Sepedi 2000 (NSO00)
91

Modimo ke Mošireletši wa rena

911Yo a lego ka lehwafeng la Ramadulagodimo,

a dulago a šireleditšwe ke Ramaatlaohle,

2a ka re go yena:

“Ke wena setšhabelo sa ka le sebo sa ka;

o Modimo yo ke mmotilego.”

3Gobane ke yena a go phefišago mereo ya barei le malwetši a mašoro.

4O go šireletša ka diphego tša gagwe;

o bolokega ge o hlokometšwe ke yena.

O botegela go go šireletša le go go phemela.

5O ka se boife dikotsi tša bošego,

goba go hlaselwa mosegare,

6le ge e le mauba a a welago batho bošego,

goba malwetši a a bolayago mosegare.

7Le ge ba sekete ba ka bolawa kgauswi le wena,

ba dikete tše lesome ka mathoko ohle a gago,

wena o ka se kgwathwe ke selo.

8O tla no lebelela ka mahlo,

wa bona ka moo bakgopo ba otlwago ka gona,

9ka gobane Morena ke setšhabelo sa gago,

Yogodimodimo o mo dirile sebo sa gago.

10O ka se welwe ke kotsi, goba lapa la gago la welwa ke leuba.

11

91:11
Mat. 4:6
Luk. 4:10
Modimo o tla laela barongwa ba gagwe gore ba go hlokomele,

ba go šireletše gohle mo o yago gona.

12

91:12
Mat. 4:6
Luk. 4:11
Ba tla go kuka gore o se thetšwe ke maswika.

13

91:13
Luk. 10:19
O tla gata ditau le dinoga,

wa gataka ditawana le dipeetla.

14Modimo o re:

“Ke tla phološa yo a nthatago,

ka šireletša yo a ntlhomphago.

15Ge a nthapela ke tla mo kwa;

ge a le mathateng ke tla ba le yena.

Ke tla mo hlakodiša, ka mo hlompha.

16Ke tla mo kgotsofatša ka bophelo bjo botelele;

ke tla mo thabiša ka go mo phološa.”

92

Kopelo ya go tumiša Modimo

Ke pesalome. Ke kopelo ya tšatši la Sabatha.

921Ke mo gobotse go go leboga, Morena,

le go go opelela ditumišo,

wena Ragodimodimo,

2le go bega leratorato la gago e sa le gosasa,

le go anega potego ya gago bošego ka moka

3ke letša harepa,

harepa ya metato ye lesome,

ke letša le sekgapa.

4Gobane wena, Morena,

o nthakgaditše ka ditiro tša gago;

ke hlalalela tše o di dirilego.

5Morena,

mediro ya gago ke ye megolo bjang!

Menagano ya gago ga se ka go iša.

6Tšeo ke tše mašilo a sa di tsebego;

ditlaela ga di di kwešiše.

7Le ge bakgopo ba hloga bjalo ka sekoro,

le badiradibe ka moka ba atlega,

sa bona ke go tlo fedišetšwa sa ruri.

8Eupša wena, Morena,

o yo o phagamego go ya go ile.

Bona manaba a gago, Morena!

9Ka kgonthe manaba a gago a a hwa;

badirakgopo bohle ba a phatlalatšwa.

10Nnaena o mphile maatla a nkego a nare;

o nthakgaditše gape.92:10 “o nthakgaditše gape.” Seheberu se re “o ntloditše ka makhura a mafsa.” Go tlotšwa ka makhura a mafsa e be e le sešupo sa go tšwa seemong sa go ilela go tsena go sa lethabo.

11Manaba a ka ke a lebelela ka lenyatšo.

Badirakgopo ba go ntakana ke ba kwele.

12Baloki bona ba tla atlega boka mepalema;

ba tla letla bjalo ka mesedere ya Lebanone.

13Ba tsemilwe ka ntlong ya Morena,

ba tla atlega dikgorong tša Tempele ya Modimo wa rena.

14Le ge e šetše e le diputswa,

ba tla no fela ba tiile,

ba le bjalo ka mehlare ye metala.

15Seo e tla ba sešupo sa go loka ga Morena.

Ke yena sebo sa ka,

gomme mo go yena ga go bokgopo.

93

Morena ke kgoši

931Morena ke kgoši,

o apere borena;

Morena o tšhepile,

maatla ke lepanta la gagwe.

O tsemile lefase madulong a lona,

gomme le ka se šikinyege.

2Setulo sa gago sa bogoši se tsemilwe mathomong;

wena o bile gona go tloga le go tloga.

3Phamphamawatle e a rora, Morena;

e hlaboša modumo e bopa.

4Modumo wa meetsemagolo ke wo maatla;

wa maphoto a lewatle ke wo maatla le go fetiša;

eupša Morena wa legodimo yena ke yo maatla phetelela.

5Wena melao ya gago e tiile,

ga e fetoge;

Morena,

ntlo ya gago e swanelwa ke bokgethwa go ya go ile.