Sepedi 2000 (NSO00)
73

PUKU YA BORARO

(Pesalome 73 – 89)

Toka ya Modimo

Ke pesalome ya Asafo.

731Ruri, Modimo o loketše Baisraele,73:1 “Baisraele” Diphetolelo tše dingwe di re “baloki”.

o loketše ba pelo tše di hlwekilego.

2Nna ke nyakile ke feletšwe ke tshepo ya gore Modimo o lokile,

ka ba ka thoma go belaela,

3gobane ke be ke hufegela baikgantšhi,

ke bona ka mo bakgopo ba atlegago ka gona.

4Ga ba na sa go ba kweša bohloko,

ba a letlega, ba ja gabotse.

5Ga ba na mathata bjalo ka batho ba bangwe,

ebile ga ba tlaišwe ke selo go etša bangwe.

6Ba apara boikgantšho boka pheta,

le kgaphamadi go etša kobo.

7Ba khutlogile mahlo ka go nona,73:7 “Ba khutlogile ... nona” Seheberu ga se kwagale gabotse.

ba dula ba bolela ka dipelo.

8Sa bona ke go gegea batho le go ba senya maina;

ba bolela ka boikgantšho le tšhošetšo.

9Ba bolela bobe ka Modimo wa legodimong,

le motho yo mongwe le yo mongwe ba mmolela gampe.

10Ke ka lebaka leo badumedi ba kgelogelago go bona,

ba inyorollago ka tšohle tše ba di bolelago.73:10 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

11Ba re:

“Modimo a ka di tseba bjang?

Ragodimodimo a ka lemošwa ke eng?”

12Ke ka mo bakgopo ba lego ka gona;

ke bomohlokamathata ba go ikgobelela mahumo.

13Bjale go nthušang go itlhwekiša pelo

le go ipea kgole le sebe?

14Ke hlwela go bethwa letšatši ka moka;

ka mehla ke tsoga ke solwa.

15Ge nkabe nkile ka re:

“Ke tla bolela bjalo ka bona,”

ke be ke tla be ke hlanametše batho ba gago.

16Ke lekile go nagana ka taba ye gore ke e kwešiše,

fela ya ntšhita,

17ka ba ka ya Felong mo Gokgethwa ga Modimo,

ya ba gona ke lemogago se se tlago ba hlagela.

18Ruri, wena o ba beile matheleding,

wa ba thedimoša ba wa, ba hwa.

19Ba swieletšwe ka go ponya ga leihlo,

ba fedišwa taa ka dikotsi tša bjako.

20Morena, ba etša toro ge motho a phafogile;

wena ge o phafoga o phaela toro yeo thoko.

21Mola ka pelo ke tsota,

mola ke kgopišegile kudu,

22ke be ke šilofetše,

ke sa kwešiše selo,

mme ke go dira tša bophoofolo.

23Fela ke dula ke na le wena,

mme wena o dula o ntshwere ka seatla sa la go ja.

24O ntlhahla ka keletšo ya gago;

ka morago o tla nkamogela wa nkgodiša.

25Ke eng se ke nago naso legodimong ntle le wena?

Gomme ge wena o le wa ka,

lefaseng ga go sa na se ke se nyakago.

26Le ge nka palelwa mmeleng le moyeng,

Modimo yena ke maatla a ka;

ke wa ka go ya go ile.

27Ba ba lego kgole le wena ba tla tlošwa tšatšing;

bohle ba ba sa go botegelego o tla ba fediša.

28Nnaena ke loketšwe ke go ba kgauswi le Modimo.

Mong wa ka, Morena,

ke yena setšhabelo sa ka,

gomme ke tla anega ditiro tšohle tša gagwe.