Sepedi 2000 (NSO00)
66

Sereto sa go tumiša le go leboga Modimo

Go tsebišwa moopediši gore ke kopelo; ke pesalome.

661Lena badudi bohle ba lefase,

gobelelang Modimo ka thabo!

2Opelelang go mo tumiša;

mo godišeng ka direto.

3Botšang Modimo le re:

“Di gakgamatša bjang ditiro tša gago!

Ka lebaka la maatla a gago a magolo manaba a gago a ithapeletša go wena.

4Batho bohle ba lefase ba a go khunamela,

ba go opelela direto,

ba go opelela ditumišo.” Sela

5Etlang le boneng ditiro tša Modimo,

ditiro tše di makatšago a di diretšego batho:

6

66:6
Eks. 14:21
Josh. 3:14-17
O kile a gopiša lewatle gwa šala naga ya go oma.

Setšhaba sa gagwe se kile sa tshela noka ka maoto;

gona moo ra thabišwa ke se a se dirilego.

7O buša go ya go ile ka maatla a gagwe.

Ditšhaba o di beile leihlo.

Diganka a di se mo tsogele maatla. Sela

8Lena ditšhaba,

retang Modimo wa rena;

a go galagale ditumišo tša lena.

9Ke yena yo a re phedišago,

gomme ga a re lese re thedimoga.

10Modimo, o ile wa re hlahloba,

wa re hlwekiša boka silibera.

11O ile wa re lesa re tanywa ke sefu,

wa re rweša morwalo wo boima.

12Wa lesa batho ba re gataka godimo,

ra feta gare ga mollo le gare ga meetse,

fela wa re ntšha wa re hlakodiša.66:12 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “wa re hlakodiša” Seheberu se re “wa re iša maphaaphaeng”.

13Ke tla iša dihlabelo tša ditšhungwakamoka ka ntlong ya gago;

ke tla go phethela dikeno tša ka

14tšeo ke go tshephišitšego tšona mola ke le tlalelong.

15Ke tla go neela dihlabelo tša ditšhungwakamoka ka diruiwa tša manoni,

ka go tšhumela le dihlabelo tša dikgapa,

gomme muši wa tupa.

Ke tla go neela dihlabelo tša dipoo le tša diphooko.

16Etlang le kwe,

lena bohle ba le boifago Modimo,

gomme ke tla le botša tše a ntiretšego tšona.

17Ke mo lletše ka wa ka molomo,

ka mo tumiša ka tše ke di bolelago.

18Ge nkabe ke be ke kgahlwa ke go nagana bokgopo,

Mong wa ka a ka be a ile a se ntheeletše.

19Eupša ruri Modimo o nkwele,

o ntheeleditše ge ke mo rapela.

20A go retwe Modimo yo a ilego a se gane thapelo ya ka,

goba a ntlhokiša leratorato la gagwe.

67

Kopelo ya go leboga puno

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya go opelwa e letšwa ka diletšo. Ke kopelo.

671Re šokele hle, Modimo,

mme o re šegofatše;

re lebelele ka botho, Sela

2gore lefase le tle le tsebe thato ya gago,

le gore ditšhaba tšohle di tle di lemoge gore o re phološitše.

3A ditšhaba di go rete, wena Modimo;

a ditšhaba ka moka di go rete!

4Merafe a e hlalale,

e opele ka lethabo,

ka gobane o ahlola batho ka toka,

o hlahla ditšhaba tšohle lefaseng. Sela

5A ditšhaba di go rete, wena Modimo;

a ditšhaba ka moka di go rete!

6Naga e re tšwetše puno;

ke ka mo Modimo,

yena Modimo wa rena,

a re šegofaditšego.

7Modimo o a re šegofatša;

a batho ka moka gohle lefaseng

ba mmoife.

68

Sereto sa go tumiša Modimo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida; ke kopelo.

681Ge Modimo a emelela,

manaba a gagwe a a phatlalala.

2O ba nyametša boka muši ge o nyamela;

bjalo ka motu ge o tološwa ke mollo,

bakgopo le bona ba hwa bjalo pele ga Modimo.

3Baloki bona ba a thaba,

ba hlalala pele ga gagwe,

ba gobela megobo ba thakgetše.

4Opelelang Modimo,

le mo opeleleng direto,

monamelamaru68:4 “monamelamaru” goba “moputlamašoka” le mo kgoreleng tsela.

Leina la gagwe ke Morena;

gobang mogobo mo pele ga gagwe!

5Ke yena raditšhiwana,

molotabahlologadi;

o madulong a gagwe a makgethwa.

6Balahlegi o ba dudiša ka magaeng,

bagolegwa o a ba lokolla a ba atla,

mola dinganga tšona di dula lesehleng.

7Modimo,

mola o etšwa o etile setšhaba sa gago pele,

mola o phatša lešoka, Sela

8

68:8
Eks. 19:18
lefase le ile la šikinyega,

legodimo la tloromiša pula ge Modimo a etla,

yena wa Sinai, Modimo wa Baisraele.

9O ile wa tloromiša pula ya medupi,

wa lapološa naga ya gago ye e omilego.

10Setšhaba sa gago sa dula go yona;

ka botho bja gago, wena Modimo,

wa babalela bahlaki.

11Mong wa rena a bega taba,

ya phatlalatšwa ke basadi ka bontši e re:

12“Magoši le madira a bona ba a tšhaba,

ba a tšhaba!”

Basadi kua gae ba abaganya dithebola tše

13bjalo ka diswantšhobopša tša maeba tše di manegilwego diphego ka silibera,

le mafofa ka gauta ya motswako,

ge banna bona ba ipatlametše kua mašakeng.68:13 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

14Mohla wola Ramaatlaohle a phatlalatša magoši nageng,

thabeng ya Tsalmone go ile gwa wa lehlwa.

15Na e kaakang thaba ya Bashane!

Ruri, ke thaba ya dintlhoratlhora!

16Hee, wena thaba, radintlhoratlhora,

o reng o gerula thaba ye Modimo

a ikgethetšego go dula go yona?

Morena o tla dula gona go ya go ile.

17Ge Modimo,

Mong wa bohle, a etla ka sekgethwakgethweng sa gagwe a etšwa Sinai,

dikoloi tša gagwe tša ntwa di be di sa balwe,

e le diketekete.

18

68:18
Baef. 4:8
Wena, Morena Modimo,

o rotogetše thabeng ye e phagamego gore o tle o be le bodulo;

wa tloga le mathopša a mantši,

wa amogela dimpho,

ešita le tša batho ba dinganga.

19A go tumišwe Mong wa bohle,

yo a re pepago letšatši ka letšatši,

yena Modimo, Morephološi.

20Modimo wa rena ke wa go re phološa;

Morena, Mong wa rena,

o re hlakodiša lehung.

21Modimo o tla pšhatla manaba a gagwe dihlogo,

e lego banna ba ditšhitšhi bao ba ganelelago tseleng tša bona tše mpe.

22Mong wa bohle o rile:

“Ke tla ba gomiša Bashane;

ke tla ba gomiša ka bodibeng bja lewatle,

23gore o ine maoto mading a bona,

le dimpša tša gago di a latswe ka mo di ratago.”

24Modimo, batho ba hlalela melokoloko ya gago,

melokoloko ya Modimo wa ka, Kgoši ya ka,

ge a eya Felong ga gagwe mo Gokgethwa.

25Baopedi ba etile pele,

baletši ba ka morago,

mo gare ke banenyana ba go letša meropa.

26Tumišang Modimo le na le phuthego yohle ya gagwe!

Retang Morena,

lena ditlogolo tša68:26 “ditlogolo tša” goba “phuthego ya” Jakobo.

27Šebaowe ba kgorwana ya Benjamene,

ba eteletše pele;

ba latelwa ke baetapele ba Juda ba ba hlabilego legoa,

gwa latela baetapele ba Sebulone le ba Naftali.

28Bontšha maatla a gago, Modimo,

ona maatla ale o a šomišeditšego go re thuša

29o le Tempeleng ya gago Jerusalema,

moo magoši a go tlišetšago diloba.

30Kgalema sebata sela sa lehlakanoka;68:30 “sebata sa lehlakanoka” Ke Egepeta le batho ba gona.

kgalema ditšhaba,

e lego mohlape wa dipoo le manamane,

tša ba ba go khunamelago ba swere dibego tša silibera.

Phatlalatša ditšhaba tša bontwadumela!68:30 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

31Go tla tla batseta ba go tšwa Egepeta;68:31 “Go tla tla ... Egepeta” goba “Dibego tša mphiri di tla tlišwa di etšwa Egepeta”

Baetopia ba tla lotšha Modimo.

32Opelelang Modimo,

lena mebušo ya lefase;

le opeleleng Mong wa bohle direto,

33yena monamelaratadima,

ratadima la kgale.

Theeletšang ge a kwatša lentšu le maatla.

34Begang maatla a Modimo;

bogoši bja gagwe bo okametše Baisraele,

gomme maatla a gagwe a kua leratadimeng.

35Modimo o a boifiša ge a ikutolla sekgethweng sa gagwe,

yena Modimo wa Baisraele!

Ke yena a fago setšhaba sa gagwe maatla le bonatla.

A go tumišwe Modimo!