Sepedi 2000 (NSO00)
78

Ka mo Modimo a hlahlilego setšhaba sa gagwe

Ke sereto sa Asafo.

781Lena setšhaba sa ka,

theeletšang tše ke le rutago tšona;

tše ke di bolelago le di ele hloko.

2

78:2
Mat. 13:35
Ke tla bolela le lena ka diema,

ka bola phiri tša mehleng ya kgale.

3Tše re di kwelego re bile re di tseba,

tše re di boditšwego ke borakgolokhukhu

4re ka se di fihlele ditlogolo tša bona;

re tla botša ba moloko wa ka moso ditiro tše dikgolo tša Morena,

le maatla a gagwe,

le mehlolo ye a e dirilego.

5O file ditlogolo tša Jakobo taelo,

o hlometše tšhaba sa Israele molao,

a laela borakgolokhukhu gore ba o rute bana ba bona,

6gore meloko ya ka moso e tle e o tsebe,

o tsebje ke bana ba ba sa tlilogo belegwa;

le bona ba tle ba o botše ba bona bana,

7gore le bona ba tle ba bote Modimo,

ba se lebale ditiro tša gagwe,

ba phethe ditaelo tša gagwe,

8ba se etše borakgolokhukhu ba bona,

ya ba moloko wa dinganga,

wa kgang,

moloko wo o se nago maikemišetšo,

wa go se botegele Modimo.

9Baefraime ba ba itlhamilego ka mesebe ba ile ba tšhaba mohla wa ntwa.

10Ba hlanamela kgwerano ya bona le Modimo,

ba gana go phetha melao ya gagwe.

11Ba itebatša ditiro tša gagwe tše dikgolo,

yona mehlolo yela a ilego a ba bontšha yona.

12

78:12
Eks. 7:8 – 12:32
A dira mehlolo molaleng wa Tsoane kwa Egepeta borakgolokhukhu ba bona ba lebeletše.

13

78:13
Eks. 14:21-22
A aroganya lewatle a ba tshediša;

a emiša meetse boka leboto.

14

78:14
Eks. 13:21-22
Mosegare a ba etetša ka leru,

bošego ka moka a ba bonegela ka seetša sa mollo.

15

78:15-16
Eks. 17:1-7
Num. 20:2-13
A pharola matlapa lešokeng,

a ba noša ba kgolwa,

meetse a nkego a phamphamadiba.

16A ntšha meela letlapeng,

a ediša meetse a nkego dinoka.

17Le ge go le bjalo ba no fela ba mo fošetša,

ba rumola Ragodimodimo kwa lešokeng.

18

78:18-31
Eks. 16:2-15
Num. 11:4-23,31-35
Ba hlohla Modimo ka boomo ka go mo kgopela dijo tše di nyakwago ke bona.

19Ba bolela Modimo gampe ba re:

“Afa Modimo a ka kgona go re fa dijo mo lešokeng?

20Leswika lona o rile go le betha la phulega meetse,

dinoka tša falala.

Na le bogobe a ka kgona go bo fa setšhaba sa gagwe,

le nama sa ja?”

21Morena o rile go ba kwa a ba galefela;

ditlogolo tšeo tša Jakobo a di hlasela ka mollo,

a tukela Baisraele bogale,

22ka ge ba be ba sa mo dumele,

ba sa tshephe gore a ka ba hlakodiša.

23Le ge go le bjalo,

a laya leratadima kua godimo gomme a le bula mejako.

24

78:24
Joh. 6:31
A ba nešetša manna ya ba dijo tša bona,

e le mabele a go tšwa legodimong.

25Batho ba ja sejo sa barongwa,

a ba fa mphago wo montši.

26A fokiša phefo ya bohlabatšatši sebakabakeng;

a tsoša le ya borwa ka maatla a gagwe.

27A ba nešetša nama ye ntši ye nkego lerole,

e le dinonyana tše dintši boka lešabašaba lebopong la lewatle.

28A di wišetša ka mešašeng ya bona,

le go dikologa mekutwana ya bona.

29Ka fao ba ja ba khora,

Modimo a ba file tše ba bego ba di nyaka.

30Fela bona ba di galala.

E rile ba sa ja,

31a ba galefela,

a bolaya dikokotla gare ga bona,

a rapalatša dinatla tša masogana a Israele.

32Le ge go le bjalo,

batho ba no tšwela pele le go dira dibe;

ba se dumele mehlolo ya gagwe.

33Ka gona a ba hlokiša mohola bophelong,

a ba bolaya ka lephakuphaku.

34E be e re ge a bolaile ba bangwe,

ba ba šetšego ba sokologele go yena,

ba itshole mme ba mo khunamele gape,

35ba lemoge gore Modimo ke sebo sa bona,

le gore yena, Ragodimodimo, ke Molopolli wa bona.

36Fela ba leke go mo radia ka dipolelo,

ba mmotša maaka.

37

78:37
Dit. 8:21
Ba be ba sa mmotegele,

ba sa botegele le kgwerano ya gagwe.

38Fela a ba gaugele,

a ba swarele molato wa bona,

a se ke a ba fediša.

Gantši ge a galefile o be a itshwara,

a sa fenywe ke kgalefo ya gagwe.

39A sa lebale gore ke batho ba nama;

ba swana le phefo ye e iphetelago e sa boe.

40Ke gantši ba mo rumola kua lešokeng,

ba mo nyamiša kwa leganateng.

41Ba mo hlohla leboelela,

ba kweša Mokgethwa wa Israele bohloko.

42Ba be ba lebala maatla a gagwe,

le mohla wola a ba hlakodiša manabeng a bona,

43mola a ipontšha ka go dira dimakatšo,

ka go dira mehlolo molaleng wa Tsoane kua Egepeta.

44

78:44
Eks. 7:17-21
A fetoša dinoka le dinokana tša Egepeta madi,

gore Baegepeta ba se kgone go nwa meetse a gona.

45

78:45
Eks. 7:26 – 8:2;
A ba romela diboba tša ba loma,

le digwagwa tša ba senyetša.

46

78:46
Eks. 10:12-15
Mašemo a bona a a gafela bojane;

tše ba di bjetšego a di leša segongwane.

47

78:47-48
Eks. 9:22-25
Merara ya bona a e rothotha ka sefako,

mego a e gwamiša ka šobane.

48Dikgomo tša bona tša keketwa ke sefako,

dihuswane tša rathwa ke legadima.

49A ba tlaletša ka go ba tukela bogale le pefelo,

a ba romela barongwa ba ba bolayago.

50A se thibele bogale bja gagwe,

le lehu a se ba phefiše lona,

a upša a ba gafela mauba.

51

78:51
Eks. 12:29
A bolaya maitšibolo ohle a bona Egepeta,

maitšibolo a bona mešašeng ya Hamo.78:51 “mešašeng ya Hamo” Le gona ke go re Egepeta.

52

78:52
Eks. 13:17-22
Setšhaba sa gagwe sona a se bulela boka dinku,

a se etetša lešokeng bjalo ka mohlape.

53

78:53
Eks. 14:26-28
A ba eta pele a ba šireleditše, ba sa boife selo;

manaba a bona ona a a ribegetša ka lewatle.

54

78:54
Eks. 15:17
Josh. 3:14-17
A ba iša nageng ya gagwe ye kgethwa,

nagathota ye a ithopetšego yona.

55

78:55
Josh. 11:16-23
A raka ditšhaba ge Baisraele ba etla;

kgoro tšohle tša Israele a di elela naga,

a di bea magaeng a ditšhaba tšela.

56

78:56
Baahl. 2:11-15
Fela bona ba fela ba hlohla Modimo,

Ragodimodimo;

ba mo rumola ba gana go phetha melao ya gagwe.

57Ba kgeloga ba hloka botshephegi

go etša borakgolokhukhu ba bona;

ba ba bjalo ka mosebe wo o nyefilego.

58Ba mo rumola ka go khunamela medingwana dintotomeng,

mme medingwana yeo ya mo hufegiša.

59Ge a di bona a galefa,

mme setšhaba sa gagwe a se lahlela sa ruri.

60

78:60
Josh. 18:1
Jer. 7:12-14
26:6
A furalela bodulo bja gagwe kua Shilo,78:60 “bodulo bja gagwe kua Shilo” Se se ra lefelo la Baisraele la tirelo pele ga ge Dafida e eba kgoši.

wona mošaša wo a bego a dula le batho ka go wona.

61

78:61
1 Sam. 4:4-22
A lesa manaba a thopa Polokelo ya gagwe ya Kgwerano,

e lego sona sešupo sa maatla le letago la gagwe.

62A galefela setšhaba sa gagwe,

mme bona bao e lego lefa la gagwe a ba lesa ba bolawa ka tšhoša.

63Masogana a bona a metšwa ke mollo,

makgarebe a bona a hloka banyadi.

64Baprista ba gabobona ba bolawa ka tšhoša,

fela bahlologadi ba bona ba se dumelelwe go ba ilela.

65Ke mo yena Mong wa bohle a phafogilego mo nkego o tsoga borokong;

a etša senwi se se tlogwago ke botagwa.

66A lwa le manaba a gagwe,

a ba gomišetša morago,

a ba segiša batho go ya go ile.

67A lahla ditlogolo tša Josefa,

le kgoro ya Benjamene a se ikgethele yona.

68A ikgethela kgoro ya Juda le thaba ya Sione,

e lego thaba ye a e ratago.

69A ikagela Tempele ye e phagamego go fihla leratadimeng;78:69 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ye e phagamego go fihla leratadimeng;” Seheberu ga se kwagale gabotse.

a e hloma ya tiela ruri go etša lefase.

70

78:70-71
1 Sam. 16:11-12
2 Sam. 7:8
1 Dikr. 17:7
A ikgethela Dafida gore e be mohlanka wa gagwe;

a mo tšea a le merakeng ya dinku.

71A mo tlogediša dinku tša ditswetši,

gore a tle a mo dišiše setšhaba sa gagwe,

tšona ditlogolo tša Jakobo, Baisraele,

lona lefa la gagwe.

72Dafida a ba diša ka boikgafo,

a ba hlahla ka temogo.