Sepedi 2000 (NSO00)
7

Thapelo ya go nyaka toka

Sefela sa mahloko se Dafida a se opeletšego Morena ka lebaka la taba ya Kushe, yola wa Mobenjamene.

71Morena, Modimo wa ka,

ke tšhabela go wena;

ntlhakodiše, o ntamolele go bohle ba ba ntlhomarago,

2gore ba se tlo nkgarola bjalo ka tau;

ka hloka molamoledi ge ke garolwa bjalo.

3-4Morena, Modimo wa ka,

ge eba ke dirile se sebe,

ge eba ke rumotše mogwera wa ka,

ge eba ke hlakotše sera sa ka ntle le lebaka7:3-4 “ge eba ke hlakotše sera sa ka ntle le lebaka” Diphetolelo tše dingwe di re “nna yo ke hlakodišitšego bao e bego e le manaba a ka ntle le lebaka”.

ge eba ke dirile ye nngwe ya taba tše –

5gona lenaba la ka a le ntlhomare le ntshware;

a le nkgatakele fase le mpolae,

le nkokobeletše sa ruri. Sela

6Morena, tsoga ka bogale,

o tsogele manaba a a nkgalefetšego.

Tsoga, Modimo wa ka,

wena o laetšego gore go dirwe ka toka,

7ka gona ditšhaba a di go bokanele,

o di buše o le ka godimo.7:7 Mohlomongwe go swanetše go balwa “o di buše o le ka godimo” Seheberu ga se kwagale gabotse.

8Ke wena Moahlodi wa ditšhaba.

O nkahlole ka toka,

gobane ke lokile,

ga ke ne molato.

9

7:9
Kut. 2:23
Fediša bobe bja bakgopo,

gomme baloki o ba tiiše,

wena Modimo wa go loka,

o lekolago menagano le dipelo.

10Modimo ke Mošireletši wa ka,

o phološa ba ba lokilego.

11Modimo ke Moahlodi wa go loka,

gomme ga a lese go otla bakgopo.

12Ge motho a sa sokologe,

Modimo o tla mo lootšetša tšhoša.

O mo ngangela bora bja dula bo lokile.

13O mo lokišetša dibolai tša kotsi,

a tšhuma mesebe ya gagwe.

14Bonang ka mo yo kgopo a imilego bobe;

o ithwele bokgopo,

a belega boradia.

15O epela batho molete,

a ba a ntšha mabu,

fela gwa wela yena mong ka go wona.

16Gape moepamokoti o a ikepela,

le mokgakgati o a ikgela.

17Nna ke tla tumiša Morena ka lebaka la toka ya gagwe;

ke tla opelela Morena ditumišo,

yena Yogodimodimo.

8

Letago la Modimo le seriti sa motho

Go tsebišwa moopediši gore e opelwe e letšwa ka diletšo. Ke pesalome ya Dafida.

81Morena, Mong wa rena,

leina la gago ke le legolo bjang lefaseng lohle!

Tše o di hlomilego legodimong di taga bjang!8:1 “Tše ... bjang!” Seheberu ga se kwagale gabotse.

2

8:2
Mat. 21:16
Bana le masea ba reta maatla a gago, ba hlokiša balwantšhi ba gago melomo,

manaba a gago le baitefeletši.

3Ge ke lebelela leratadima,

mošomo wa diatla tša gago,

ngwedi le dinaledi tše o di beilego madulong,

4

8:4
Jobo 7:17-18
Pes. 144:3
Bah. 2:6-8
ke re motho ke eng ge o bile o mo gopola,

motho wa lešidi ge o mmabalela?

5Eupša o mo hlaeditše gannyane a se lekane le wena;8:5 “wena” goba “sebopiwa sa legodimo”

o mo godišitše ka letago le tlhompho.

6

8:6
1 Bakor. 15:27
Baef. 1:22
Bah. 2:8
O mmeile mmuši wa mediro yohle ya atla tša gago;

wa mo dira molaodi wa tšohle:

7dihuswane le dikgomo tšohle,

ešita le diphoofolo tša naga,

8le dinonyana tša legodimo,

le dihlapi tša lewatle,

le nyabanyaba ka moka ka mawatleng.

9Morena, Mong wa rena,

leina la gago ke le legolo bjang lefaseng lohle!

9

Modimo o tumišetšwa go ahlola ka toka ga gagwe

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida; e opelwe ka modumo wa kopelo ya “Khwelamorwagwe”.9 Hlogo: Mohlomongwe go swanetše go balwa “e opelwe ka modumo wa kopelo ya ‘Khwelamorwagwe’ ” Seheberu ga se kwagale gabotse.

91Pesalome 9 le 10 Go ya ka diphetolelo tše dingwe Pesalome 9 le 10 mathomong e be e le pesalome e tee.Ke tla go tumiša ka pelo ya ka ka moka, wena, Morena;

ke tla laodiša mehlolo yohle ya gago.

2Ke tla thaba ka gobela ka lebaka la tše o ntiretšego tšona;

ke tla go opelela tumišo,

wena Yogodimodimo.

3Ge o tšwelela,

manaba a ka a a goma,

a wela fase, a hwa.

4O šeditše gore ke direlwe ka toka tshekong;

o dutše setulong sa gago sa kahlolo,

o le Moahlodi wa go se kgetholle.

5O kgalemile baditšhaba,

wa fediša bakgopo,

mme ba ka se hlwe ba gopolwa.

6Manaba a ka a fedišeditšwe sa ruriruri.

O pšhatlagantše metse ya bona,

mme ga e sa tlo gopolwa.

7Eupša Morena ke Kgoši go ya go ile;

setulo sa gagwe sa bogoši o se beetše go ahlola.

8O sekiša batho ba lefase ka toka;

o ahlola ditšhaba a sa kgethologanye.

9Morena ke setšhabelo sa bao ba gateletšwego;

ke sebo mabakeng a mathata.

10Bao ba go khunamelago ba go botile;

bao ba go kgopelago thušo ga o ba lahletše, Morena.

11Opelelang Morena yo a bušago Sione ditumišo!

Begelang ditšhaba dilo tše Morena a di dirilego.

12Modimo o gopola bao ba tlaišwago;

ga a hlokomologe dillo tša bona,

o lefeletša ba ba bolailwego.

13Ntšhokelwe, Morena!

Bona ka moo bantlhoi ba ntlaišago ka gona.

Ke wena o ntlhakodišago lehung,

14gore ke eme pele ga batho ba Jerusalema,

ke ba anegele tšohle tše ke go tumišago ka tšona,

ke hlalalele ge o mphološitše.

15Baditšhaba ba wetše ka moleteng wo ba o epilego;

ba itantše dinao ka moreo wo ba o reilego.

16Morena o ikutolotše ka dikahlolo tša go loka;

bakgopo bona ba tantšwe ke ditiro tša bona. Higayone. Sela

17Bodulabahu ke boyo bja bakgopo,

ke bja ditšhaba tšohle tše di itebatšago Modimo.

18Bahloki ba ka se hloke ka mehla;

bahlaki ba ka se dule ba holofetše lefeela.

19Nanoga, Morena!

O se nyatšwe ke motho!

Bokanya baditšhaba pele ga gago o ba sekiše.

20Ba tsentšhe letšhogo, Morena;

ba lemoše gore ke batho ba nama. Sela