Sepedi 2000 (NSO00)
91

Modimo ke Mošireletši wa rena

911Yo a lego ka lehwafeng la Ramadulagodimo,

a dulago a šireleditšwe ke Ramaatlaohle,

2a ka re go yena:

“Ke wena setšhabelo sa ka le sebo sa ka;

o Modimo yo ke mmotilego.”

3Gobane ke yena a go phefišago mereo ya barei le malwetši a mašoro.

4O go šireletša ka diphego tša gagwe;

o bolokega ge o hlokometšwe ke yena.

O botegela go go šireletša le go go phemela.

5O ka se boife dikotsi tša bošego,

goba go hlaselwa mosegare,

6le ge e le mauba a a welago batho bošego,

goba malwetši a a bolayago mosegare.

7Le ge ba sekete ba ka bolawa kgauswi le wena,

ba dikete tše lesome ka mathoko ohle a gago,

wena o ka se kgwathwe ke selo.

8O tla no lebelela ka mahlo,

wa bona ka moo bakgopo ba otlwago ka gona,

9ka gobane Morena ke setšhabelo sa gago,

Yogodimodimo o mo dirile sebo sa gago.

10O ka se welwe ke kotsi, goba lapa la gago la welwa ke leuba.

11

91:11
Mat. 4:6
Luk. 4:10
Modimo o tla laela barongwa ba gagwe gore ba go hlokomele,

ba go šireletše gohle mo o yago gona.

12

91:12
Mat. 4:6
Luk. 4:11
Ba tla go kuka gore o se thetšwe ke maswika.

13

91:13
Luk. 10:19
O tla gata ditau le dinoga,

wa gataka ditawana le dipeetla.

14Modimo o re:

“Ke tla phološa yo a nthatago,

ka šireletša yo a ntlhomphago.

15Ge a nthapela ke tla mo kwa;

ge a le mathateng ke tla ba le yena.

Ke tla mo hlakodiša, ka mo hlompha.

16Ke tla mo kgotsofatša ka bophelo bjo botelele;

ke tla mo thabiša ka go mo phološa.”