Sepedi 2000 (NSO00)
69

Go llela thušo ya go tšwa go Modimo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida ya go opelwa ka modumo wa kopelo ya “Matšoba”.

691Ntlhakodiše, hle, Modimo,

gobane meetse a mpoa ka megolo.

2Ke sobelela tebetebeng ya leraga,

gomme ke hloka mo ke gatago gona.

Ke ka gare ga bodiba,

gomme ke gogotšwe ke mafula.

3Ke lapišitšwe ke go lla,

le lentšu le hwile;

mahlo a ka a fifaditšwe ke go letela wena,

Modimo wa ka.

4

69:4
Pes. 35:19
Joh. 15:25
Ba go ntlhoyela lefeela ba atile go feta le meriri ya ka.

Ba e lego manaba a ka ntle le lebaka ke dikokotla tše di faletšego go mpolaya.

Ba nkgapeletša go bušetša tše ke sego ka di utswa.

5Yo a tsebago bošilo bja ka ke wena, Modimo;

diphošo tša ka di ka se go utegele.

6Mong wa ka, Morena Ramaatlaohle,

ba ba botilego wena a ke se ba segiše batho.

Badiredi ba gago ke se ba nyatšiše batho,

wena Modimo wa Baisraele.

7Ke ka lebaka la gago ge ke rogwa ke batho;

ke ka lebaka la gago ge ke nyatšwa.

8Ke šetše ke le mothofela go ba gešo;

go bana ba mma ke nna mošele.

9

69:9
Joh. 2:17
Bar. 15:3
Ke jewa ke go fišegela ntlo ya gago;

mahlapa a bahlapaodi ba gago a wela nna godimo.

10Ge ke itima dijo ke lla,

ke a kodutlwa.

11Ge ke apara diaparo tša go ilela,

seo se dira gore ke pharwe dika.

12Go ba ba hlwago ba dutše masorong a motse kgang ke nna;

ešita le ditagwa di nkopela koša.

13Ge e le nna, Morena,

ke rapela wena;

o nkarabe ka nako ye e go kgahlago,

o nkarabe ka go nthuša ka mehla,

ka ge o na le lerato le legolo.

14O ntlhakodiše,

ke se nanganele lerageng,

o ntamolele go ba ba ntlhoilego,

o ntlhakodiše madibeng a meetse.

15A ke se gogolwe ke mafula;

ke se kwametšwe ke bodulabahu;

ke se ye molete mohlaelathupa.

16Morena, ka ge o nthata ratirati,

o nkarabe;

o ntebelele ka lešoko la gago le legolo.

17Se iphihlele nna,

mohlanka wa gago,

gobane ke mo tlalelong;

o se diege go nkaraba.

18Mpatamele, o mphološe,

o ntlhakodiše manabeng a ka.

19O tseba ka mo ke rogwago ka gona,

ka mo ke segišwago batho ka gona,

le ka mo ke gobošwago ka gona;

manaba a ka ohle o a a tseba.

20Mahlapa a ntlhabile pelo,

ke nolegile moko.

Ke be ke hutša monkwelabohloko,

ka mo hloka;

ke be ke lebeletše monkhomotši,

a se be gona.

21

69:21
Mat. 27:48
Mar. 15:36
Luk. 23:26
Joh. 19:28-29
Ba ntšheletše mpholo ka dijong,

ya re ge ke nyorilwe ba mpha sa bodila gore ke nwe.

22

69:22-23
Bar. 11:9-10
A didimo tša bona di ba fetogele difu,

bona le bangwathišani ba bona, mme di ba iše tahlegong.

23A ba fifale mahlo go fihlela ba se sa bona,

ba kudupantšhwe mekokotlo go ya go ile.

24Ba otle o ba galefetše,

o ba kgakganetše ka pefelo ya gago.

25

69:25
Dit. 1:20
Mešaša ya bona a e ngalwe,

makuba a bona a hloke badudi.

26Ba hlomara yo o šetšego o mo otlile;

ba o ba hlokofaditšego ba ba dulela serepa.

27Ba bee molato godimo ga wo mongwe,

mme o se ba phološe.

28

69:28
Eks. 32:32
Kut. 3:5
13:8
17:8
Maina a bona a a phumolwe pukung ya ba ba phelago;

ba se ngwalwe le ba ba lokilego.

29Ge e le nna,

ke a tlaišega, ke bohlokong;

nke o mphološe mme o ntšhireletše, Modimo.

30Ke tla tumiša Modimo ka kopelo;

ke tla mo reta ka go mo leboga.

31Seo ke se se tlago mo kgahla go feta go mo neela sehlabelo sa poo,

powana ya dinaka le ngatha tša mapharo.

32Baikokobetši ge ba di bona ba tla thaba;

lena ba go khunamela Modimo,

tiang maatla.

33Morena o theeletša bahloki,

le batho ba gagwe ba ba lego kgolegong ga a ba nyatše.

34A legodimo le lefase di mo tumiše,

le mawatle le diphedi tšohle tše di lego ka go ona,

35gobane Modimo o tla hlakodiša Sione,69:35 “Sione” Ke go re Jerusalema.

a tsošološa metse ya Juda.

Setšhaba sa gagwe se tla dula gona sa ithopela naga.

36Ditlogolo tša bahlanka ba gagwe di tla e abelwa ya ba lefa la bona;

ba ba mo ratago ba tla dula go yona.