Sepedi 2000 (NSO00)
71

Thapelo ya motšofadi

711Ke tšhabela go wena, Morena,

ke se tsoge ke hlabilwe ke dihlong.

2Ntlhakodiše mme o ntote ka maatla a gago a go phološa!

Ntlhwaele tsebe o mphološe!

3Eba mošireletši wa ka yo ke tšhabelago go yena ka mehla.

O ikemišeditše go mphološa,

gobane o mošireletši wa ka le sebo sa ka.

4Modimo wa ka,

ntlhakodiše diatleng tša bakgopo,

dinaleng tša badiratšempe,

bona bagateledi,

5gobane nnaena ke tshephile wena,

Mong wa ka, wena, Morena.

E sa le ke go tshepha go tloga bjaneng bja ka.

6E sa le ke ithekga ka wena go tloga mola ke tswalwa;

ke wena o mpabaletšego go tloga tswalong;71:6 “ke wena ... tswalong” goba “ke wena o nntshitšego ka popelong ya mma”

nka se lese go go tumiša.

7Ba bantši ba mpona ke le sehlola,

fela wena o setšhabelotia sa ka.

8Ga ke kgaotše go go tumiša,

ke hlwela go anega letago la gago.

9Se re bjale ge ke tšofetše wa ntahla;

se re bjale ge ke fela maatla wa ntlogela,

10gobane manaba a ka a a nthera;

bao ba nyakago go mpolaya ba a ntakana.

11Ba re: “Modimo o mo lahlile,

a re mo hlomareng re mo sware;

ga a sa na mohlakodiši.”

12Hle, Modimo, o se nkeme kgole;

Modimo wa ka,

phakiša o tle o nthuše!

13Ba ba mpharago a ba segišwe batho;

a ba fedišwe;

ba ba lekago go ntshenyetša a ba aparelwe ke thogako le kgobogo.

14Nnaena ke tla dula ke tshephile wena;

ke tla go tumiša ke ntše ke eya.

15Ke tla hlwa ke laodiša ditiro tše o re phološitšego ka tšona,

etšwe nka se kgone go di bala.

16Ke tla tla ke laodiša ditiro tša gago tše maatla,

wena, Mong wa ka, wena, Morena;

ke tla go opelela ditumišo,

ka ge moloki e le wena fela.

17Modimo,

o ntaodišeditše mehlolo ya gago go tloga bjaneng bja ka,

mme le bjale ke sa e anegela batho.

18Bjale ge ke šetše ke tšofetše ke le hlogoputswa o se ntahle, hle, Modimo,

ke be ke tle ke anegele ba meloko yohle ya ka moso maatla a gago.

19Modimo,

toka ya gago e fihla magodimong.

Ke mang wa go swana nago, Modimo,

wena Modiradikgolo?

20O ntlišeditše ditlaišego tše dintši tše bohloko,

fela o tla buša wa mmaatlafatša,

wa mphološa lehung.

21O tla mpušetša maemong a bohlomphegi,

gomme wa nkhomotša gape.

22Ke mo ke tlago go tumiša ka harepa,

wena, Modimo wa ka,

ka ge o botega.

Ke tla go leletša sekgapa ke go opelela ditumišo,

wena Mokgethwa wa Israele.

23Ke tla go gobela megobo ke go leletša diletšo,

gobane o mphološitše.

24Ke tla anegela batho go loka ga gago,

ka gobane bale ba bego ba leka go ntshenyetša,

o tla ba segiša batho mme wa ba leša dihlong.