Sepedi 2000 (NSO00)
63

Go hlologela Modimo

Ke pesalome ya Dafida mola a le lešokeng la Juda.

631

63 Hlogo
1 Sam. 23:14
Modimo, o Modimo wa ka,

mme ke go hlologetše;

ke go hlologetše ka pelo ya ka ka moka.

Ke go nyoretšwe bjalo ka motho a nyorilwe nageng ye e omilego ya lehwafa, ya go hloka meetse.

2Ke nyaka go go bona ka Tempeleng ya gago ye kgethwa,

go bona maatla le letago la gago.

3Lerato la gago, kilaphetogo,

le phala le bjona bophelo,

ka gona ke tla go tumiša.

4Ke tla go reta ka mehla ge ke sa phela;

ke tla emiša diatla ke go tumiša.

5Pelo ya ka e tla ipshina

bjalo ka ya motho yo a khošego tša monyanya,

mme ka go reta ka mekgolokwane.

6Ge ke patlame malaong ke a go gopola;

bošego bjohle ke lala ke nagana ka wena,

7gobane o nthušitše ka mehla.

Ke tla goa ke thabile ke šireleditšwe ke wena.

8Ke a go kgomarela,

mme wena o nthekga ka letsogo la gago le le tiilego.

9Bao ba lekago go mpolaya go tla kodumela bona fasefase bodulabahu.

10Ba tla bolawa ka tšhoša,

ba lewa ke diphukubje.

11Kgoši yona e tla thabišwa ke tše e di diretšwego ke Modimo,

mme bohle ba ba enago ka leina la Modimo ba tla ikgantšha ka yena,

eupša ba maaka bona ba tla thibja melomo.

64

Thapelo ya go kgopela tšhireletšo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

641Hle, Modimo,

nkwe ge ke go llela;

ke tšhaba lenaba,

ntšhireletše ke se bolawe.

2Ntšhireletše ge bakgopo ba ntakane,

ge badiratšempe ba tsoša mašata.

3Ke bona ba go lootša maleme boka ditšhoša,

ba hlaba ka mantšu a bohloko a nkego mesebe.

4Ba thuntšha mohlokabosodi ba mo laletše;

ba mo thuntšha ka potlako ba sa boife.

5Ge ba loga maanomabe ba a hlohleletšana;

ba lakana go thea difu ba sa bonwe, ba re:

“Re64:5 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Re” Seheberu se re “Di”. tla bonwa ke mang?”

6Ba a lakana ba re:

“Re logile maanomaano.”

Ruri, tša ka monaganong le tša ka pelong ya motho ga di tsebje.

7Fela Modimo o ba thuntšha ka mesebe,

mme ba ikhwetša ba gobetše.

8Ba itahla ka tše ba di bolelago,

mme bohle ba ba ba bonago ba šikinya dihlogo ba kgotsa.

9Batho bohle ba tla gakgamala,

ba bega ditiro tša Modimo,

mme ba kwešiša gore o di diretšeng.

10Baloki ba tla thabela tše di dirilwego ke Morena mme ba tšhabela go yena;

bohle ba dipelo tše di lokilego ba tla mo reta.

65

Sereto sa go tumiša le go leboga Modimo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida; ke kopelo.

651Modimo,

go tumišwa go lebane wena kua Sione;

ke wena o lebanwego ke go phethelwa dikeno,

2wena yo o kwago dithapelo.

Batho bohle ba tla tla go wena

3ka lebaka la dibe tša bona.

Re imelwa ke dikarogo tša rena,

eupša wena o re lebalela tšona.

4Ba lehlogonolo ke ba o ba kgethago,

ba o ba batametšago go tlo dula ka dikgorong tša gago.

Nke re ka khorišwa tša ka ntlong ya gago,

tša Tempele ya gago ye kgethwa.

5Wena, Modimo, Morephološi,

o re araba ka go re hlakodiša ka ditiro tše di makatšago.

Batho bohle lefaseng

le moše wa mawatle a kgole ba botile wena.

6Ka maatla a gago o hlomile dithaba,

ya ba sešupo sa bonatla bja gago.

7O homotša medumo ya lewatle le ya maphoto a lona;

o fediša meferefere ya ditšhaba.

8Badudi bohle ba lefase ba gakgamatšwa ke mehlolo ya gago;

o dira gore bohle ba gobele ka thabo,

go tloga bohlabela go iša bodikela.

9O šetša lefase wa le nontšha;

o le humiša e le ruri.

Dinoka tše dikgolo di a tlala;

o fa batho mabele, wa ba lokišetša temo ka tsela ye:

10O nošetša boleme,

wa thapiša makwate,

wa thapiša temo ka dipula tša medupi,

wa e šegofaletša dibjalo.

11O re hlagišetša puno ya mmakgonthe ka botho bja gago.

Gohle mo go fihlago wena go bolailwe mabele.

12Lešokeng mafulo ga a kaaka,

le meboto e apere thabo.

13Melala e ikadile ka dihuswane,

le meedi e ithakgile ka mabele.

Go a opelwa, go a gobelwa.