Sepedi 2000 (NSO00)
66

Sereto sa go tumiša le go leboga Modimo

Go tsebišwa moopediši gore ke kopelo; ke pesalome.

661Lena badudi bohle ba lefase,

gobelelang Modimo ka thabo!

2Opelelang go mo tumiša;

mo godišeng ka direto.

3Botšang Modimo le re:

“Di gakgamatša bjang ditiro tša gago!

Ka lebaka la maatla a gago a magolo manaba a gago a ithapeletša go wena.

4Batho bohle ba lefase ba a go khunamela,

ba go opelela direto,

ba go opelela ditumišo.” Sela

5Etlang le boneng ditiro tša Modimo,

ditiro tše di makatšago a di diretšego batho:

6

66:6
Eks. 14:21
Josh. 3:14-17
O kile a gopiša lewatle gwa šala naga ya go oma.

Setšhaba sa gagwe se kile sa tshela noka ka maoto;

gona moo ra thabišwa ke se a se dirilego.

7O buša go ya go ile ka maatla a gagwe.

Ditšhaba o di beile leihlo.

Diganka a di se mo tsogele maatla. Sela

8Lena ditšhaba,

retang Modimo wa rena;

a go galagale ditumišo tša lena.

9Ke yena yo a re phedišago,

gomme ga a re lese re thedimoga.

10Modimo, o ile wa re hlahloba,

wa re hlwekiša boka silibera.

11O ile wa re lesa re tanywa ke sefu,

wa re rweša morwalo wo boima.

12Wa lesa batho ba re gataka godimo,

ra feta gare ga mollo le gare ga meetse,

fela wa re ntšha wa re hlakodiša.66:12 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “wa re hlakodiša” Seheberu se re “wa re iša maphaaphaeng”.

13Ke tla iša dihlabelo tša ditšhungwakamoka ka ntlong ya gago;

ke tla go phethela dikeno tša ka

14tšeo ke go tshephišitšego tšona mola ke le tlalelong.

15Ke tla go neela dihlabelo tša ditšhungwakamoka ka diruiwa tša manoni,

ka go tšhumela le dihlabelo tša dikgapa,

gomme muši wa tupa.

Ke tla go neela dihlabelo tša dipoo le tša diphooko.

16Etlang le kwe,

lena bohle ba le boifago Modimo,

gomme ke tla le botša tše a ntiretšego tšona.

17Ke mo lletše ka wa ka molomo,

ka mo tumiša ka tše ke di bolelago.

18Ge nkabe ke be ke kgahlwa ke go nagana bokgopo,

Mong wa ka a ka be a ile a se ntheeletše.

19Eupša ruri Modimo o nkwele,

o ntheeleditše ge ke mo rapela.

20A go retwe Modimo yo a ilego a se gane thapelo ya ka,

goba a ntlhokiša leratorato la gagwe.