle.

4Lefase ka moka ke la gagwe –

go tloga ka fasefase ga lona go fihlela dintlhoreng tša dithaba.

5Lewatle ke la gagwe,

le dirilwe ke yena,

le lefase ke la gagwe,

o le bopile ka diatla tša gagwe.

6Tlaang re obameng re mo direleng;

a re khunameng pele ga Morena,

Mmopi wa rena!

7

95:7-8
Bah. 3:15
4:7
95:7-11
Bah. 3:7-11
Gobane ke yena Modimo wa rena;

re setšhaba se a se hlokometšego,

re mohlape wo a o fudišago.

Nke nkabe le ka mo theetša lehono ge a re:

8

95:8-9
Eks. 17:1-7
Num. 20:2-13
“Le se ke la ngangabala bjalo ka borakgolokhukhu ba lena kua Meriba,

bjalo ka mohla wola wa kua Masa lešokeng.

9Fao ke mo ba kilego ba ntlhohla dipolelo ba nteka,

le ge ba be ba bone tše ke ba diretšego tšona.

10E bile mengwaga ye masome a mane ke tennwe ke setšhaba seo.

Ka ba ka re:

‘Ga ba ke ba mpotegela.

Ba gana go phetha ditaelo tša ka.’

11

95:11
Num. 14:20-23
Doit. 1:34-36
12:9-10
Bah. 4:3,5
Ka gona, ka ikana ke galefile ka re:

‘Ba ka se tsoge ba tsene nageng ye ke bego ke ile go ba khutšiša go yona.’ ”