Sepedi 2000 (NSO00)
65

Sereto sa go tumiša le go leboga Modimo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida; ke kopelo.

651Modimo,

go tumišwa go lebane wena kua Sione;

ke wena o lebanwego ke go phethelwa dikeno,

2wena yo o kwago dithapelo.

Batho bohle ba tla tla go wena

3ka lebaka la dibe tša bona.

Re imelwa ke dikarogo tša rena,

eupša wena o re lebalela tšona.

4Ba lehlogonolo ke ba o ba kgethago,

ba o ba batametšago go tlo dula ka dikgorong tša gago.

Nke re ka khorišwa tša ka ntlong ya gago,

tša Tempele ya gago ye kgethwa.

5Wena, Modimo, Morephološi,

o re araba ka go re hlakodiša ka ditiro tše di makatšago.

Batho bohle lefaseng

le moše wa mawatle a kgole ba botile wena.

6Ka maatla a gago o hlomile dithaba,

ya ba sešupo sa bonatla bja gago.

7O homotša medumo ya lewatle le ya maphoto a lona;

o fediša meferefere ya ditšhaba.

8Badudi bohle ba lefase ba gakgamatšwa ke mehlolo ya gago;

o dira gore bohle ba gobele ka thabo,

go tloga bohlabela go iša bodikela.

9O šetša lefase wa le nontšha;

o le humiša e le ruri.

Dinoka tše dikgolo di a tlala;

o fa batho mabele, wa ba lokišetša temo ka tsela ye:

10O nošetša boleme,

wa thapiša makwate,

wa thapiša temo ka dipula tša medupi,

wa e šegofaletša dibjalo.

11O re hlagišetša puno ya mmakgonthe ka botho bja gago.

Gohle mo go fihlago wena go bolailwe mabele.

12Lešokeng mafulo ga a kaaka,

le meboto e apere thabo.

13Melala e ikadile ka dihuswane,

le meedi e ithakgile ka mabele.

Go a opelwa, go a gobelwa.