Sepedi 2000 (NSO00)
83

Thapelo ya go rapelela gore manaba a Israele a fenywe

Ke kopelo; ke pesalome ya Asafo.

831Modimo, o se homole;

o se re tuu, hle, Modimo,

o se ke wa dio lebelela!

2Bona ka mo manaba a gago a tsošitšego mpherefere,

le ka mo bahloi ba gago ba go rumolago ka gona.

3Ba dulela tšhaba sa gago serepa;

ba lakana ba ba šireleditšwego ke wena.

4Ba re:

“A re yeng go fediša tšhaba se,

gore Baisraele ba se sa gopolwa!”

5Ba lakane, ba kwane;

ba ipopile seboka sa go go lwantšha.

6Ke batho ba Edomo le Baishmaele,

batho ba Moaba le Bahagare,

7batho ba Gebale le ba Amone le ba Amaleke

le ba Filistia le badudi ba Tirose.

8Ešita le Baasiria ba ikopantše nabo

gore ba tlaleletše ditlogolo tšeo tša Lota. Sela

9

83:9
Baahl. 4:6-22
7:1-23
Ba dire se o ilego wa se dira Bamidiane,

le Sisera le Jabine kua nokeng ya Kishone,

10ba ba ilego ba fedišwa kua Endoro,

ya ba mmutedi wa go nontšha mobu.

11

83:11
Baahl. 7:25
8:12
Bakgomana ba bona o ba dire sa Orebe le Seebe,

baetapele ba bona ba etše Sebage le Tsalmuna,

12bona ba kilego ba re:

“A re ithopeleng naga ya Modimo!”

13Modimo wa ka,

ba dire sa ditlhoka ledimong,

a ba etše mooko ge o tšewa ke phefo.

14Go etša mollo ge o fiša sethokgwa,

go swana le kgabo ge e tšhuma hlaga dithabeng,

15le wena ba hlomare ka ledimo la gago,

o ba tšhoše ka sefefogadi sa gago.

16Dira gore ba inyatše

gore ba tle ba thome go go nyakišiša,

wena Morena.

17A ba segišwe batho mme ba dule ka poifo.

A ba lešwe dihlong, ba hwe.

18A ba tsebe ge wena fela o bitšwago Morena,

o le Kokamababuši lefaseng lohle.

84

Go hlologela ngwako wa Modimo

Go tsebišwa moopediši gore e opelwe e letšwa ka diletšo. Ke pesalome ya Bakorage.

841Ke rata Tempele ya gago bjang,

wena Modimo Ramaatlaohle!

2Ke a duma ebile ke hlologetše kudu

go ba ka kgorong ya Tempele ya Morena.

Ke hlabela Modimo yo a phelago mekgolokwane ka pelo ya ka ka moka.

3Ešita le diphorogohlo di agile dihlaga,

le dipeolane di na le magae;

di fepa mafotwana a tšona ka go ona kgauswi le dialetare tša gago,

wena, Morena Ramaatlaohle,

Kgoši ya ka le Modimo wa ka.

4Go lehlogonolo ba ba phelago Tempeleng ya gago;

ba ba dulago ba go reta gona. Sela

5Go lehlogonolo ba o lego maatla a bona,

ba ba fišegelago go tšea leeto

la go yo go direla thabeng ya Sione.

6Ge ba tshela moedi wa Mekgokgopha84:6 “moedi wa Mekgokgopha” E be e le felo mo go omilego. wona o phulega methopo;

pula ya tsheola e a o talafatša.

7Ba tia maatla ba tieletše leetong la bona;

ba tla hlaga pele ga Modimo kua Sione.

8Kwaa thapelo ya ka,

Morena Modimo Ramaatlaohle.

E theetše, wena Modimo wa Jakobo!

9Hlokomela mošireletši wa rena, hle, Modimo;

eba yo botho go kgoši ye o e beilego ye.

10Go hlwa tšatši le tee ka kgorong ya Tempele ya gago

go phala go hlwa matšatši a sekete mogongwenyana.

Nka upša ka ema mojako wa Modimo wa ka,

go na le gore ke dule malapeng a bakgopo.

11Morena ke Mophediši le Mošireletši wa rena;

o a re gaugela,

a dira gore re hlomphege.

Badiraboloki ga a ba kone tše botse.

12Modimo Ramaatlaohle,

go lehlogonolo bao ba go botago!

85

Thapelo ya go rapelela katlego

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Bakorage.

851Morena,

o be o loketše badudi ba naga ya gago,

wa buša mathopša,

ditlogolo tša Jakobo.

2O be o phumolela tšhaba sa gago molato wa sona,

o be o ba swarela dibe tša bona tšohle.

3O be o tlogela go ba galefela,

o lesa go ba tukela bogale.

4Boela o re atle,

Modimo Mophološi wa rena,

o lese go tenwa ke rena.

5Kgane o tla re galefela go ya go ile?

Na kgalefo ya gago e ka se tsoge e okobetše?

6Na o ka se re tsošološe gape,

gore rena, tšhaba sa gago, re tle re thabele se o re diretšego sona?

7Re bontšhe leratorato la gago, Morena;

re thuše mme o re phološe.

8A ke kwe se Modimo,

Morena, a se bolelago:

O holofetša tšhaba sa gagwe khutšo,

bona bao ba mmotegelago;

a ba se boele go tša bošilo.

9Ruri, o ikemišeditše go phološa ba go mmoifa,

gore mo nageng ya gaborena batho ba bone letago la gagwe.

10Lerato le le sa fetogego le potego di tla kopana;

toka le khutšo di tla gokarelana.

11Potego e tla hloga lefaseng,

toka e tla okamela fase e le legodimong.

12Morena o tla re atla,

mme naga ya rena e tla re tšwela dikenywa.

13Toka e tla mo eta pele,

ya mo kgorela ditsela.