Sepedi 2000 (NSO00)
75

Modimo, moahlodi

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya go opelwa ka modumo wa kopelo “O se ke wa senya”. Ke pesalome ya Asafo; ke kopelo.

751Re a go leboga, Modimo,

re a go leboga!

Re a go rapela, ebile re anega75:1 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Re a go rapela, ebile re anega” Seheberu se re “O kgauswi, ebile ba anega”. mehlolo ya gago.

2Modimo o re:

“Ke tla bea nako ya go tlo ahlola ka toka.

3Ge lefase le šikinyega le badudi bohle ba lona,

ke nna ke swarelelago dikokwane tša lona ka di tiiša. Sela

4Baikgantšhi ke ba boditše

ka re: Le se ikgantšhe;

bakgopo ka re go bona:

Le se fadišetše batho maatla.

5Le se kgantšhetše batho maatla le tepelela;

le se bolele ka matepe.”

6Go se bone motho molato ga se ga motšwabohlabela goba motšwabodikela,

ebile ga se ga motšwašokeng.

7Ke ga Modimo,

yo e lego yena moahlodi;

yo a bonago bangwe molato,

bangwe a se ba bone molato.

8Morena o swere senwelo ka seatla,

se tletše motswako wo bogale wa beine.

O e tšhelela bakgopo bohle ba lefase mme ba e nwa,

ba e kgarihlela.

9Ge e le nna nka se lese go bolela ka Modimo wa Jakobo;

ke tla mo opelela ditumišo.

10Bakgopo o tla ba amoga maatla;

baloki bona ba tla a okeletšwa.

76

Modimo, mofenyi

Go tsebišwa moopediši gore ka pesalome ya Asafo; e opelwe e letšwa ka diletšo tša metato. Ke kopelo.

761Kwa Juda Modimo o tumile;

o a hlompšha kwa Israele,

2o na le legae kwa Saleme;76:2 “Saleme” Le ke leina la kgale la Jerusalema.

kwa Sione o na le bodulo.

3Ke gona mo a robilego mesebe ye nkego tladi,

le kotse le tšhoša le dihlabano tše dingwe tša ntwa. Sela

4Wena o taga bjang na!

O tumišega e le ruri ge o etšwa dithabeng tša go sa felego.

5Bagale ba dinatla ba hlakotšwe;

ba ithobaletše bja mafelelo boroko,

go itwela go ba paletše.

6Wa kgalema manaba,

wena Modimo wa Jakobo,

pere le koloi ya ntwa di wela fase.76:6 “pere ... fase” goba “pere le monamedi di wela fase di idibetše”

7Gape Motšhabegi ke wena;

ke mang a kago lebana nago o befetšwe?

8O kwatša kahlolo o le legodimong,

lefase la boifa la hloka molomo

9ge wena o emelela o kwatša kahlolo,

go hlakodiša banyatšegi bohle ba lefase. Sela

10Kgalefo ya batho e go fetogela tumišo;76:10 “Kgalefo ya batho e go fetogela tumišo” goba “Baedomo ba dikgowa ba tla go tumiša”

ba ba phonyokgilego kgalefo ya gago ba tla go bokanela.76:10 “ba ba phonyokgilego ... bokanela” goba “mašaledi a Hamate a tla keteka menyanya ya gago”

11Ikaneleng Morena Modimo wa lena,

mme le phethe keno tša lena;

a bao ba mo dikologilego ba mo lobe,

yena Motšhabegi.

12O kokobetša babuši ba ba ikgogomošago,

mme o tšhoša magoši a lefase. Sela

77

Go ikhomotša ka nako ya tlalelo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Asafo; e opelwe ka modumo wa kopelo “Jeduthune”.

771Ke llela Modimo ke goelela;

ke llela Modimo ke goelela,

mme o a nkwa.

2Ge ke tlaletšwe ke rapela Morena;

ke lala ke otlolotše matsogo ke sa lape,

fela ke hloka wa go mpea pelo.

3Ge ke gopola Modimo ke a fegelwa;

ge ke mo nagantšhiša,

ke nolega moko. Sela

4O ntlhoba boroko;

ke a balabala ke šitwa le ke go bolela.

5-6Ke gopola tša mehla yela ya kgale;

ke eleletša tša mengwaga ya bogologolo.

Ke lala ke nagana kudu,

ke balabala ke re:

7“Kgane Morena o tla re lahlela ruri?

Afa re tla hlwa re sa mo kgahla?

8Na e ka ba o leseditše ruri go re rata?

Na a ka napa a se phethe se a se holofeditšego?

9Kgane o lebetše go gaugela?

Na ge a galefile o gana go re šokela?” Sela

10Ka phetha ka go re:

“Se se nkwešago bohloko ke gore Ragodimodimo ga a sa ne maatla.” Sela

11Morena,

ke gopola tiro tša gago tše dikgolo;

ke nagana ka mehlolo ya gago ya bogologolo.

12Ke nagana ka tšohle tše o di dirilego;

ke gopodišiša ditiro tša gago tše maatla.

13Modimo,

tšohle tše o di dirago ke tše dikgethwa.

Ke ofe modimo wo mogolo go etša wena?

14Ke wena Modimo, Modiramehlolo;

o bontšhitše baditšhaba maatla a gago.

15O phološitše setšhaba sa gago

ka maatla a gago a magolo,

tšona ditlogolo tša Jakobo le Josefa. Sela

16Meetse a rile go go bona,

wena Modimo,

meetse a rile go go bona a thothomela ka poifo,

phamphamadiba le yona ya biloga.

17Maru a tloromiša pula,

legodimo la kidimetša;

magadima a gago a pekenya ka mathoko ohle.

18Mokidimetšo wa tladi ya gago wa ratha,

gomme magadima a bonega lefase;

lefase la thothomela,

la rekareka.

19Wa putla lewatle o sepela,

wa tshela meetsemagolo,

fela mohlala wa gago wa se bonagale.

20Wa hlahla setšhaba sa gago boka modiša wa mohlape,

mohlape wo o hlokometšwego ke Moshe le Arone.